Kandidaten welkom Reactietermijn gesloten Procedure afgerond

Projectleider/Teamleider a.i.

Terug

Plantein, Bolsward

vacature: Projectleider/Teamleider a.i.

De Organisatie
Plantein is een vooruitstrevende organisatie voor persoonlijke seniorenzorg in Zuidwest Friesland. Plantein biedt kwalitatief hoogwaardige zorg en ondersteuning aan ongeveer negenhonderd cliënten. Persoonlijke zorg, passie en professionaliteit zijn belangrijke kernwaarden binnen Plantein. Het leefcomfort sluit zoveel mogelijk aan bij de gewoonten en wensen van elke cliënt.
Plantein biedt wonen, welzijn, zorg en dienstverlening en eerstelijns zorg in moderne voorzieningen. Er zijn drie WoonZorg- en Behandelcentra in Sneek, Joure en Bolsward, een WoonZorgcentrum in Koudum en Zorgwoningen in Balk, Sneek, Joure en Lemmer. Daarnaast verhuurt Plantein woningen aan senioren in appartementencomplex Floridusstate in Bolsward.

Herprofilering Verpleegkundige Zorg
Plantein werkt voortdurend aan vernieuwing van het zorgaanbod en de organisatie. In verband daarmee werken de verpleegkundigen van Plantein sinds kort ambulant binnen de organisatie en zijn niet meer gebonden aan een specifieke afdeling of locatie. De nieuwe werkwijze heeft niet alleen gevolgen voor de (ambulant) verpleegkundigen maar ook voor andere betrokkenen, o.a. de praktijkverpleegkundigen, de afdelingen, zorgwoningen en het ABC (Advies & Behandel Centrum Geriatrie).
In verband met deze nieuwe werkwijze is herprofilering van het totale verpleegkundige aanbod binnen Plantein nodig. Dit raakt diverse aspecten, zoals het inhoudelijk aanbod, positionering, werkwijze, taken, samenwerking en beroepshouding. Om dit alles te realiseren is gekozen voor een projectmatige aanpak.
Na het behalen de projectresultaten zal het team verpleegkundigen weer worden aangestuurd door een teamleider zorg.

De Functie
Als projectleider/teamleider a.i. ben je verantwoordelijk voor zowel het project herprofilering verpleegkundige zorg als het leiding geven aan de verpleegkundigen zorg.
Je rapporteert aan de locatiemanager en de portefeuille houdende manager.
Als projectleider ontwikkel je een eenduidige visie en strategie ten aanzien van het inhoudelijk verpleegkundig aanbod binnen en door Plantein. Je gaat het vernieuwde verpleegkundige aanbod en het totale zorgaanbod herprofileren en positioneren. De inzet van de ambulant verpleegkundigen en praktijkverpleegkundigen ga je verder optimaliseren door o.a. het verder ontwikkelen van een professionele en bedrijfsmatige werkwijze. Op basis van de nieuwe eisen en verwachtingen ga je de betrokken verpleegkundigen begeleiden, coachen en opleiden. Je regelt en borgt de organisatorische aspecten en draagt het projectresultaat over aan de toekomstige teamleider zorg.

Het Profiel
Je beschikt over een verpleegkundige HBO opleiding. Daarnaast beschik je over ruime ervaring en een heldere visie op projectmatig werken met zowel strategische, werkinhoudelijke als organisatorische aspecten binnen de zorg. Ruime en recente managementervaring heb je opgedaan binnen de zorg. Ontwikkelingen in de (ouderen) zorg weet je te vertalen naar praktische en inhoudelijke consequenties voor het verpleegkundige zorgaanbod. Je hebt een planmatige en communicatieve aanpak en beschikt over een daadkrachtige en enthousiasmerende persoonlijkheid.

Overige Informatie
In eerste instantie gaat het om een tijdelijke functie voor maximaal een half jaar.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-VVT.
De standplaats is Bolsward (mobiele functie).
Het betreft een functie van 20-24 uur.
De 1e gespreksronde bij Plantein zal plaatsvinden op woensdag 24 september (hele dag) en een
2e ronde op vrijdag 26 september (’s ochtends). Het arbeidsvoorwaardengesprek is gepland op maandag 29 september (’s ochtends).

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Tjeerd Bakker of Frida Speelman, telefoon: 0528-235464.
Je reactie kun je voor 15 september mailen naar: info@zorgmanagementgroep.nl

Procedure afgerond

Print vacature Terug

Onze opdrachtgevers: