Kandidaten welkom Reactietermijn gesloten Procedure afgerond

Manager Jeugd

Terug

Aveleijn, Enschede

vacature: Manager Jeugd

De Organisatie
Onze opdrachtgever Aveleijn biedt zorg, ondersteuning, behandeling en advies aan kinderen, jongeren, volwassenen en senioren met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Met ca. 80 locaties in de 14 Twentse gemeenten en de gemeente Berkelland is Aveleijn regionaal sterk verankerd. Aveleijn maakt integraal onderdeel uit van de lokale samenleving en helpt cliënten de maatschappij zoveel mogelijk te begrijpen, zodat ze er positief deel van uit kunnen maken.
Vanuit de missie ‘leven vol betekenis’ en de kernwaarden ‘ontmoeten’, ‘ontwikkelen’ en ‘ondersteunen’ creëert Aveleijn ruimte voor de ontwikkeling van een eigen identiteit. Aveleijn helpt cliënten doelen te vinden én te realiseren. Via begeleiding, trainingen en evenementen investeert Aveleijn in talenten, vaardigheden, creativiteit, vriendschappen en positieve energie. Binnen de woon- en zorgomgeving staan gezondheid, geborgenheid, veiligheid en respect centraal.

De Locaties
Als manager Jeugd ben je verantwoordelijk voor de locaties wonen Toccatastraat, Nieuwe Helmerhoek en Muldermanshoek gesitueerd in Enschede. Woonlocatie Toccatastraat biedt ondersteuning voor wonen en kortdurend verblijf gericht op jongeren en adolescenten met een verstandelijke beperking en/of een lagere sociale redzaamheid. Op locatie Nieuwe Helmerhoek wordt individuele begeleiding geboden aan mensen die in de toekomst graag zelfstandig willen wonen en hulp nodig hebben met de voorbereidingen daarop. Er wordt 24 uur per dag begeleiding geboden. Bij het zelfstandig wonen kan Aveleijn, als dat nodig is, ambulante begeleiding bieden. Muldermanshoek ondersteunt cliënten in het maken en behalen van doelen, om uiteindelijk zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven. Ook Muldermanshoek biedt 24 uurs zorg. Op de locaties wonen totaal 43 cliënten.

De Functie
Als manager geef je op coachende wijze leiding aan de locaties, totaal ca. 55 medewerkers.
Je rapporteert direct aan de Raad van Bestuur en werkt nauw samen met je collega managers Jeugd.
Je bent sparringpartner voor de verdere invulling van de activiteiten van Aveleijn in het Jeugddomein.
Je geeft vorm aan en verbindt de driehoek cliënten, medewerkers en ouders/verwanten waarbij de clientvraag centraal staat.
Je vertaalt de kernwaarden van Aveleijn naar de teams en coacht hen hierin. Je bent integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg, bedrijfsvoering (continuïteit van zorg) en dienstverlening. Je signaleert kansen en levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en de koers van onze organisatie. Je bevordert effectieve onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling. Je geeft inspirerend leiding aan verandering en gaat daarin de verbinding aan met cliënten, verwanten, cliëntvertegenwoordiging en medewerkers. Tevens draag je zorg voor een goede beeldvorming om de samenwerking met interne en externe partijen te bevorderen.
Belangrijke thema’s voor de komende periode zijn: verdere ontwikkeling sociaal Jeugd domein, bijdragen aan optimale deelname van de cliënten aan het maatschappelijk leven en aan leefbaarheid in de wijk; kernwaarden nog steviger verankeren in dagelijks handelen; door ontwikkelen van reflectie in de praktijk en professionele scherpte.

Het Profiel
Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding, aangevuld met een managementscholing.
Daarnaast heb je ruime en recente management ervaring opgedaan binnen de zorg, bijvoorkeur binnen het Jeugddomein.
Je hebt kennis van de dynamiek van het sociaal domein en de belangen van de diverse stakeholders hierin. Tevens heb je kennis van en ervaring met veranderprocessen gericht op de ontwikkeling van nieuwe doelgroepen en weet je hierbij methodiek/visie te ontwikkelen en flexibiliteit te creëren.
Je bent in staat de visie, de kernwaarden en het beleid van Aveleijn uit te dragen en efficiënt te vertalen naar de praktijk. Daarnaast sta je stevig in je schoenen, ben je doortastend, helder in je communicatie en beschik je over een gezonde dosis relativeringsvermogen. Je geeft op enthousiaste en coachende wijze leiding en stuurt op eigen verantwoordelijkheid en afspraken. Hierbij weet je een goede balans te houden tussen vertrouwen en zorgdragen voor kwalitatief goede uitvoering.
Analytisch denken en zorgdragen voor een gezonde toekomstgerichte bedrijfsvoering behoort tot je sterke punten. Tevens ben je verbindend, laagdrempelig, energiek, gericht op samenwerking, beschik je over humor en reflecterend vermogen. Je bent vaardig in het communiceren op verschillende niveaus, zowel mondeling als schriftelijk.
Je hebt scherp oog voor het optimaliseren van kwaliteit van zorg, waarbij de vraag van de cliënt voorop staat. Je weet medewerkers op enthousiasme wijze te faciliteren en te motiveren hun werk professioneel en zelfstandig uit te voeren.

Overige Informatie
Het betreft een vacature binnen een stabiele en financieel gezonde organisatie met ruimte voor nieuwe initiatieven en eigenaarschap van eigen locaties.
Het betreft een vacature binnen een stabiele en financieel gezonde organisatie met ruimte voor nieuwe initiatieven en eigenaarschap van eigen locaties.
Arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO- Gehandicaptenzorg.
De standplaats is Enschede.
De functie is ingeschaald in FWG 60.
Het betreft een dienstverband van 36 uur.
Een assessment kan onderdeel zijn van de procedure.
Er wordt eerst een jaarcontract aangeboden met de intentie dit vervolgens om te zetten in een vast dienstverband.

Aveleijn laat zich bij de sollicitatieprocedure ondersteunen door de Zorg Management Groep. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Tjeerd Bakker, directeur of Judith Veenman senior consultant telefoon: 0528-235464.
Je reactie kun je voor 16 juli a.s. mailen naar: info@zorgmanagementgroep.nl

Zorg Management Groep verwerkt bij de uitvoering van haar werkzaamheden persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die direct over u gaat ofwel naar u te herleiden is. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij zetten ons in voor het beschermen en respecteren van uw privacy. Hoe wij dat doen en wat uw rechten daaromtrent zijn, leest u in onze Privacy verklaring.

Procedure afgerond

Print vacature Terug

Onze opdrachtgevers: