Kandidaten welkom Reactietermijn gesloten Procedure afgerond

Procesregisseurs Sociaal Domein

Terug

diverse opdrachtgevers

vacature: Procesregisseurs Sociaal Domein

De organisatie

Het kabinet wil de langdurige zorg vanaf 2015 ingrijpend hervormen. Alleen de langdurige intramurale zorg wordt dan nog vergoed uit de WLZ. De extramurale zorg en begeleiding uit de AWBZ zal dan onder de gemeente (via de WMO) of via de zorgverzekering worden geregeld. Veel gemeenten plus zorgverzekeraars werken samen met organisaties van cliënten, professionals, aanbieders van zorg- en welzijn bij de voorbereiding van de decentralisatie van de zorg en invoering van de nieuwe WMO. Uit een inventarisatie door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in mei 2013 blijkt dat er op regionaal niveau 43 samenwerkingsverbanden zijn gevormd die grotendeels overeenkomen met de nieuwe jeugdzorgregio’s.
In deze WMO-regio’s vindt Regionaal Transitieoverleg plaats gericht op voorspelbaarheid en risicobeheersing van de veranderopgave hervorming langdurige zorg. Daarnaast is het uitwisselen van informatie en voortgang maken op de scharnierpunten van de verschillende beleidsmatige regimes (landelijk versus lokaal). Partijen gaan lokaal en regionaal regie voeren over in eerste plaats de continuïteit van zorg en ondersteuning en ook over de gevolgen voor de arbeidsmarkt, over herstructurering van vastgoed en het voorkomen van administratieve lasten. Tot slot is Regionale samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten in de WMO regio’s van belang om verbinding wijkverpleging en sociaal domein te kunnen realiseren, samenhangende en integrale zorg en ondersteuning te organiseren en hun beslag te laten krijgen in samenwerkingsafspraken tussen zorgverzekeraars en gemeenten.

In verband met bovenstaande ontwikkelingen zijn we op zoek naar procesregisseurs

De opdracht
Als procesregisseur richt je je op de algemene procesregie op bestuurlijk niveau en het ondersteunen van de regio in de vertaalslag naar het regionale en plaatselijke beleid die moet leiden tot de operationalisering per 1 januari 2015. De concrete opdracht is:

  • Gemeenten, verzekeraars, aanbieders en cliëntenorganisaties verbinden om gezamenlijk regie te voeren op ten eerste continuïteit van zorg en vervolgens ook de andere thema’s die genoemd zijn in de werkafspraken;
  • Hen te faciliteren op de wijze waarop zij dat nodig vinden; dat kan zijn organisatorisch, logistiek, secretarieel, het aanreiken van kennis en goede voorbeelden;
  • Houden van overzicht over een regio, en partijen aangeven als er sprake is van bijvoorbeeld witte vlekken.

Het profiel
Je beschikt over minimaal 3 jaar ervaring in een functie op HBO+ werk- en denkniveau. Je hebt aantoonbare recente ervaring in een projectleidersrol op seniorniveau in een samenwerkingsverband van gemeentelijke/provinciale partijen en zorg-welzijninstellingen. Daarnaast ben je in staat draagvlak te creëren binnen een complexe situatie of organisatie. Tevens beschik je over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden. Je kunt mensen motiveren mee te gaan in de benodigde veranderingen en je bent gewend om op alle niveaus van een organisatie te opereren.

Overige informatie
We zijn op zoek naar meerdere procesregisseurs. We nodigen kandidaten uit te reageren die beschikbaar zijn vanaf 1 mei 2014 voor gemiddeld 20 uur per week tot uiterlijk 1 januari 2015.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de Zorg Management Groep en vragen naar Tjeerd Bakker of Frida Speelman (05280-235464).

Je reactie voorzien van een uurtarief kun je vóór 11 april a.s. om 12.00 uur sturen naar info@zorgmanagementgroep.nl

Procedure afgerond

Print vacature Terug

Onze opdrachtgevers: