Kandidaten welkom Reactietermijn gesloten Procedure afgerond

Programmaleider Dementie in Beweging

Terug

Zorggroep Solis, Deventer

vacature: Programmaleider Dementie in Beweging

De organisatie
Onze opdrachtgever Zorggroep Solis is een instelling die sinds 1267 zorg verleent aan mensen in Deventer en omgeving. Zorggroep Solis is volop in beweging met ambitieuze doelstellingen.

Zorggroep Solis kent een keur aan zorgdiensten en staat met verschillende woon- en zorgcentra klaar voor iedereen in de Stedendriekhoek die zorg nodig heeft, van jong tot oud. Tot Zorggroep Solis behoren: Woonzorg- en revalidatiecentrum PW Janssen, woonzorgcentra De Bloemendal, Corel, Groote & Voorster, Spikvoorde, St Jurriën en Hospice De Winde.
Diensten als kraamzorg, (kinder)thuiszorg en zorg maken deel uit van Zorggroep Solis. Dit geldt ook voor Buro Saartje dat bemiddelt in huishoudelijke hulp.
Zorggroep Solis heeft tevens een chronische-pijnkliniek en een centrum voor palliatieve dag- en intervalzorg. Daarnaast wordt op alle locaties paramedische zorg verleend door fysiotherapeuten, logopedisten, diëtisten en ergotherapeuten.

Solis constateert, dat in de praktijk de zorg voor mensen met dementie versnipperd is. Zij is voorstander van integrale benadering, waarbij belevingsgerichte zorg en bewegingsgerichte zorg samengaan. Vanuit haar missie en visie voelt Solis zich verantwoordelijk om hier een actieve rol in spelen.

In dat kader start Solis een programma met als doel het ontwikkelen en implementeren van een integraal zorg- en behandelprogramma voor mensen met een dementieel syndroom. Dit programma kent een looptijd van maximaal twee jaar. Ten behoeve van de uitvoering van het programma is Solis op zoek naar een Programmaleider.

De functie
De Programmaleider is verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma. Als resultaten zijn gedefinieerd:

  1. een uitgewerkte zorgvisie, dat draagvlak bij alle betrokkenen rondom heeft en dat als kernelementen bevat: de belevingswereld en de mogelijkheden van de patiënt staan centraal, expertise wordt in een vroegtijdig stadium ingezet, dienstverlening (zorg, begeleiding en activering) heeft een continu karakter, up-to-date wetenschappelijke kennis.
  2. Een pakket aan interventiemogelijkheden gericht op behandelactiviteiten die het degeneratieproces bij dementie vertraagd, die zowel op zichzelf als in combinatie kan worden ingezet en waarbij ook technologische middelen onderdeel van uitmaken.
  3. Een onderzoeksprogramma waarmee de effectiviteit van de verschillende interventiemogelijkheden kan worden aangetoond en een daarmee samenhangend kennisdatabase.De Programmaleider rapporteert aan de Directeur Intramurale Zorg.

 

 

Het profiel
Kandidaten die op deze vacature reageren voldoen aan de navolgende vereisten:

  • Een met positief resultaat afgesloten WO opleiding Gezondheidswetenschappen of daarmee vergelijkbaar
  • Minimaal 5 jaar werkervaring in de ouderenzorg met dementerenden
  • Aantoonbare ervaring in het leiden van multidisciplinaire projecten binnen de (ouderen)zorg. Het hebben van ervaring in het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek is een pré.
  • Zeer goede communicatieve vaardigheden, teamplayer, zelfstandig kunnen werken, analytisch vermogen, leidinggevende vaardigheden.

 

 

Overige informatie
Het betreft een vacature binnen een ambitieuze organisatie die volop in ontwikkeling is.

Salariëring is gebaseerd op de cao VVT, FWG 65. Omvang dienstverband: 36 uur per week. Duur: maximaal 2 jaar.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Frida Speelman of Tjeerd Bakker, telefoon: 0528-235464.

Je reactie kun je voor 3 januari a.s. mailen naar: info@zorgmanagementgroep.nl
De gesprekken zijn gepland op 8 of 9 januari 2013.

Procedure afgerond

Print vacature Terug

Onze opdrachtgevers: