Kandidaten welkom Reactietermijn gesloten Procedure afgerond

Senior Adviseur Kwaliteit en Veiligheid

Terug

Zorggroep Alliade, Heerenveen

vacature: Senior Adviseur Kwaliteit en Veiligheid

De Organisatie
Zorggroep Alliade biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een grote mate van kwetsbaarheid. Zorggroep Alliade heeft een aantal dochterstichtingen en zorgpartners: Meriant, Talant, Reik, Wil, Zorgkompas, BaanPlus en Support&co. Zij bieden ouderenzorg, gehandicaptenzorg, orthopedagogische behandeling, arbeidsre-integratie en thuiszorg.

De Afdeling
De afdeling concerncontrol maakt onderdeel uit van de concernstaf van Alliade. De concernstaf heeft tot taak de Raad van Bestuur te faciliteren om hun statutair vastgelegde verantwoordelijkheden waar te kunnen maken. Dit doet Alliade door de kwaliteit, de veiligheid, de samenhang en de strategische beleidsontwikkeling te bevorderen en door risico’s vroegtijdig te signaleren en te managen.

Concerncontrol richt zich op de drie beleidsterreinen: Zorg & Ondersteuning, Human Resources en Financiën & Bedrijfsvoering. Alliade streeft naar een integrale werkwijze wat betekent dat kennis en kunde wordt gebundeld en ingezet wordt over de grenzen van de beleidsterreinen en intensief wordt samengewerkt om een optimale dienstverlening te bieden. Concerncontrol richt zich op de Raad van Bestuur en (het collectief van) directeuren van de organisaties binnen de zorggroep.

Concerncontrol is voor de organisatie het belangrijkste schakelpunt van ‘buiten naar binnen’. Hiermee wordt bedoeld dat ontwikkelingen in de externe omgeving en in de wet- en regelgeving worden gevolgd en voorzien van advies op maat voor de Raad van Bestuur en de directeuren.

Binnen Alliade wordt systematisch gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit en veiligheid. Dit omvat alle activiteiten op het gebied van zorg, personeel en bedrijfsvoering. Alliade doet dit in een cultuur van geïnformeerd vertrouwen en werken met instrumenten en werkwijzen die dit ondersteunen. De belangrijkste hiervan is de zelfevaluatie die de input vormt voor het jaarplan of bedrijfsplan van een organisatieonderdeel. Werken aan kwaliteit en veiligheid begint voor Alliade met de dialoog tussen cliënten/familie/verwanten en medewerkers over de zorg die gevraagd wordt en de manier waarop deze geboden wordt. Dit principe wordt gevolgd in alle organisatieonderdelen en op alle niveaus binnen de organisatie en vormt het hart van de planning en controlcyclus.

Kwaliteit, inclusief interne controle, maakt integraal onderdeel uit van de afdeling concerncontrol en valt onder de concerncontroller zorg. Alliade heeft de ambitie om een Triple A zorgorganisatie te worden op het gebied van zorg, personeel en bedrijfsvoering. Er is al veel gedaan op het gebied van kwaliteit en veiligheid maar Alliade wil nog verder verbeteren. Daarnaast wil Alliade dat kwaliteit en veiligheid veel meer van de cliënten en medewerkers zelf wordt. Daarom is een vernieuwde visie ontwikkeld op kwaliteit en veiligheid. Uitgangspunten voor kwaliteit en veiligheid zijn:
– Alles wat wij doen heeft meerwaarde voor de cliënt
– Wij zorgen voor de veiligheid van de cliënt, elkaar en onze organisatie
– Wij toetsen bij cliënten en collega’s of we de goede dingen doen
– Wij zijn transparant over wat we doen
– Iedereen weet wat hij zelf kan, mag en moet doen in zijn functie, stemt dit af met anderen en neemt hiervoor verantwoordelijkheid.

De Functie
Als senior adviseur Kwaliteit en Veiligheid draag je zorg voor het adviseren en ondersteunen van de Raad van Bestuur bij het ontwikkelen, implementeren, bewaken en borgen van het integrale beleid ten aanzien van kwaliteit en veiligheid. Tevens draag je zorg voor het uitvoeren en doen uitvoeren van de onderdelen van de planning en controlcyclus in relatie tot kwaliteit en veiligheid, inclusief interne controle en zorgdragen voor de coördinatie van de hieruit voortvloeiende werkzaamheden.

Samen met een 5-tal medewerkers vorm je het team Kwaliteit en Veiligheid waarbij je als senior adviseur zorg draagt voor de functionele aansturing. Daarnaast heb je overleg met directeuren, hoofden, adviseurs en andere medewerkers gericht op het systematisch werken aan kwaliteit en veiligheid.

Het Profiel
Je beschikt over een afgeronde WO-opleiding gezondheidswetenschappen, verplegingswetenschappen, bestuurskunde of bedrijfskunde en hebt aantoonbare ruime kennis en ervaring met kwaliteit en administratieve organisaties bij voorkeur binnen een grote zorgorganisatie. Daarnaast heb je een up-to-date kennis van de wet- en regelgeving voor zorgorganisaties. Tevens heb je kennis en ervaring met het functioneren van complexe organisaties en inzicht in organisatievraagstukken en zorgprocessen waaronder veranderprocessen. Je hebt een sterk ontwikkelt analytisch denkvermogen om gegevens te kunnen interpreteren en te vertalen in beleidsadviezen. Tevens ben je uitmuntend in het werken met systemen voor de systematische vastlegging van gegevens. Tot slot ben je in staat om door zelfstudie en aanvullende opleidingen de kennis op peil te houden. Overige competenties die van toepassing zijn: omgevingsbewust, verbinden, open, doel- en resultaatgericht.

Overige Informatie
Rechtspositie en salariëring zijn conform de CAO Gehandicaptenzorg.
De functie is ingeschaald in FWG 65.
Het betreft een vacature van 32 – 36 uur.

Het betreft in eerste instantie een dienstverband voor een jaar. De mogelijkheid bestaat dat deze vervolgens wordt omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Frida Speelman, senior consultant: 0528-235464. Je sollicitatie kun je sturen naar info@zorgmanagementgroep.nl

Procedure afgerond

Print vacature Terug

Onze opdrachtgevers: