Kandidaten welkom Reactietermijn gesloten Procedure afgerond

Senior beleidsmedewerker P&C/Controller

Terug

Zorggroep Alliade, Heerenveen

vacature: Senior beleidsmedewerker P&C/Controller

De Organisatie
Zorggroep Alliade biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een grote mate van kwetsbaarheid. Zorggroep Alliade heeft een aantal dochterstichtingen en zorgpartners: Meriant, Talant, Reik, Wil, Zorgkompas, BaanPlus, Support&co en OPF. Zij bieden ouderenzorg, gehandicaptenzorg, orthopedagogische behandeling, arbeidsre-integratie en thuiszorg.

De Afdeling
De afdeling Concerncontrol maakt onderdeel uit van de concernstaf van Alliade. De concernstaf heeft tot taak de Raad van Bestuur te faciliteren om hun statutair vastgelegde verantwoordelijkheden waar te kunnen maken. Dit doet Alliade door de kwaliteit, de veiligheid, de samenhang en de strategische beleidsontwikkeling te bevorderen en door risico’s vroegtijdig te signaleren en te managen.

Concerncontrol is voor de organisatie het belangrijkste schakelpunt van ‘buiten naar binnen’. Concerncontrol richt zich op de Raad van Bestuur en (het collectief van) directeuren van de organisaties binnen de zorggroep. Concerncontrol richt zich op de drie beleidsterreinen: Zorg & Ondersteuning, Human Resources en Financiën & Bedrijfsvoering. Alliade streeft naar een integrale werkwijze wat betekent dat kennis en kunde wordt gebundeld en ingezet wordt over de grenzen van de beleidsterreinen en intensief wordt samengewerkt om een optimale dienstverlening te bieden.
Hiermee wordt bedoeld dat ontwikkelingen in de externe omgeving en in de wet- en regelgeving worden gevolgd en voorzien van advies op maat voor de Raad van Bestuur en de directeuren.

Binnen Concerncontrol is het doel van de afdeling Financiën en Bedrijfsvoering het realiseren van de controlfunctie op financieel en bedrijfskundig gebied en bestaat uit de volgende onderdelen:
Planning & Control en interne controle.

De Functie

Als senior beleidsmedewerker Planning & Control /Controller werk je specifiek voor de ouderenzorg. Je ontwikkelt, adviseert en rapporteert aan de concerncontroller F&B en de directie ouderenzorg. over het financieel-economisch beleid. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van de kaders van het financieel-economisch beleid, het ontwikkelen van ken- en stuurgetallen en managementinformatie op financieel-economisch gebied en de opzet van de AO/IC van de organisatie. En het opstellen van de jaarrekening voor het gehele concern.

Je bewaakt de kwaliteit van de afdeling, levert vanuit deze context eveneens een bijdrage aan de ontwikkeling van het beleid en vertaalt deze in concrete acties op Zorggroep Alliade en implementeert de daaruit voortvloeiende verbeterpunten. Daarnaast coördineer je de activiteiten van de afdeling en hebt uit hoofde daarvan regelmatig contact met medewerkers binnen en buiten Concern-control.

Je voert de controle uit op financiële en administratieve processen en controleert de beleidsuitvoering op dit gebied. Je bent verantwoordelijk voor de totstandkoming van een integrale, samenhangende rapportage aan de concerncontroller F&B en directie ouderenzorg m.b.t. de beleidsterreinen financiën, zorg, personeel en bedrijfsvoering.

In deze functie ressorteer je rechtstreeks onder de concerncontroller financiën & Bedrijfsvoering. Binnen de eigen afdeling geeft je functionele aanwijzingen aan andere medewerkers binnen Planning & Control.

Het Profiel

Je beschikt over een afgeronde WO-opleiding Accountancy en Controlling en een academische werk- en denkniveau. Je hebt aantoonbare ruime kennis van en ervaring met het samenstellen van de jaarrekening, financieel-economisch beleid en organisatieontwikkeling, alsmede kennis van en ervaring met het initiëren en realiseren van veranderingsprocessen in een dienstverlenende omgeving. Daarnaast beschik je over ervaring in een strategische controlfunctie binnen een complexe organisatie. Je kennis is up-to-date v.w.b. de ontwikkelingen in de zorgmarkt, de financieringsvorming en de wetgeving in de gezondheidszorg en in het bijzonder de VVT.

Je hebt strategisch inzicht, een helicopterview en een sterk ontwikkelt analytisch en conceptueel denkvermogen. Daarnaast beschik je over goede communicatieve en adviesvaardigheden en overtuigingskracht. Overige competenties die van toepassing zijn: ondernemen, verbinden, resultaatgericht, sterk in plannen en organiseren, open, accuraat en proactief.

Overige Informatie

  • Rechtspositie en salariëring zijn conform de CAO Gehandicaptenzorg.
  • De functie is ingeschaald in FWG 65.
  • Het betreft een vacature van 32 – 36 uur.
  • In eerste instantie zal een dienstverband voor een jaar worden aangeboden. De mogelijkheid bestaat dat deze vervolgens wordt verlengd danwel wordt omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Een assessment kan onderdeel zijn van de procedure.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Frida Speelman, senior consultant van de Zorg Management Groep: 0528-235464. Je sollicitatie ontvangen we graag uiterlijk 9 december a.s. Deze kun je sturen naar info@zorgmanagementgroep.nl

De gesprekken bij de Zorg Management Groep zullen plaatsvinden op 11, 15 of 16 december 2015.

Bij Zorggroep Alliade zijn de gesprekken gepland op:

  • 21 december 2015 tussen 10.00 en 12.00 uur en 22 december 2015 tussen 10.00 – 13.00 uur (1e ronde)
  • 5 januari 2016 na 15.00 uur en 7 januari 2016 na 14.00 uur (2e ronde).
Procedure afgerond

Print vacature Terug

Onze opdrachtgevers: