Kandidaten welkom Reactietermijn gesloten Procedure afgerond

Senior beleidsadviseur

Terug

Zorggroep Alliade, Heerenveen

vacature: Senior beleidsadviseur

De organisatie
Zorggroep Alliade is een samenwerkingsverband van Talant, Meriant, Reik, Wil, BaanPlus, Zorgkompas, Support & Co en Ouderen Psychiatrie Friesland en biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een grote mate van kwetsbaarheid. Alliade doet dat op zo’n manier, dat recht wordt gedaan aan hun verscheidenheid en ze zichzelf kunnen zijn, op een bij hen passende plek in de samenleving. Alliade biedt gehandicaptenzorg, ouderenzorg, orthopedagogische behandeling, arbeidsre-integratie en thuiszorg. Bij Zorggroep Alliade wordt zorg en ondersteuning geboden aan ruim 12.000 cliënten. Er zijn ruim 6800 medewerkers werkzaam bij Zorggroep Alliade.

De afdeling
Concerncontrol maakt onderdeel uit van de Concernstaf van Zorggroep Alliade. De Concernstaf heeft tot taak de Raad van Bestuur te faciliteren om hun statutair vastgelegde verantwoordelijkheid waar te kunnen maken. Dit om de kwaliteit, de samenhang en de strategische beleidsontwikkeling binnen de Zorggroep te bevorderen.

Concerncontrol richt zich op drie beleidsterreinen: Zorg & Ondersteuning, Financiën & Bedrijfsvoering en Human Resources. Er wordt op een integrale wijze gewerkt, wat betekent dat kennis gebundeld wordt, er over domeinen heen gekeken wordt en intensief samengewerkt wordt om tot een optimale dienstverlening te komen.

Binnen Concerncontrol zijn werkzaam senior beleidsadviseurs / (concern-)controllers, beleidsadviseurs, kwaliteitsmedewerkers, medewerkers Interne Controle, Medewerkers Planning & Control en secretaresses.

De functie
Als Senior beleidsadviseur/controller Zorg & Ondersteuning adviseer en ondersteun je de directeuren en beleidsadviseurs over de vormgeving en inrichting van zorgprocessen en vraagstukken op het gebied Zorg & Ondersteuning inclusief kwaliteit en veiligheid. Daarnaast lever je een bijdrage aan de ontwikkeling van het zorginhoudelijk beleid en – instrumentarium, afgeleid van de doelstelling van het concern en voert mede regie op de implementatie, evaluatie en bijstelling. Tevens voer je in afstemming en samen met beleidsadviseurs control uit op de zorginhoudelijke beleidsuitvoering binnen één of meerdere zorgorganisaties van de Zorggroep. Ook analyseer je informatie op het gebied van Zorg (klachten, kwaliteitskader, vrijheidsbeperking, clienttevredenheid etc.).

Het Profiel
Deze functie vraagt een academisch werk- en denkniveau. Een WO-opleiding Gezondheidswetenschappen of Bedrijfskunde is een vereiste. Je hebt meer dan drie jaar ervaring binnen een vergelijkbare context in de langdurige zorg. Je beschikt over kennis van de wet- en regelgeving op het gebied van kwaliteit en veiligheid en de opzet en werking van een kwaliteitssysteem. Je hebt kennis van ontwikkelingen binnen de langdurige zorg en voorkomende financieringsvormen en de wetgeving. Je hebt ervaring in het ontwikkelen en implementeren van zorgbeleid en –instrumentarium op strategisch niveau. Brede ervaring neem je mee op het gebied van organisatievraagstukken en bedrijfsprocessen in de zorg.

Je voelt je thuis binnen een grote zorgorganisatie en weet verder invulling en ondersteuning te geven aan de visie van Zorggroep Alliade. Je bent analytisch waardoor je complexe (zorg-)vraagstukken snel weet te doorgronden en te vertalen naar strategische en specialistische advisering

Het betreft een functie waarbij je opereert op alle niveaus- van operationeel tot strategisch. Je hebt een goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen. Je bent volhardend, weet grenzen te stellen en de juiste koers uit te zetten en te bepalen. Daarnaast ben je een verbinder en weet zaken logisch te beredeneren en weet vanuit de vakinhoud anderen te motiveren en te inspireren tot bepaalde keuzes. Overige competenties: plannen en organiseren, initiatief, analyseren, organisatiesensitief en omgevingsbewust.

Overige Informatie
Het betreft een dienstverband voor 32-36 uur per week, in eerste instantie voor een periode van
2 jaar

Rechtspositie en inschaling zijn conform de CAO Gehandicaptenzorg. De functie is ingedeeld in
FWG 65.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Frida Speelman, senior consultant van de Zorg Management Groep. Telefoon: 0528-235464. Je reactie kun je voor 23 november 2016 mailen naar: info@zorgmanagementgroep.nl

De zgn. voorselectiegesprekken door de Zorg Management Groep zullen plaatsvinden op 24, 29 november of 01 december 2016 in Hoogeveen. De gesprekken bij Zorggroep Alliade zullen 12, 13 of 15 december 2016 gaan plaatsvinden in Heerenveen.

Een assessment maakt deel uit van de procedure.

Procedure afgerond

Print vacature Terug

Onze opdrachtgevers: