Kandidaten welkom Reactietermijn gesloten Procedure afgerond

Secretaris Raad van Bestuur

Terug

Zorggroep Alliade

vacature: Secretaris Raad van Bestuur

Binnen de Concernstaf van Zorggroep Alliade te Heerenveen is een vacature ontstaan voor een

Secretaris Raad van Bestuur
32 uur

De Organisatie
Alliade biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een grote mate van kwetsbaarheid en is actief op het gebied van ouderenzorg, gehandicaptenzorg en thuiszorg.
Alliade is een concern bestaande uit:
• vier zorgorganisaties:
– Meriant: ouderenzorg in en om Wolvega en Heerenveen
– Talant: zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking in Friesland
– Driever’s Dale: behandelcentrum in Winschoten voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedrags- of ontwikkelingsproblemen
– Zorgkompas: thuiszorg in Noord- en Midden-Nederland
• arbeidsreïntegratiebedrijf BaanPlus: reïntegratie van arbeidsgehandicapten in Noord-Nederland
• een beheerstichting.

De functie secretaris Raad van Bestuur wordt vervuld door twee personen.
De algehele coördinatie is in handen van de concernsecretaris Raad van Bestuur die zich vooral richt op het ondersteunen van Raad van Bestuur en Raad van Toezicht en tevens leidinggevende is van de secretaris (vacature) Raad van Bestuur.
De secretaris Raad van Bestuur ondersteunt de Raad van Bestuur met name bij juridische vraagstukken en vervult daarnaast ook de rol van directiesecretaris t.b.v. de gehandicaptenzorg en ouderenzorg.

De functie
Als secretaris Raad van Bestuur maak je deel uit van deel uit van de Concernstaf en rapporteer je rechtstreeks aan de Concernsecretaris Raad van Bestuur. Je initieert, coördineert en bewaakt de beleids-, advies- en besluitvormingsprocessen, rekening houdend met de governanceafspraken
Je adviseert en ondersteunt (gevraagd en ongevraagd) de Raad van Bestuur met name bij juridische vraagstukken. Ook verzorg je de correspondentie van de Raad van Bestuur, met name op juridisch gebied.

Daarnaast neem je – vanuit je rol als directiesecretaris – deel aan vergaderingen van het eindverantwoordelijk management van Talant/Driever’s Dale en Meriant en draag je zorg voor de inhoudelijke voorbereiding en de follow up hiervan.

Je ziet toe op de naleving van vigerende wet- en regelgeving rondom medezeggenschap (OR), clienten- en verwantenraden) en ondersteunt het proces van medezeggenschap .

Je coördineert en neemt deel aan projecten/interne werkgroepen en hebt ten aanzien van samenwerkingsprocessen een adviesrol richting Raad van Bestuur en directeuren.

Samen met andere leden van de concernstaf heb je verantwoordelijkheden m.b.t. het initiëren, (inhoudelijk) voorbereiden, coördineren en eindredactie van ondermeer het jaardocument, de kaderbrief en andere acties voortvloeiend uit de Planning & Controlcyclus.

Om samenhang, binding en voortgang in de beleidsontwikkeling te realiseren ben je verantwoordelijk voor de borging van besluiten. Dit in nauw overleg en samenwerking met de concernsecretaris en de andere leden van de concernstaf. Op verzoek van Raad van Bestuur vertegenwoordig je de organisatie(s) zowel in- als extern. Tevens vervang je de concernsecretaris Raad van Bestuur waar nodig.

Gewenst profiel
• Je beschikt over een afgeronde academische opleiding bij voorkeur WO-rechten.
• Je hebt kennis van en ervaring met wetgeving op het gebied van bestuursrecht, mededingingsrecht en contractrecht.
• Je hebt kennis van en ervaring op het gebied van bedrijfsorganisatie (waaronder Governance afspraken, kwaliteitssystemen en financieringsvormen) en kennis en affiniteit met de VG-sector en ouderenzorg.
• Je bent zeer communicatief ingesteld zowel in woord en geschrift;
• Je kunt goed omgaan in een omgeving waar belangen worden afgewogen;
• Overige competenties die van toepassing zijn: plannen en organiseren, omgevingsbewust, ontwikkelingsgericht, doortastend, creatief, klant- en resultaatgericht

Overige informatie
Rechtspositie en inschaling zijn conform de Cao Gehandicaptenzorg. De functie is ingedeeld in FWG-65.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de Zorg Management Groep en vragen naar Frida Speelman of Tjeerd Bakker : 0528 – 23 54 64. Je schriftelijke sollicitatie  kun je  voor 9 november a.s. sturen naar info@zorgmanagementgroep.nl.

Een assessment en integriteitsonderzoek maken deel uit van de procedure.

Procedure afgerond

Print vacature Terug

Onze opdrachtgevers: