Kandidaten welkom Reactietermijn gesloten Procedure afgerond

Teammanager Klinisch Behandelen Noord

Terug

Boschoord

vacature: Teammanager Klinisch Behandelen Noord

De Organisatie
Trajectum is een unieke organisatie in het zorglandschap voor mensen met een lichte verstandelijke beperking en onbegrepen, risicovol gedrag ((SG)LVB. Een organisatie die in staat is hoogwaardige zorg te bieden aan een complexe doelgroep, waarin onze methodiek leidend is, met daarin altijd de cliënt en zijn verwanten voorop. Een gedeelte van onze cliënten heeft een forensische achtergrond.
Trajectum biedt iedere cliënt een op maat gesneden behandelings- en/of begeleidingsplan. Dit organiseert Trajectum in een keten van hulpverleningsvormen; behandeling, specialistisch verblijf en ambulant. Deze sluiten naadloos op elkaar aan. Het zorgaanbod in de keten is zeer divers en varieert van strikt gesloten tot en met in de samenleving geïntegreerde woon– en werkvoorzieningen. Trajectum heeft ongeveer 1750 medewerkers.

De afdeling
Voor de sector Klinisch Behandelen Noord locatie Zilverspar zijn we voor onze opdrachtgever Trajectum op zoek naar een Teammanager Klinisch Behandelen. De Zilverspar is gesitueerd in Boschoord. De zilverspar is een afdeling die gespecialiseerd is in de behandeling van agressieproblematiek. Naast de agressieproblematiek kunnen verslavingsproblematiek, seksueel grensoverschrijdend gedrag en/of NAH aanwezig zijn. Van de cliënten wordt verwacht dat ze in staat zijn om in een groep te functioneren, dan wel niet ontregelen van groepsdynamiek. Er wordt een beroep gedaan op de zelfstandigheid van cliënten en de verantwoordelijkheid. Op de Zilverspar wordt gewerkt aan het vergroten van de vaardigheden ten aanzien van agressiebeheersing, coping vaardigheden, praktische vaardigheden en sociale vaardigheden. De cliënten zijn over het algemeen op de hoogte van hun problematiek.
Cognitief gezien zitten cliënten aan de bovengrens van de populatie van Trajectum, met enkele uitschieters.

De functie
Het ontwikkelen en realiseren van operationeel beleid voor het team en het faciliteren van het team, zodanig dat het team conform afgesproken doelstellingen, missie en visie, doelmatig en kwalitatief functioneert en er wendbaar en scherp wordt geanticipeerd op ontwikkelingen, innovatie, samenwerking en efficiëntiemogelijkheden. Daarbij is te allen tijde de vraag van (potentiële) cliënten en de interne klant leidend. De teammanager adviseert de locatiemanager over tactisch beleid t.b.v. de regio in afstemming met de andere teammanagers binnen de regio. Als teammanager geef je direct leiding aan een aantal teams binnen een zorglijn en rapporteer je aan de locatiemanager.

Wij verwachten
Gerichte kennis op HBO werk- en denkniveau;
Een relevante HBO managementopleiding;
Ruime managementervaring (meer dan 5 jaar) in de zorg;
Kennis van bedrijfsvoering, groepsdynamica, managementtechnieken, behandel- en zorgmethodiek;
Ervaring in verandermanagement, met name gericht op het begeleiden van teams naar zelforganisatie;
Ervaring in samenwerking/samenspel met behandelverantwoordelijken;
Visie op de ontwikkeling van de interne keten;
Ervaring en/of affiniteit met de cliëntendoelgroep.

Overige informatie
Het betreft een dynamische functie binnen een specialistische organisatie met een uitdagende doelgroep die volop in beweging is;
Een dienstverband voor gemiddeld 32 uur per week is van toepassing voor de duur van 1 jaar met uitzicht op vast dienstverband;
Er wordt een sfeer geboden waarin eigen initiatief en creativiteit worden gewaardeerd en waarbij je de kans krijgt je optimaal te ontplooien;
Salariëring conform CAO-gehandicaptenzorg, FWG 60.
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Frida Speelman, senior consultant van de Zorg Management Groep: 0528-235464. Je sollicitatie ontvangen we graag uiterlijk 12 februari a.s. Deze kun je sturen naar info@zorgmanagementgroep.nl
Medewerkers die bij Trajectum in dienst komen zijn verplicht Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen en bereid te zijn deze aan te vragen.

Procedure afgerond

Print vacature Terug

Onze opdrachtgevers: