Kandidaten welkom Reactietermijn gesloten Procedure afgerond

Teammanager

Terug

GGZ-Friesland, Drachten

vacature: Teammanager

Voor onze opdrachtgever GGZ-Friesland zijn wij op zoek naar een

                   TEAMMANAGER KLINIEK EN DAGBEHANDELING
                                                32 – 36 UUR

De Organisatie
GGZ Friesland is de organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in de provincie Friesland.
Zij biedt professionele hulp aan mensen met psychiatrische stoornissen of ernstige psychische problemen. De organisatie beschikt over locaties in 12 plaatsen verspreid over de provincie Friesland.
Er wordt zorg geleverd altijd dichtbij in de buurt.
De dienstverlening van GGZ Friesland biedt behandeling aan een breed scala aan stoornissen, zoals ADHD, angst- en paniekstoornissen, borderline, schizofrenie of depressie. Maar ook wordt behandeling en begeleiding geboden bij klachten die te maken hebben met werk of studie of zeden- en delictgedrag.

De Kliniek in Drachten is een acute opnamekliniek met een gesloten en open afdeling. De kliniek heeft een regionale functie voor de regio Drachten, maar werkt ook samen met de overige klinieken binnen GGZ Friesland. De behandeling tijdens opname richt zich op snel herstel en stabilisatie. Individuele behandeling en groepsbehandeling vormen samen het behandelprogramma. De Kliniek heeft in totaal 30 bedden. De onderlinge samenwerking is groot en de lijnen met andere afdelingen zijn kort.

Nauw verbonden aan de Kliniek is de afdeling Dagbehandeling, waar patiënten worden behandeld die geen opname nodig hebben, of niet meer nodig hebben. De afdeling is net als de Kliniek gericht op herstel en stabilisatie. Er wordt een cognitief-gedragstherapeutische aanpak gehanteerd. De Dagbehandeling is sterk in ontwikkeling door de invoering van het zorgprogramma Spoedeisende Psychiatrie.

De Functie
Je rapporteert rechtstreeks aan de regiomanager.
Je geeft leiding aan de teams (ca. 35 FTE) met aandacht voor resultaat en kwaliteit.
De medewerkers worden gecoacht en gemotiveerd in hun taken en professionele ontwikkeling.
Een aantal management tools worden door je uitgevoerd, zoals het voeren van de jaargesprekken, het voorbereiden van de jaarplannen en bijbehorende begroting, het beheren van het (scholings)budget en het mede uitvoering geven aan de zorgprogramma’s.
Zorg die vanuit de afdeling wordt verleend stem je af met de andere organisatieonderdelen, alsmede met externe instanties.
Je hebt zitting in het managementteam en draagt van hieruit bij aan de besluitvorming.

Het Profiel
Je beschikt over een afgeronde HBO- of Academische opleiding.
Daarnaast beschik je over enige managementervaring binnen de zorgsector, bijvoorkeur in het aansturen van professionals.
Ook kandidaten met een afgeronde zorggerelateerde Academische opleiding (bijvoorbeeld verplegingswetenschappen) en lichte managementervaring worden uitgenodigd te reflecteren.
Je weet sociale en organisatorische aspecten goed met elkaar te combineren in een motiverende en stimulerende stijl van leidinggeven.
Tevens heb je het vermogen om plannen duidelijk mondeling uit te leggen en schriftelijk vast te leggen.

Overige informatie
De standplaats is Drachten.
De functie is ingedeeld in FWG 55 CAO-GGZ.
In eerste instantie gaat het om een arbeidsovereenkomst voor een periode van 1 jaar.
Daarna zijn er mogelijkheden om de arbeidsovereenkomst om te zetten in onbepaalde tijd.
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Tjeerd Bakker of Frida Speelman, telefoon: 0528-235464. Op verzoek kunnen wij jou een functiebeschrijving toesturen.
Je reactie kun je mailen naar: info@zorgmanagementgroep.nl

Procedure afgerond

Print vacature Terug

Onze opdrachtgevers: