Kandidaten welkom Reactietermijn gesloten Procedure afgerond

Manager Thuiszorg en Woonservice

Terug

Zorggroep Meander, Veendam

vacature: Manager Thuiszorg en Woonservice

De Organisatie
Bij Zorggroep Meander bieden ruim 1500 medewerkers zorg, behandeling en revalidatie in de regio Oost-Groningen. Zorggroep Meander is innovatief in het inrichten van de dienstverlening.
Zorggroep Meander maakt deel uit van Espria.

De missie
Zorggroep Meander biedt dag én nacht zorg aan overwegend ouderen in Oost-Groningen, met hart voor deze regio, want we zijn ‘van hier’. Hier verleent Zorggroep Meander zorg, met aandacht voor wat belangrijk is voor cliënten en waar cliënten zich thuis voelen. Daar werken medewerkers met plezier aan. Ouderen kunnen bij Zorggroep Meander terecht voor thuiszorg, wonen, revalidatie en behandelingen.

De visie
Zorggroep Meander biedt de beste ouderenzorg in Oost-Groningen. De intentie is dat de zorg zó goed is, dat het vanzelfsprekend is dat cliënten voor Zorggroep Meander kiezen. Gespecialiseerd in dementie en geheugenproblematiek. In de regio dé plek voor geriatrische revalidatie. De beste zorgwerkgever van Groningen willen zijn. De medewerkers zetten zich met veel plezier in voor de allerbeste zorg, zien mogelijkheden en benutten hun talenten.

De richting
De in 2018 ingezette koers Richting #1 houdt in om zowel eerste keuze voor cliënten als voor medewerkers te willen zijn, met geloof in de versterking en het behoud van zelfregie van de cliënten zo lang als dit mogelijk is. De medewerkers worden waar het kan gefaciliteerd in eigen regie, de zelforganisatie van de teams is in ontwikkeling. De Manager Thuiszorg en Woonservice heeft een belangrijke en bepalende rol in het succesvol laten verlopen van de nieuwe koers. Tegelijkertijd werkt Zorggroep Meander aan een gezonde basis om ook in de toekomst in de veranderende context een kwalitatief hoogwaardige en betrouwbare zorgpartner te kunnen zijn.
De verwachting is dat de ingezette koers in 2 tot 3 jaar leidt tot een volwassenheid van de organisatie waarin de zelforganisatie van de zorgteams vorm heeft gekregen. Zorggroep Meander werkt toe naar een structuur met twee organisatielagen: directie en leidinggevenden. Als manager ben je bereid om jezelf uiteindelijk ‘misbaar’ te maken.

De Functie
De Manager Thuiszorg en Woonservice is verantwoordelijk voor de thuiszorg en de vier woonservicecentra van Zorggroep Meander. Je geeft direct leiding aan 7 leidinggevenden en indirect aan ca. 600 medewerkers waaronder wijkverpleegkundigen, verpleegkundigen, verzorgenden IG, activiteitenbegeleiders en facilitaire medewerkers.
De Manager Thuiszorg en Woonservice rapporteert aan de Directeur Zorg en maakt onderdeel uit van het managementteam (MT) van Zorggroep Meander. Het MT bestaat uit de directie, manager woonzorg behandeling en revalidatie, manager control, manager Mens en Arbeid en directiesecretaris.
Je bent eindverantwoordelijk voor de (financiële) resultaten en kwaliteit in de thuiszorg en woonservicecentra. Als manager bevorder je de eigen regie van de leidinggevenden en coacht hen in de ontwikkeling naar zelforganisatie.
Je weet effectieve en efficiënte bedrijfsvoering te realiseren passend bij de voorwaarden van diverse stakeholders. Je onderhoudt pro actief contacten met ketenpartners. Je draagt budgettaire verantwoordelijkheid voor je regio.

Het Profiel
Jij bent de verbindende manager met meerwaarde, coach kwaliteiten, HBO+ opgeleid en je beschikt over ruime en recente managementervaring binnen de VVT, waarbij het accent op thuiszorg ligt. Je geeft op warme en bedrijfsmatige wijze invulling aan Richting #1, waarbij je alle ‘lagen’ van de organisatie weet te verbinden, communiceert makkelijk, weet wat er leeft en geeft transparante informatie.
Je bent er op gericht om de ander te ‘empoweren’ en hebt niet de neiging om werkzaamheden over te nemen. Je bent gericht op de mens in de organisatie maar verliest hierbij de resultaten niet uit het oog. Jouw leidinggevende stijl typeert zich als ondersteunend en faciliterend.
Je hebt ervaring met het begeleiden van een transitie richting zelforganisatie en je vervult hierin een voorbeeldfunctie. Je bent coach van en steun voor de leidinggevenden in het maken van stappen op weg naar zelforganisatie.
Je kunt conceptueel denken, patronen herkennen, innovatieve ideeën kun je vertalen naar strategische plannen en alle verschillende belangen op de juiste wijze kunnen wegen en integreren.
Ruime ervaring heb je in het aansturen en coachen van mensen, je hebt een ondernemende en pro actieve instelling, empathisch vermogen, bent analytisch en gericht op samenwerking. Door je spontane en ondernemende persoonlijkheid en je gevoel voor humor, vind je steeds de juiste balans tussen persoonlijk en resultaatgericht leiderschap.
Competenties: verbinder, ondernemerschap, visie, verandermanager, onderhandelingsvaardigheden, pro actief en faciliterend

Overige Informatie

  • Het betreft fasemanagement voor een periode van 1 jaar.
  • De functie kan zowel in loondienst als op ZZP-basis worden ingevuld.
  • Zorggroep Meander is volop in ontwikkeling, waardoor je volop ruimte krijgt om te bouwen en te ontwikkelen.
  • De functie is ingedeeld in FWG 70.
  • Het betreft een dienstverband van 32 – 36 uur.
  • De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao-VVT.
  • De standplaats is Veendam.
  • Een assessment kan mogelijk onderdeel zijn van de procedure.

Zorggroep Meander laat zich bij de sollicitatieprocedure ondersteunen door de Zorg Management Groep. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de Zorg Management Groep en vragen naar Tjeerd Bakker, directeur telefoon: 0528-235464.
Je reactie kun je sturen naar: info@zorgmanagementgroep.nl
Indien je de functie op ZZP-basis wilt invullen graag je (scherpe) uurtarief vermelden bij je reactie.

Procedure afgerond

Print vacature Terug

Onze opdrachtgevers: