Kandidaten welkom Reactietermijn gesloten Procedure afgerond

Manager Wonen

Terug

Aveleijn, Losser

vacature: Manager Wonen

De Organisatie
Onze opdrachtgever Aveleijn biedt zorg, ondersteuning, behandeling en advies aan kinderen, jongeren, volwassenen en senioren met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Met ca. 80 locaties in de 14 Twentse gemeenten en de gemeente Berkelland is Aveleijn regionaal sterk verankerd. Aveleijn maakt integraal onderdeel uit van de lokale samenleving en helpt cliënten de maatschappij zoveel mogelijk te begrijpen, zodat ze er positief deel van uit kunnen maken.
Vanuit de missie ‘leven vol betekenis’ en de kernwaarden ‘ontmoeten’, ‘ontwikkelen’ en ‘ondersteunen’ creëert Aveleijn ruimte voor de ontwikkeling van een eigen identiteit. Aveleijn helpt cliënten doelen te vinden én te realiseren. Via begeleiding, trainingen en evenementen investeert Aveleijn in talenten, vaardigheden, creativiteit, vriendschappen en positieve energie. Binnen de woon- en zorgomgeving staan gezondheid, geborgenheid, veiligheid en respect centraal.

De Locaties
Als manager wonen ben je verantwoordelijk voor de locaties de Schors en de Meidoorn beide gesitueerd in Losser. Binnen de Schors wonen cliënten met een verstandelijke beperking waarbij de nadruk ligt op de ouder wordende cliënten, met de bijbehorende problematiek waaronder dementie, en het levensbestendig wonen.
Bij de Meidoorn wonen cliënten in de leeftijd vanaf 18 jaar met een verstandelijke beperking en een zekere mate van zelfredzaamheid. De doelgroep verandert langzaam naar jongeren en LVG. Ze worden begeleid vanuit hun eigen appartement en er is een centrale inloop. Op beide locaties wonen totaal 51 cliënten.

De Functie
Als manager geef je op coachende wijze leiding aan beide locaties, totaal ca. 55 medewerkers.
Je rapporteert direct aan de Raad van Bestuur en werkt nauw samen met de manager van het cluster dagbesteding en extramuraal in Losser, zodat er onderling tijdig wordt afgestemd.
Je geeft vorm aan en verbindt de driehoek cliënten, medewerkers en ouders/verwanten waarbij de clientvraag centraal staat.
Je vertaalt de kernwaarden van Aveleijn naar de teams en coacht hen hierin. Je bent integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg, bedrijfsvoering (continuïteit van zorg) en dienstverlening. Je signaleert kansen en levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en de koers van onze organisatie. Je bevordert effectieve onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling. Je geeft inspirerend leiding aan verandering en gaat daarin de verbinding aan met cliënten, verwanten, cliëntvertegenwoordiging en medewerkers. Tevens draag je zorg voor een goede beeldvorming om de samenwerking met interne en externe partijen te bevorderen.
Belangrijke thema’s voor de komende periode zijn: bijdragen aan optimale deelname van de cliënten aan het maatschappelijk leven en aan leefbaarheid in de wijk; kernwaarden nog steviger verankeren in dagelijks handelen; door ontwikkelen van reflectie in de praktijk en professionele scherpte.

Het Profiel
Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding, aangevuld met een managementscholing.
Daarnaast heb je ruime en recente management ervaring opgedaan binnen de zorg.
Je hebt affiniteit met de ouder wordende cliënt en kennis van en ervaring met de teamontwikkeling.
Je bent in staat de visie, de kernwaarden en het beleid van Aveleijn uit te dragen en efficiënt te vertalen naar de praktijk. Daarnaast sta je stevig in je schoenen, ben je doortastend, helder in je communicatie en beschik je over een gezonde dosis relativeringsvermogen. Je geeft op enthousiaste en coachende wijze leiding en stuurt op eigen verantwoordelijkheid en afspraken. Hierbij weet je een goede balans te houden tussen vertrouwen en zorgdragen voor kwalitatief goede uitvoering.
Analytisch denken en zorgdragen voor een gezonde toekomstgerichte bedrijfsvoering behoort tot je sterke punten. Tevens ben je verbindend, energiek, gericht op samenwerking, beschik je over humor en reflecterend vermogen. Je bent vaardig in het communiceren op verschillende niveaus, zowel mondeling als schriftelijk.
Je hebt scherp oog voor het optimaliseren van kwaliteit van zorg, waarbij de vraag van de cliënt voorop staat. Je weet medewerkers op enthousiasme wijze te faciliteren en te motiveren hun werk professioneel en zelfstandig uit te voeren.

Overige Informatie

  • Het betreft een vacature binnen een stabiele en financieel gezonde organisatie met ruimte voor nieuwe initiatieven en eigenaarschap van eigen locatie.
  • Arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO- Gehandicaptenzorg.
  • De standplaats is Losser.
  • De functie is ingeschaald in FWG 60.
  • Het betreft een dienstverband van 36 uur.
  • Een assessment kan onderdeel zijn van de procedure.
  • Er wordt eerst een jaarcontract aangeboden met de intentie dit vervolgens om te zetten in een vast dienstverband.

Aveleijn laat zich bij de sollicitatieprocedure ondersteunen door de Zorg Management Groep. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Tjeerd Bakker, directeur telefoon: 0528-235464.
Je reactie kun je voor 16 april a.s. mailen naar: info@zorgmanagementgroep.nl

Procedure afgerond

Print vacature Terug

Onze opdrachtgevers: