Kandidaten welkom Reactietermijn gesloten Procedure afgerond

Regiomanager Flevoland

Solliciteer » Terug

Medrie, Lelystad & Zwolle

vacature: Regiomanager Flevoland

De Organisatie
Medrie is een huisartsenorganisatie, waarbij ongeveer 270 huisartsen aangesloten zijn. Medrie organiseert en ondersteunt de spoedeisende zorg voor huisartsen in de avond-, nacht- en weekenduren op huisartsenposten in drie regio’s: Zwolle, Flevoland en Hardenberg (Vechtstreek). Het totale werkgebied heeft 600.000 inwoners. Een centrale telefonische Triagepost in Zwolle staat patiënten met spoedvragen te woord en verwijst hen naar de juiste plek voor de juiste zorg.
Daarnaast organiseert en coördineert Medrie in de drie regio’s zorglijnen voor mensen met een chronische ziekte. Op dit moment zijn dat Diabetes Mellitus, COPD en CVRM (Cardio Vasculair Risico Management). Medrie is nauw betrokken bij de implementatie van de bekostigingsstructuur “Organisatie en Infrastructuur”, die tot doel heeft de organisatiegraad in de eerstelijn te versterken.

Medrie werkt voor huisartsen en is de drijvende kracht achter huisartsen zijn. De strategische ambitie is dat Medrie het collectief verbindt, versterkt en organiseert, zodat de huisartsenzorg in de regio toekomstbestendig blijft. Een organisatie die een voortrekkersrol gaat vervullen in regio overstijgende projecten. Medrie is een organisatie in ontwikkeling en investeert in innovatie.

De Zorgtafel in Flevoland
Met het wegvallen van het ziekenhuis in Lelystad, verdween ook een jarenlange opgebouwde samenwerking. Het verdwijnen van de spoedeisende hulp en opname mogelijkheid, had en heeft grote impact op de zorgverleners en inwoners van Flevoland. Na het rapport vanuit de verkenner van de minister, Bas Leerink, is de Zorgtafel in het leven geroepen. Een gremium waarin Medrie, bestuurders van ziekenhuizen in de regio, ouderenzorg, Zilveren Kruis, verloskundigen, verpleegkundige en thuiszorgorganisaties, patiëntenverenigingen, gemeente, provincie en ambulancezorg vertegenwoordigd zijn. Zij hebben zich er allen aan verbonden de zorg in Flevoland opnieuw vorm te geven, waarbij deze zorg veilig en verantwoord moet zijn. Er is ruimte voor innovatieve ideeën en de wil om samen op te bouwen is groot. Vanuit Medrie is een kwartiermaker ingesteld. Zij coördineert en begeleidt het proces rondom de Zorgtafel voor Medrie, in nauwe samenwerking met de regiomanager en regiohuisarts. Voor allen een spannende en verantwoordelijke uitdaging. Het is een uitzonderlijke situatie, die om creatief denken vraagt, waarbij voor Medrie de rol en de belasting voor de huisarts, naast het belang van de patiënt, een centrale rol heeft. De Zorgtafel wordt vanuit het ministerie op de voet gevolgd.

Kortom, werk genoeg! Wil jij als regiomanager hierin een spilfunctie vervullen? Dan zijn we op zoek naar jou!

De Functie
Als regiomanager lever je een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de huisartsenzorg in de stedelijke en landelijke gebieden in regio Flevoland. Je werkt hierbij nauw samen met de regiohuisarts en het regioteam. Het regioteam, aan wie jij direct leiding geeft, bestaat uit 2 locatiemanagers, 2 programmamanagers en 2 secretaresses. Met de regiohuisarts werk je op basis van duaal management waarbij jij als regiomanager eindverantwoordelijk bent voor een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering in de regio. De regiohuisarts is verantwoordelijk voor het medisch inhoudelijke deel.
Je begeleidt teams in hun professionele ontwikkeling en je weet de juiste randvoorwaarden hiervoor te creëren. Je houdt feeling met de huisartsen in jouw regio en bent goed op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de eerstelijn en specifiek in de huisartsenzorg. Hierdoor kun je gezamenlijk de mogelijkheden voor innovaties en dienstverlening onderzoeken en uitwerken met als doel de kwaliteit van de huisartsenzorg te optimaliseren. Als regiomanager zorg je voor de vertaalslag van strategie naar inhoud en uitvoering. Je bent in staat om meerdere projecten tegelijk te managen en tot een goed resultaat te brengen.
Je verzorgt presentaties en voorlichtingen voor diverse groepen. Je initieert en bevordert de samenwerking met de externe ketenpartners.
De kaders zijn breed en de zelfstandigheid van de functie biedt volop mogelijkheden om de huisartsen en de partners in de keten met elkaar te verbinden. Met als doel de best mogelijke zorg voor patiënten te realiseren.

Je maakt deel uit van het MT, dat verder bestaat uit twee collega-regiomanagers, de manager bedrijfsbureau, de manager triagepost, de business controller en de manager scholingsbureau. Als regiomanager zoek je steeds de verbinding binnen (het MT van) Medrie.
Vanuit jouw verantwoordelijkheid adviseer je de Raad van Bestuur over en ben je mede verantwoordelijk voor het organisatiebrede beleid, het uitdragen hiervan en het creëren van draagvlak hiervoor. Je voorziet de Raad van Bestuur van input en advies gericht op het nemen van (strategische) besluiten en het optimaliseren van de structuur en middelen voor de organisatie om doelen en ambities te realiseren. Ook stimuleer je het organisatiebreed denken en handelen binnen Medrie.

Het Profiel
Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau met een relevante managementopleiding en over ruime managementervaring binnen een tactisch/strategische setting in de zorg. Je hebt sterke affiniteit met–en bij voorkeur werkervaring in- de eerstelijnszorg. Je beschikt over innovatie- en veranderkracht en kunt prioriteiten stellen. Je legt makkelijk contact en maakt verbinding met de professionals. Je bent je bewust van de diverse culturen in de regio en kunt hierop aansluiten. Je overziet verschillende inbrengen, opinies en belangen en bent in staat deze in te passen in een gemeenschappelijke richting. Het ontbreken van een hiërarchische verhouding met de huisartsen vormt voor jou geen enkele belemmering om doelen te realiseren. Je toont betrokkenheid en eigenaarschap. Dit geeft mensen met wie jij werkt het vertrouwen, dat ze zaken aan jou kunnen overlaten. Je houdt overzicht, ook als er veel moet gebeuren. Je hebt een coachende stijl van leidinggeven en bent gericht op samenwerking. Vanuit deze managementstijl weet je medewerkers, collega’s en huisartsen te inspireren. Je bent energiek, hebt lef, bent doortastend en daadkrachtig . Je bent gewend om feedback te geven en ontvangen altijd met het doel om de onderlinge samenwerking (nog) beter te maken. Je kunt goed in een netwerkomgeving functioneren. Wij vinden het belangrijk, dat je een positieve en open uitstraling hebt. Overleggen vinden regelmatig in de namiddag en avond plaats en op verschillende locaties in de regio, hetgeen flexibiliteit vraagt.

 

Overige Informatie
Het betreft een dienstverband van 36 – 38 uur.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform cao-huisartsenzorg.
De functie is ingedeeld in schaal 12, maximaal € 6.185,-
De standplaats is Lelystad en Zwolle.
Een talentassessment is onderdeel van de procedure.

Medrie laat zich bij de sollicitatieprocedure ondersteunen door de Zorg Management Groep. Voor nadere informatie en de functiebeschrijving kun je contact opnemen met Tjeerd Bakker, directeur, telefoon: 0528-235464.

Je reactie ontvangen wij graag voor 8 april a.s. via de button “solliciteer”.

Kandidaten welkom

Print vacature Terug Solliciteer »

Onze opdrachtgevers: