Kandidaten welkom Reactietermijn gesloten Procedure afgerond

Programmamanager Inhoudelijke Transform.

Terug

Elker – Het Poortje , Groningen

vacature: Programmamanager Inhoudelijke Transform.

De Organisatie
Elker – Het Poortje wil kinderen, jongeren en gezinnen (weer) mee laten doen in de samenleving. En wij geloven dat er altijd mogelijkheden zijn voor een kind of een jongere om zich verder te ontwikkelen. Om dit te bieden, willen wij als jeugdhulp organisatie met Elker/Wilster/Juvaid/Portalis een snelle wendbare organisatie neerzetten, aansluitend bij de transformatie jeugdzorg.

In onze nieuwe organisatie krijgen goed opgeleide hulpverleners meer ruimte om passende hulp te kunnen bieden, dichtbij de cliënt. Bij zorg inhoudelijke ondersteuningsvragen zijn gedragswetenschappers beschikbaar. Bij organisatorische problemen en het zoeken naar grenzen en kaders, bieden leidinggevenden en ondersteunende diensten hulp op maat.

In het transformatieproces is het belangrijk dat de jeugd- en opvoedhulp van Elker – Het Poortje inhoudelijk verder wordt -door- ontwikkeld. De missie en visie van Elker Het Poortje staat hierin voorop. Een goede positionering van onze jeugd- en opvoedhulp binnen de maatschappelijke context van de jeugdhulp is hierbij het doel.

Binnen zowel Elker als Wilster willen we deze inhoudelijke beweging borgen en verbinden binnen de organisatie. Hiervoor zoeken wij voor Elker een programmamanager inhoudelijke transformatie.

Plaats binnen de organisatie
Als programmanager ben je verantwoordelijk voor de specialisaties van Elker binnen het transformatieproces. Hiërarchisch val je onder de manager van deze betreffende specialisatie. Je hebt een directe lijn en inhoudelijke verantwoordelijkheid naar de Raad van Bestuur. Je neemt deel aan de overleggen van het managementteam, waarin je vanuit je inhoudelijke opdracht een eigen inbreng hebt.

De functie
• Je geeft richting aan de – door- ontwikkeling van de inhoudelijke zorgprogrammering en van daaruit voer je de regie. Je ontwikkelt, implementeert en borgt de inhoudelijke koers van het transformatieproces en stuurt inhoudelijk (niet hiërarchisch) de gedragswetenschappers aan.
Je geeft integraal en beleidsconform vorm aan de de transformatie. In verschillende rollen en posities als programma manager zorg je voor draagvlak en voortgang door aan te sluiten bij de interne en externe behoeften, beleving en ontwikkelingen.
• Je initieert zorginhoudelijke innovaties en wetenschappelijk onderzoek. Ook lever je een bijdrage aan de specialistische zorg, zoals Elker – Het Poortje deze biedt.
• Je draagt de visie en expertise van Elker – Het Poortje uit naar externe partijen. Hiertoe lever je een bijdrage aan onze positionering in regionale netwerken en volg je trends en ontwikkelingen.

Het profiel
Om deze functie uit te oefenen, moet je minimaal zijn opgeleid als GZ-psycholoog. Bij voorkeur ben je gepromoveerd of ben je klinisch psycholoog. Of ben je de bereid je op dat niveau te ontwikkelen. Je hebt brede ervaring als inhoudelijk specialist op het terrein van diagnostiek en behandeling en opvoeden kinderen en jongeren. Ook heb je ervaring op het gebied van beleidsontwikkeling en het vormgeven aan veranderingen. Daarnaast ben je op de hoogte van het nieuwe werken vanuit de transformatie jeugdzorg en hebt affiniteit met de ambitie om de jeugdhulp professional in de lead te zetten.

• Je bent een coach, verbinder en vertaler. Met een dienende en coachende stijl kun je samen met alle professionals vormgeven aan het verandertraject. Daarbij ben jij in staat de diverse belangen in de organisatie goed te wegen en mensen onderling te binden en verbinden. Je bent flexibel en creatief in de omgang met actoren op diverse niveaus in de organisatie. Je straalt vertrouwen en gezag uit.
• Je voelt je betrokken bij onze maatschappelijke opdracht en kunt dit vertalen naar de juiste hulp in de zorgprogramma’s en -paden. Hierbij werk je aan de ambitie dat de uitkomsten in proces en resultaat uiteindelijk de beste interventies in de jeugdzorg opleveren.
• Je hebt kennis van wetenschappelijke onderzoek en betrekt dit bij het vormgeven en constant verbeteren van onze jeugdhulp.
• Je hebt goed zicht op het hele zorglandschap en hebt een relevant netwerk voor samenwerking in de keten.
• Om deze functie uit te oefenen, moet je minimaal zijn opgeleid als GZ-psycholoog. Bij voorkeur ben je gepromoveerd of ben je klinisch psycholoog. Of ben je de bereid je op dat niveau te ontwikkelen.
• Je hebt brede ervaring als inhoudelijk specialist op het terrein van diagnostiek en behandeling en opvoeden kinderen en jongeren. Ook heb je ervaring op het gebied van beleidsontwikkeling en het vormgeven aan veranderingen.
• Je bent op de hoogte van het nieuwe werken vanuit de transformatie jeugdzorg en hebt affiniteit met de ambitie om de jeugdhulp professional in de lead te zetten.

Overige informatie
Rechtspositie en salariëring zijn conform de CAO Jeugdzorg.

Het betreft een dienstverband voor onbepaalde tijd. Aantal uren: 28 – 32.

Elker – Het Poortje laat zich bij het invullen van deze vacature ondersteunen door de Zorg Management Groep. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Frida Speelman, senior consultant van de Zorg Management Groep: 0528-235464. Je sollicitatie kun je sturen naar info@zorgmanagementgroep.nl

Procedure afgerond

Print vacature Terug

Onze opdrachtgevers: