Kandidaten welkom Reactietermijn gesloten Procedure afgerond

Zorgcontroller

Terug

Zorggroep Alliade, Heerenveen

vacature: Zorgcontroller

De Organisatie
Zorggroep Alliade biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een grote mate van kwetsbaarheid. Zorggroep Alliade is actief op het gebied van ouderenzorg, gehandicaptenzorg en thuiszorg. Alliade is geen zelfstandige zorgaanbieder; het is een concern bestaande uit vijf zorgorganisaties:
• Meriant: ouderenzorg in en om Wolvega en Heerenveen;
• Talant: zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking in Friesland;
• Driever’s Dale: behandelcentrum in Winschoten voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedrags- of ontwikkelingsproblemen;
• Zorgkompas: thuiszorg in Noord- en Midden-Nederland;
• BaanPlus: reïntegratie van arbeidsgehandicapten in Noord-Nederland;
De Concernstaf heeft tot taak om de kwaliteit, de samenhang en de strategische beleidsontwikkeling van Zorggroep Alliade te bevorderen en de Raad van Bestuur in staat te stellen haar statutair vastgelegde verantwoordelijkheden waar te maken. De Concernstaf wordt gevormd door 2 secretarissen Raad van Bestuur, 3 concerncontrollers (Zorg & Ondersteuning, Financiën & Bedrijfsvoering en Human Resources), een manager Onderzoek & Ontwikkeling en een manager Informatisering.

 

 

De Functie
Als zorgcontroller ben je op concernniveau werkzaam voor een van de grootste zorginstellingen van Noord-Nederland. Je ontwikkelt, adviseert en rapporteert aan de Raad van Bestuur over het concernbrede zorg inhoudelijke beleid. Je weet de visie, missie en strategie van Zorggroep Alliade verder uit te werken in relatie tot omgevingsfactoren.
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van de kaders van het zorginhoudelijke beleid en het ontwikkelen van ken- en stuurgetallen en managementinformatie op dit gebied. Je voert control uit op de zorgprocessen en controleert de beleidsuitvoering op dit gebied. Je borgt de kwaliteit van decentraal werkende medewerkers. Je onderhoudt een functionele relatie met de primus interpares van de agogen en GZ-psychologen en de regionale beleidsmedewerkers.
Je genereert managementrapportages over de voortgang van het zorginhoudelijke beleid en voorziet deze van analyses en advies. Je initieert en realiseert organisatie veranderingsprocessen in een dienstverlenende omgeving. Je bent werkzaam voor alle 5 zorgorganisaties, waarbij het accent voor de komende periode ligt op Meriant.

Het Profiel
Je beschikt over een zorggerelateerde HBO+ of academische opleiding. Je hebt ervaring in het ontwikkelen van zorgbeleid op strategisch niveau. Brede ervaring neem je mee op het gebied van organisatie ontwikkelingsprocessen.
Gezien de aard van de functie hechten wij veel waarde aan de persoonlijke competenties.
Je bent een verbinder, maakt makkelijk contact met anderen, bent laagdrempelig en initiërend. Je voelt je thuis binnen een grote zorgorganisatie en weet verder invulling en ondersteuning te geven aan de visie van Zorggroep Alliade. Je bent analytisch, waardoor je complexe (zorg) vraagstukken snel weet te doorgronden en te vertalen naar strategische en specialistische advisering. Je kunt anderen motiveren en stimuleren, weet om te gaan met belangentegenstellingen en je bent onderhandelingsvaardig. Daarnaast heb je een goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen. Je kunt overstijgend denken om vorm en inhoud te geven aan de missie en visie. Daarnaast ben je sensibel, naturel en beschik je over de juiste voelantennes. Maar je bent ook volhardend, weet grenzen te stellen en de juiste koers uit te zetten en te bepalen.

Overige Informatie
Het betreft een dienstverband voor in eerste instantie een periode van 2 jaar voor 24 – 28 uur.
De functie is ingeschaald in FWG 65, CAO Gehandicaptenzorg.
De standplaats is Heerenveen.
Een assessment maakt deel uit van de procedure.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de Zorg Management Groep en vragen naar Tjeerd Bakker of Frida Speelman: 0528-235464.
Je reactie kun je mailen naar: info@zorgmanagementgroep.nl

Procedure afgerond

Print vacature Terug

Onze opdrachtgevers: