Kandidaten welkom Reactietermijn gesloten Procedure afgerond

Manager Thuiszorg

Terug

De Stouwe, Meppel

vacature: Manager Thuiszorg

De Organisatie
Stichting De Stouwe bestaat uit 6 woon-zorgcentra, die verschillen in grootte, ligging en sfeer. Er is volop keuze voor ouderen die voor De Stouwe kiezen als zij aangewezen zijn op de beschutting en de zorg die binnen een woon-zorgcentrum wordt geboden. Er wordt zoveel mogelijk vraaggericht gewerkt.
De Stouwe biedt een woon- en leefomgeving waar mensen, al dan niet met een zorgindicatie, autonoom kunnen zijn. De inzet is er op gericht om deze autonomie professioneel te ondersteunen, waarbij het bevorderen van wederzijds respect leidraad van handelen is.
De medewerkers zijn de sleutel tot kwaliteit van dienstverlening. Heel belangrijk is dat zij zich prettig voelen, goed toegerust zijn voor hun taak en plezier in hun werk hebben. De Stouwe biedt daarom een stimulerende en open werkomgeving waarin medewerkers de ruimte krijgen om hun werk een persoonlijke invulling te geven. Verantwoordelijkheden liggen zo dicht mogelijk bij de werkomgeving, maar wel binnen voor iedereen duidelijke kaders.
De omgeving van De Stouwe is zeer divers als het gaat om belangen, intenties en acties.
De Stouwe anticipeert daarop door betrouwbaar, herkenbaar en consistent te zijn.
De Stouwe wil staan voor professionele zorg die gericht is op het respecteren en ondersteunen van de autonomie van cliënten. De Stouwe wil daarbij een stimulerende werkomgeving bieden waar de medewerkers en de vrijwilligers trots op zijn.
De Stouwe is een betrouwbare en loyale partner in regionale zorgketens.

De Functie
Als manager thuiszorg rapporteer je rechtstreeks aan de Raad van Bestuur en heb je zitting in het MT.
Je geeft direct leiding aan het hoofd thuiszorg en de planner/coördinator en indirect aan 6 teams thuiszorg. Integrale verantwoordelijkheid draag je voor alle onderdelen binnen de thuiszorg en je ondersteunt andere sectoren van de organisatie op het gebied van de thuiszorg.
Je hebt een voortrekkersrol bij de uitbreiding van het marktaandeel door het verrichten van marktverkenningen en acquisitie en benut alle kansen die de markt biedt optimaal.
Dit geldt zowel voor de thuiszorg gekoppeld aan de verschillende locaties van de Stouwe als in de regio.
De werkprocessen binnen de thuiszorg ga je verder professionaliseren en je zoekt naar mogelijkheden om de efficiency te verhogen.
Je stelt het strategisch beleid samen voor de divisie thuiszorg en levert als MT-lid een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de Stouwe.

Het profiel
Je beschikt over ruime recente management ervaring binnen de thuiszorg.
In de verschillende werkprocessen van de thuiszorg, zoals geautomatiseerde planningssystemen, AWBZ financiering en de dienstverlening ben je volledig doorgevoerd.
Je bent ondernemer en resultaatgericht en ziet het als een uitdaging de thuiszorg in zowel kwalitatieve als kwantitatieve zin verder uit te bouwen.
Je weet de behoefte van cliënten te vertalen naar (nieuwe) vormen van dienstverlening.
Bijvoorkeur heb je de thuiszorg reeds voor een andere instelling opgezet en verder ontwikkeld.
Competenties: ondernemend, inspirerend, resultaatgericht, stimulerend en overtuigingskracht.
De functie is ook geschikt voor interim managers, die voor een periode van 1 jaar indienst willen treden bij onze opdrachtgever.

Overige informatie
Het betreft een functie voor in eerste instantie 1 jaar en 80% dienstverband (28-30 uur)
De functie is ingedeeld in FWG 70
Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Tjeerd Bakker of Frida Speelman:
0528-235464
Je reactie kun je sturen naar: info@zorgmanagementgroep.nl

Procedure afgerond

Print vacature Terug

Onze opdrachtgevers: