Kandidaten welkom Reactietermijn gesloten Procedure afgerond

Teammanager Extramuraal

Terug

Driezorg Zwolle

vacature: Teammanager Extramuraal

De Organisatie
Driezorg is al meer dan 30 jaar actief in de ouderenzorg. Driezorg biedt dienstverlening en faciliteiten aan op het gebied van Wonen, Welzijn & Zorg aan 1600 cliënten. Driezorg heeft 11 locaties; 10 in Zwolle en 1 in Hattem. De zorg- en dienstverlening aan deze cliënten wordt geboden door 1200 medewerkers en 850 vrijwilligers. In de missie van Driezorg staat duurzaam welbevinden van de cliënt voorop, in elke levensfase en elke context. Driezorg ondersteunt de cliënt in zijn behoefte aan een eigenwaarde(n)vol leven. In de visie van Driezorg staat de cliënt en zijn netwerk zelf aan het roer, waarbij, indien gewenst, nabij zijn met oplossingsgericht denken en doen. Driezorg maakt samen met de cliënt hét verschil in de manier van ouder worden.
Hiervoor is een andere organisatie nodig, met ruimte voor vakmanschap van (zorg)professionals. Een organisatie zonder onnodige regels en procedures, maar wel heldere kaders voor zelforganiserende teams. Dit alles met als doel cliëntgerichte zorg, betrokken medewerkers en een gezonde bedrijfsvoering. Driezorg heeft een hervormingstraject ingezet om deze integrale vernieuwing te realiseren. Onderdeel daarvan is een nieuwe managementstructuur in het primair proces die bestaat uit twee lagen; clustermanagement en teammanagement.

De Functie
Je geeft op coachende wijze leiding aan teams thuiszorg (ca. 50 fte.). De thuiszorg is gekoppeld aan de locatie Rivierenhof. Je stuurt binnen de gegeven kaders op visie, kernwaarden, kwaliteit, mensen en middelen. Je stimuleert, motiveert en faciliteert teamleden, bevordert het zelforganiserend vermogen in de teams en vergroot de taakvolwassenheid. Je maakt gebruik van aanwezige kennis en competenties en zorgt samen met het team dat deze op peil blijven. Je zet mens in hun kracht en geeft vakmanschap de ruimte. Je zorgt voor een effectieve communicatie- en overlegstructuur en zorgt voor verbinding tussen het team en andere onderdelen binnen de organisatie. Je stimuleert kennisdeling en bewerkstelligt een lerende sfeer binnen de teams. Je denkt samen met je collega teammanagers mee over clusterplannen, vertaalt samen met je teams de clusterplannen naar concrete plannen voor de eigen teams, draagt zorg voor de uitvoering en stuurt daarbij op resultaat. Je zorgt dat processen rondom de cliënt optimaal verlopen en initieert en implementeert procesverbeteringen. Je draagt zorg voor de benodigde randvoorwaarden en bewaakt de kwaliteit van zorg- en dienstverlening en stuurt bij waar nodig. Tevens bewaak je de budgetten vanuit de budgetverantwoordelijkheid die je hebt. Je rapporteert aan de clustermanager en voorziet in de benodigde managementrapportages. Verder draag je bij aan de ontwikkeling van de organisatie, bijvoorbeeld door kansen te signaleren, verbetervoorstellen te doen en actief te participeren in verschillende projecten. Kortom: je bent integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van het personeelsbeleid, het zorgbeleid en het financieel beleid. Je bent daarmee verantwoordelijk voor het optimaal laten functioneren van teams, waarbij de kwaliteit van de dienstverlening centraal staat. Onder jouw leiding wordt binnen het team de cliënttevredenheid vergroot, kwalitatief goede zorg geleverd en tegelijkertijd een positief (financieel) resultaat bereikt. Je zoekt actief het contact met in- en extern partners met als doel optimalisatie van zorg.

Het Profiel
Je hebt Hbo- werk- en denkniveau, met een op de zorg gericht Hbo-diploma of verpleegkundige niveau 4 aangevuld met een HBO managementopleiding en leidinggevende ervaring. Je hebt bijvoorkeur kennis van de transities in de zorg en de ouderenzorg in het bijzonder en weet dit te vertalen naar wat dat betekent voor het primaire proces en de medewerkers die daarin werken. Je hebt affiniteit met de cliëntendoelgroepen.
Essentieel voor de functie is kennis van zorg- en veranderprocessen en ervaring met het aansturen van een team in een veranderende cultuur en omgeving. Je weet mensen te inspireren, een spiegel voor te houden en mee te nemen in veranderingen. Je stuurt op het nemen van eigen verantwoordelijkheid en doet een beroep op het persoonlijk leiderschap. Je laat daarbij voorbeeldgedrag zien.
Leiderschap en het kunnen motiveren en stimuleren van medewerkers is van belang,
Je bent daadkrachtig, betrokken en aanspreekbaar op je handelen. Je weet mensen te verbinden, communiceert op duidelijke en transparante wijze en hebt een oprechte interesse in je omgeving. Je bent communicatief vaardig, resultaatgericht en bezit sterke sociale vaardigheden. Daarbij weet je mensen en organisaties met elkaar te verbinden. Je bent ondernemend en denkt in kansen.

Overige Informatie
Een nieuwe, veelzijdige en uitdagende positie in een organisatie die volop in ontwikkeling is. Je krijgt volop de kans om jezelf nog verder te ontwikkelen, onder andere in een intern management development traject.
De standplaats is Zwolle. De functie is gewaardeerd in FWG schaal 55 CAO VVT.
Het betreft een vacature voor de periode van 1,5 jaar en een dienstverband van 32 – 36 uur.
Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Tjeerd Bakker, directeur: 0528-235464.
Je reactie kun je mailen naar: info@zorgmanagementgroep.nl

Procedure afgerond

Print vacature Terug

Onze opdrachtgevers: