Kandidaten welkom Reactietermijn gesloten Procedure afgerond

Teamleider Wijkteam

Terug

Gemeente Maassluis, Maassluis

vacature: Teamleider Wijkteam

De organisatie
Maassluis is een ambitieuze stad met zo’n 33.000 inwoners en 14.000 woningen. Een stad die nieuwe ontwikkelingen stimuleert, maar tegelijkertijd het historische centrum koestert. Het stadsbestuur van Maassluis werkt op professionele wijze samen met 300 medewerkers van de gemeentelijke organisatie onder het motto: ‘Samen werken aan de toekomst van de stad’

De afdeling
Binnen de gemeente Maassluis heeft de afdeling Samenleving haar plaats met een breed takenpakket waar beleid en uitvoering dicht bij elkaar zijn gebracht. De afdeling Samenleving bestaat uit 3 teams: team Cultuur, Onderwijs en Staf, team Sport en accommodatiezaken en het team Zorg en Welzijn. Daarnaast zijn er twee wijkteams actief in de stad, een sociaal wijkteam en een wijkteam jeugd. Vanaf 1 juli worden beide wijkteams onder leiding van één nieuwe teamleider gebracht, met de opdracht tot een integraal wijkteam te komen voor jeugd en volwassenen. Deze teamleider krijgt een aanstelling bij de afdeling Samenleving.

De functie
Als teamleider Wijkteam ben je primair eindverantwoordelijk voor de integratie van de twee wijkteams tot één team en het dagelijks functioneren van het nieuw te vormen wijkteam. Je bent een belangrijke spil in het veranderingsproces. Dit betekent dat je moet kunnen schakelen tussen uitvoering, beleid en management, ook op het niveau van de betrokken organisaties. Daarnaast staat het wijkteam hoog op de politieke agenda. Van de teamleider Wijkteam wordt daarom ervaring gevraagd met het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving en de sensitiviteit om hiermee om te gaan.

Op dit moment zijn in Maassluis een wijkteam jeugd en een sociaal wijkteam actief. Er wordt toegewerkt naar een integraal wijkteam. Hiervoor moeten nog de nodige stappen gezet worden. De gemeente wil in dit traject leren van de praktijk en in gezamenlijkheid nagaan wat wel werkt en wat niet. Een snelle interactie tussen de uitvoering en het beleid is hierbij gewenst.

Concreet kan worden gedacht aan de volgende taken:

 1. Leidinggeven aan een groot team van zelfstandig werkende professionals (ruim 20 fte vanuit verschillende moederorganisaties) die zich gezamenlijk inzetten voor de ondersteuning van inwoners. Het accent voor de teamleider ligt op het meenemen en inspireren van de professionals in het nieuwe werken en het organiseren van een effectieve en efficiënte lokale ondersteuningsstructuur. De uitgangspunten hierbij zijn: ‘1 gezin, 1 plan 1 regisseur’ en het zo goed mogelijk benutten van de eigen kracht en het netwerk. Je hebt een coachende stijl van leiding geven en bent innovatief om noodzakelijk gedragsverandering te bewerkstelligen.
 2. Sparringpartner voor de beleidsmedewerkers. Gezien de fase waarin de ontwikkeling van het wijkteam zich bevindt, is nog niet alles uitgekristalliseerd. Een kritische houding is gewenst. Om ervoor te zorgen dat uiteindelijk alle lijnen op de juiste manier bij elkaar komen is het belangrijk om signalen snel terug te leggen bij de beleidsmedewerkers. Waar nodig of gewenst kan het beleid dan aangepast worden of nieuw beleid worden ontwikkeld.
 3. Ambassadeur van het wijkteam en de werkwijze naar partners in de stad en naar andere afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie. Dit vraagt om goede communicatieve vaardigheden, kunnen luisteren en inspireren met oog voor de belangen van anderen.
 4. Faciliteren van het team op basis van een eigen visie op wat van een wijkteam mag worden verwacht, wat de medewerkers hiervoor nodig hebben en hoe dit moet worden georganiseerd. Denk hierbij aan afspraken met moederorganisaties, een toekomstgericht scholingsplan, goed functioneren ICT-structuur, opleveren van goede monitorgegevens en passende huisvestingsafspraken.

 

Het profiel

 • Een HBO+ werk- en denkniveau en ervaring als leidinggevende heeft (met voorkeur binnen het sociaal domein);
 • Ervaring heeft met het uitvoeren en aansturen van veranderingsprocessen;
 • Een enthousiasmerende, coachende en standvastige persoonlijkheid is;
 • Voortdurend zoekt naar een optimale benutting van het potentieel van zijn/haar medewerkers.
 • Gevoel heeft voor bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen en om kan gaan met verschillende belangen;
 • In staat is om theorie te vertalen naar de praktijk;
 • Inzichten uit de praktijk kan aanreiken voor de aanpassing en ontwikkeling van beleid;
 • Zelfstandig kan werken en uitstekend kan samenwerken;
 • Communicatief vaardig, betrokken, flexibel en stressbestendig is;
 • Een praktische, oplossingsgerichte en proactieve instelling heeft;
 • Er een visie op nahoudt over de verhouding tussen eigen verantwoordelijkheid en de rol van de overheid.
 • Goed kan organiseren;
 • Beschikt over een analytisch denkvermogen;
 • Humor en relativeringsvermogen in huis heeft.
 • Maximale reisafstand woon- werkverkeer van 60 kilometer.

Overige informatie

Het betreft een afwisselende functie op fulltime basis (36 uur per week) in een plezierige werksfeer en prima arbeidsvoorwaarden. Afhankelijk van opleiding en ervaring biedt de gemeente Maassluis een salaris van max. € 4.583,00 bruto per maand (schaal 11).

Ben jij de duizendpoot die met enthousiasme deze mooie klus kan klaren samen met een groep zeer bevlogen professionals en betrokken maatschappelijke partners? Stuur dan je reactie  naar info@zorgmanagementgroep.nl.

Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met Frida Speelman, senior consultant: 0528-235464.

Bij de Zorg Management Groep zal de zogenaamde eerste (voor-)selectie gaan plaatsvinden op 3 en 4 september a.s.

Procedure afgerond

Print vacature Terug

Onze opdrachtgevers: