Kandidaten welkom Reactietermijn gesloten Procedure afgerond

Teamleider/Kartrekker GRZ

Terug

Plantein, Joure

vacature: Teamleider/Kartrekker GRZ

De Organisatie
Plantein is een vooruitstrevende organisatie voor persoonlijke seniorenzorg in Zuidwest Friesland. Plantein biedt kwalitatief hoogwaardige zorg en ondersteuning aan ongeveer negenhonderd cliënten. Persoonlijke zorg, passie en professionaliteit zijn belangrijke kernwaarden binnen Plantein. Het leefcomfort sluit zoveel mogelijk aan bij de gewoonten en wensen van elke cliënt.
Plantein biedt wonen, welzijn, zorg en dienstverlening en eerstelijns zorg in moderne voorzieningen. Er zijn drie WoonZorg- en Behandelcentra in Sneek, Joure en Bolsward, een WoonZorgcentrum in Koudum en Zorgwoningen in Balk, Sneek, Joure en Lemmer. Daarnaast verhuurt Plantein woningen aan senioren in appartementencomplex Floridusstate in Bolsward.

De Geriatrische Revalidatiezorg van Plantein
De Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) is een zorgproduct van Plantein, dat nog krachtiger moet worden neergezet. Hierbij moet geanticipeerd worden op veranderende wetgeving en de verschillende eisen van zorgverzekeraars. Ondertussen ontstaat de noodzaak tot het verder ontwikkelen van een werkwijze gericht op revalidatie en zelfstandigheid, het organisatorisch vormgeven van de GRZ, het verbeteren van procedures en het op peil brengen van kennis, vaardigheden en samenwerking van medewerkers.

De Functie
Als teamleider/kartrekker ben je verantwoordelijk voor zowel de inhoudelijke en organisatorische vernieuwing van GRZ als het operationeel leiding geven aan de afdeling GRZ in de Flecke te Joure.
Als kartrekker GRZ ontwikkel je, samen met collega teamleiders GRZ, een eenduidige visie en strategie ten aanzien van GRZ. De organisatorische vormgeving van GRZ ga je verder uitwerken en implementeren binnen Plantein.
Bestaande zorgpaden worden door jou verder ontwikkeld.
Je geeft invulling aan een professionele en bedrijfsmatige werkwijze, in overeenstemming met de eisen die hieraan gesteld (gaan) worden en je coacht de medewerkers hierin. Je regelt en borgt de organisatorische en praktische aspecten en deelt je expertise met collega teamleiders.
Daarnaast coördineer en organiseer je de dagelijkse werkzaamheden. Je staat borg voor de hoogwaardige en persoonlijke zorg aan de bewoners, je bewaakt de kwaliteit en kwantiteit van de totale zorg en door uitvoering te geven aan het operationele personeelsbeleid binnen het team, motiveer je teamleden tot steeds betere prestaties. Binnen GRZ zorg je voor een goede communicatie tussen de medewerkers en de verschillende disciplines. Je draagt verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen en uitvoeren van het afdelingsjaarplan binnen de afdeling. Je rapporteert aan de locatiemanager en portefeuille houdend manager en adviseert gevraagd en ongevraagd met betrekking tot beleidszaken en inhoudelijke ontwikkelingen binnen de zorg. Tevens ben je lid van het locatiemanagementteam, waarbij overstijgend denken en handelen gevraagd wordt.

Het Profiel
Je beschikt over een HBO opleiding en recente ervaring en persoonlijke passie in de revalidatiezorg.
Je bent in staat om diverse ontwikkelingen en hiermee samenhangende onzekerheden te vertalen naar een overzichtelijke uitvoeringspraktijk. Daarnaast beschik je over ruime ervaring met projecten op het gebied van werkinhoudelijke en organisatorische veranderingen.
Recente managementervaring heb je opgedaan binnen de zorg. Je bent een daadkrachtige en enthousiasmerende persoonlijkheid en weet vanuit je persoonlijke competenties GRZ voor Plantein verder vorm te geven.

Overige Informatie
In eerste instantie gaat het om een tijdelijke functie voor maximaal een jaar.
Op basis van de toekomstige organisatorische vormgeving van de GRZ zal worden bepaald of de functie een structureel karakter krijgt.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-VVT.
De standplaats is Joure.
Het betreft een functie van 28 uur.
De 1e gespreksronde bij Plantein zal plaatsvinden op woensdag 24 september (’s middags) en een
2e ronde op vrijdag 26 september (’s ochtends). Het arbeidsvoorwaardengesprek is gepland op maandag 29 september (’s ochtends).

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Tjeerd Bakker of Frida Speelman, telefoon: 0528-235464.
Je reactie kun je voor 15 september mailen naar: info@zorgmanagementgroep.nl

Procedure afgerond

Print vacature Terug

Onze opdrachtgevers: