Kandidaten welkom Reactietermijn gesloten Procedure afgerond

Regiomanager

Terug

Medrie, Zwolle

vacature: Regiomanager

De Organisatie

Medrie is een huisartsenorganisatie, waarbij ongeveer 270 huisartsen aangesloten zijn. Medrie kent drie regio’s: Zwolle, Flevoland en Hardenberg (Vechtstreek). Het totale werkgebied heeft 600.000 inwoners.
In de regio’s ondersteunt en organiseert Medrie hoogwaardige en patiëntgerichte spoedeisende zorg voor huisartsen in de avond-, nacht- en weekenduren. Dit gebeurt in vier huisartsenposten. Voor het hele werkgebied is er een centrale Triagepost in Zwolle voor de eerste opvang van spoedvragen. De Triagepost Medrie verwijst de patiënt naar de juiste plek voor de juiste zorg.
In de regio´s organiseert en coördineert Medrie  zorglijnen voor mensen met een chronische ziekte. Op dit moment zijn dat Diabetes Mellitus, COPD en CVRM (Cardio Vasculair Risico Management). Daarnaast is Medrie nauw betrokken bij de nieuwe bekostigingsstructuur “Organisatie en Infrastructuur”, die tot doel heeft de organisatiegraad in de eerstelijn te versterken.
Medrie heeft een scholingsbureau dat de scholingen verzorgt voor diverse beroepsgroepen zoals triagisten, doktersassistenten, praktijkondersteuners en huisartsen in het werkgebied.

Medrie werkt voor huisartsen en wil de drijvende kracht achter huisartsen zijn. De strategische ambitie is dat Medrie het collectief verbindt, versterkt en organiseert, zodat de huisartsenzorg in de regio toekomstbestendig blijft.
Medrie wil huisartsen adequaat ondersteunen bij het organiseren en uitvoeren van de zorgverlening en wil een voortrekkersrol in de regio gaan spelen met regio-overstijgende projecten.

Actuele thema’s voor de komende periode zijn: wijk- en personeelsgerichte zorg, verschuiving van zorg van 2e naar de 1e lijn, en versteviging van het contact met de ketenpartners.
Medrie is een organisatie in ontwikkeling.  Medrie werkt op dit moment aan het herstructureren van werkprocessen en het implementeren van een nieuw aansturingsmodel.

Kortom, werk genoeg! Wil jij als regiomanager hierin een spilfunctie vervullen? Dan zijn we op zoek naar jou!

 

De Functie

Je werkt op basis van duaal management samen met de regiohuisarts, waarbij jij als regiomanager een eindverantwoordelijke rol hebt. Samen met de regiohuisarts geef je de splitsing in verantwoordelijkheid voor het bedrijfsmatige en medisch inhoudelijke deel vorm en inhoud. Je geeft op coachende wijze direct leiding aan de locatiemanager van de huisartsenpost en de programmamanagers chronische zorg en indirect aan de medewerkers binnen de regio Zwolle. Je weet effectieve en efficiënte bedrijfsvoering te realiseren. Je begeleidt de teams in hun professionele ontwikkeling en je weet de juiste randvoorwaarden hiervoor te creëren.

Als regiomanager adviseer je en lever je een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de huisartsenzorg. Je houdt feeling met de huisartsen in jouw regio’s en bent goed op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de 1e lijn en specifiek in de huisartsenzorg. Hierdoor kun je gezamenlijk de mogelijkheden voor innovaties en dienstverlening onderzoeken en uitwerken met als doel de kwaliteit van de huisartsenzorg te optimaliseren. Als regiomanager zorg je voor de vertaalslag van strategie naar inhoud en uitvoering.

Je verzorgt presentaties en voorlichtingen voor diverse groepen. Je initieert, beheert en bevordert de samenwerking met de externe ketenpartners.

De kaders zijn breed en de zelfstandigheid van de functie biedt volop mogelijkheden om de huisartsen en de partners in de keten met elkaar te verbinden. Met als doel de best mogelijke zorg voor patiënten te realiseren.

Je maakt deel uit van het MT, dat verder bestaat uit twee collega regiomanagers, de manager bedrijfsbureau, de manager triagepost, de business controller en de manager scholingsbureau. Als regiomanager zoek je steeds de verbinding binnen (het MT van) Medrie.

Vanuit jouw verantwoordelijkheid adviseer je de Raad van Bestuur over organisatiebreed beleid en ben je mede verantwoordelijk voor het organisatiebrede beleid, het uitdragen hiervan en het creëren van draagvlak hiervoor. Je voorziet de Raad van Bestuur van input en advies gericht op het nemen van (strategische) besluiten en het optimaliseren van de structuur en middelen voor de organisatie om doelen en ambities te realiseren. Ook stimuleer je het organisatiebreed denken en handelen binnen Medrie.

 

Het Profiel

Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau met een relevante managementopleiding en over ruime managementervaring binnen een tactisch/strategische setting in de zorg (bijvoorbeeld een ziekenhuisorganisatie). Je hebt affiniteit met de 1e lijnszorg, weet je hierbinnen flexibel te bewegen en weet de verbinding te maken met de professionals. Je overziet verschillende inbrengen, opinies en belangen en bent in staat deze in te passen in een gemeenschappelijke richting. Het ontbreken van een hiërarchische verhouding met de huisartsen vormt voor jou geen enkele belemmering om doelen te realiseren.

Je bent een verandermanager, beschikt over innovatiekracht en straalt vertrouwen uit. Je bent een coachend leidinggevende en weet vanuit deze managementstijl, medewerkers, collega’s en huisartsen te inspireren en je bent gericht op samenwerking. Prioriteiten kun je stellen, je kunt goed in een netwerkomgeving functioneren, je hebt lef en staat stevig in je schoenen. Je schroomt niet om minder populaire maatregelen te nemen als deze nodig zijn. Je bent gewend om feedback te geven en ontvangen altijd met het doel om de onderlinge samenwerking (nog) beter te maken. Het niet altijd kunnen terugvallen op bestaande structuren vergt creativiteit. Op professionele wijze weet je presentaties en voorlichtingen te geven. Belangrijk vinden wij ook dat je een positieve en open uitstraling hebt. In verband met de werktijden van huisartsen zijn besprekingen regelmatig in de namiddag en avond wat  flexibiliteit vraagt.

Overige Informatie

Het betreft een vacature binnen een organisatie die volop in ontwikkeling is, waar je mede vorm en inhoud aan kunt geven.

  • Medrie investeert in innovatie.
  • Het betreft een dienstverband van 34 – 38 uur.
  • De arbeidsvoorwaarden zijn conform cao-huisartsenzorg.
  • De functie is ingedeeld in schaal 12, maximaal € 6.004,-
  • De standplaats is Zwolle.
  • Een assessment kan onderdeel zijn van de procedure.

De gesprekken bij Medrie zullen plaatsvinden in week 25.

Medrie laat zich bij de sollicitatieprocedure ondersteunen door de Zorg Management Groep. Voor nadere informatie en de functiebeschrijving kun je contact opnemen met Tjeerd Bakker, directeur, telefoon: 0528-235464.

Procedure afgerond

Print vacature Terug

Onze opdrachtgevers: