Kandidaten welkom Reactietermijn gesloten Procedure afgerond

Medewerker Intern Auditprogramma

Terug

Zorggroep Alliade, Heerenveen

vacature: Medewerker Intern Auditprogramma

De Organisatie
Zorggroep Alliade biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een grote mate van kwetsbaarheid. Zorggroep Alliade is actief op het gebied van ouderenzorg, gehandicaptenzorg en thuiszorg. Alliade is geen zelfstandige zorgaanbieder; het is een concern bestaande uit vijf zorgorganisaties:
• Meriant: ouderenzorg in en om Wolvega en Heerenveen;
• Talant: zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking in Friesland;
• Driever’s Dale: behandelcentrum in Winschoten voor jongeren met een licht verstandelijke   beperking en gedrags- of ontwikkelingsproblemen;
• Zorgkompas: thuiszorg in Noord- en Midden-Nederland;
• BaanPlus: reïntegratie van arbeidsgehandicapten in Noord-Nederland;

De Afdeling
De afdeling Concerncontrol maakt onderdeel uit van de Concernstaf Alliade. De Concernstaf heeft tot taak om de Raad van Bestuur te faciliteren om hun statutair vastgelegde verantwoordelijkheden waar te kunnen maken. Concerncontrol doet dit door de kwaliteit, de samenhang en de strategische beleidsontwikkeling van Zorggroep Alliade te bevorderen.
Concerncontrol richt zich op de drie beleidsterreinen: Zorg & Ondersteuning, Financiën & Bedrijfsvoering en Human Resources. Er wordt op integrale wijze gewerkt, wat betekent dat kennis gebundeld wordt, er over domeinen heen gekeken wordt en intensief samengewerkt wordt om tot een optimale dienstverlening te komen.
Concerncontrol is voor de organisatie het belangrijkste schakelpunt van ‘buiten naar binnen’. Hiermee wordt bedoeld dat Concerncontrol onder meer ontwikkelingen in de externe omgeving en ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving volgt, analyseert en voorziet van adviezen op maat voor de Raad van Bestuur en directeuren. Concerncontrol richt zich op de Raad van Bestuur en (op het collectief van) directeuren van de dochters binnen de zorggroep.
De afdeling kwaliteit maakt onderdeel uit van Concerncontrol en valt onder de Concerncontroller Zorg. De activiteiten van de afdeling hebben tot doel een bijdrage te leveren aan de beleidsontwikkeling en uitvoering van de afzonderlijke zorgorganisaties en de zorggroep als geheel. De activiteiten maken integraal onderdeel uit van de planning en controlcyclus.

De Functie
Als medewerker intern auditprogramma ben je op concernniveau werkzaam voor een van de grootste zorginstellingen van Noord-Nederland. Je rapporteert rechtstreeks aan de Concerncontroller Zorg. Je zult m.n. werkzaam zijn voor Talant.
Het betreft een nieuwe functie.
Je ontwikkelt en maakt auditprogramma’s en instrumenten. Je coacht de ruim 20 audit medewerkers. De resultaten van de interne audits registreer je in een daarvoor ontwikkeld systeem. Je archiveert de auditresultaten en maakt de maandelijkse registratie voor de Administratieve Organisatie/Interne Controle (AO/IC). Vervolgens maak je rapportages voor directeuren en Raad van Bestuur. De resultaten van de interne audits analyseer je ten behoeve van de beoordeling van het kwaliteitssysteem. Op verzoek van het management analyseer je de resultaten van de interne audits en adviseer je op basis hiervan ten behoeve van de verdere beleidsontwikkeling. Je signaleert knelpunten in de bedrijfsprocessen op basis van de interne audits en rapporteert hierover.
Zorggroep Alliade maakt gebruik van het HKZ model.

Het Profiel
Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding. Recente en uitgebreide ervaring heb je opgedaan in het opzetten en het uitvoeren van (interne) audits binnen de zorg. Daarnaast ben je goed doorgevoerd in het registreren en rapporteren van (interne) audits. Je bent een verbinder, maakt makkelijk contact met anderen, bent laagdrempelig en initiërend. Je voelt je thuis binnen een grote zorgorganisatie en weet je weg hierin te vinden.
Je bent sociaal- en schrijfvaardig en kunt helder communiceren in woord en geschrift.

Overige Informatie
Het betreft een dienstverband van 24 uur voor een periode van 1 jaar.
De functie is ingeschaald in FWG 50, CAO- Gehandicaptenzorg.
De standplaats is Heerenveen.
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de Zorg Management Groep en vragen naar Tjeerd Bakker of Frida Speelman: 0528-235464.
Je reactie kun je voor 26 oktober a.s. mailen naar: info@zorgmanagementgroep.nl

Procedure afgerond

Print vacature Terug

Onze opdrachtgevers: