Kandidaten welkom Reactietermijn gesloten Procedure afgerond

Manager Intensieve Behandeling

Terug

Aveleijn, Almelo en Markelo

vacature: Manager Intensieve Behandeling

De Organisatie

Onze opdrachtgever Aveleijn biedt zorg, ondersteuning, behandeling en advies aan kinderen, jongeren, volwassenen en senioren met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Met ca. 80 locaties in de 14 Twentse gemeenten en de gemeente Berkelland is Aveleijn regionaal sterk verankerd. Zij maken integraal onderdeel uit van de lokale samenleving en helpen cliënten de maatschappij zoveel mogelijk te begrijpen, zodat ze er positief deel van uit kunnen maken.
Vanuit de missie ‘leven vol betekenis’ en de kernwaarden ‘ontmoeten’, ‘ontwikkelen’ en ‘ondersteunen’ creëert Aveleijn ruimte voor de ontwikkeling van een eigen identiteit. Aveleijn helpt cliënten doelen te vinden én te realiseren. Via begeleiding, trainingen en evenementen investeert Aveleijn in talenten, vaardigheden, creativiteit, vriendschappen en positieve energie. Binnen de woon- en zorgomgeving staan gezondheid, geborgenheid, veiligheid en respect centraal.

De Locatie
Intensieve begeleiding en behandeling wordt geboden vanuit verschillende locaties in Twente.
Op dit moment zijn we op zoek naar een manager voor:
 locatie Rohaan in Markelo (met BOPZ aanmerking)
en een manager voor:
 locatie De Wonde en locatie Westerstraat in Almelo.
Binnen de locaties Rohaan en de Wonde wonen op beide locaties ca. 26 cliënten met een intensieve ondersteuningsvraag op grond van een VG 6 of VG 7 indicatie. Naast de verstandelijke beperking is er sprake van complexe gedragsproblematiek die zich vaak uit in externaliserend probleemgedrag zoals agressie, vernieling, middelengebruik, automutilatie, seksueel overschrijdend gedrag etc. Dit kan overlast veroorzaken voor de omgeving. De intensieve begeleiding en behandeling richt zich in eerste instantie op stabilisatie en is vervolgens gericht op ontwikkeling. Gezien de vaak triple problematiek van cliënten is intensieve multi- en interdisciplinaire samenwerking noodzakelijk, zowel binnen Aveleijn als met externe partners als GGZ, reclassering, gemeentes en verslavingszorg.
De Westerstraat is een reguliere verblijfslocatie met ca. 20 cliënten. De cliënten wonen individueel; in hun eigen appartement beschikken zij over een eigen woonkamer, keukenblok, slaapkamer en een badkamer. De locatie kent twee inloophuizen van waaruit begeleiding wordt gegeven. Binnen de locatie wonen zowel mannen als vrouwen, in leeftijd variërend van 20 tot 65 jaar. De cliënten hebben alle een verstandelijke beperking. Naast deze beperking hebben sommige cliënten een (kleine) lichamelijke beperking en/of een vorm van autisme.

De Functie
Als manager geef je op coachende wijze leiding aan ongeveer 60 medewerkers. Je rapporteert binnen de twee lagen structuur direct aan de Raad van Bestuur.
Je vertaalt de kernwaarden van Aveleijn naar de teams en coacht hen hierin. Je bent integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg, bedrijfsvoering (continuïteit van zorg) en dienstverlening. Je signaleert kansen en levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en de koers van onze organisatie. Je bevordert effectieve onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling. Je geeft inspirerend leiding aan verandering en gaat daarin de verbinding aan met cliënten, verwanten, cliëntvertegenwoordiging en medewerkers. Tevens draag je zorg voor een goede beeldvorming om de samenwerking met interne en externe partijen te bevorderen.

De Opgave
Binnen de IBB locaties wordt de komende jaren gewerkt aan zichtbare positionering, zorg inhoudelijke visie, methodisch kader en stabiliteit en benodigde competenties in de teams.
Overige belangrijke thema’s voor de komende periode zijn:
Bijdragen aan optimale deelname van de cliënten aan het maatschappelijk leven en aan leefbaarheid in de wijk; het nog steviger verankeren van de kernwaarden in het dagelijks handelen , door ontwikkelen van reflectie in de praktijk en professionele scherpte.

Het Profiel
Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding, aangevuld met een managementscholing.
Daarnaast heb je ruime en recente management ervaring opgedaan binnen de zorg. Bijvoorkeur heb je ervaring met de doelgroep IBB (of vergelijkbaar complexe problematiek/ dynamiek).
Je bent in staat de visie, de kernwaarden en het beleid van Aveleijn uit te dragen en efficiënt te vertalen naar de praktijk. Daarnaast sta je stevig in je schoenen, ben je doortastend, helder in je communicatie en beschik je over een gezonde dosis relativeringsvermogen. Je geeft op enthousiaste en coachende wijze leiding en stuurt op eigen verantwoordelijkheid en afspraken. Hierbij weet je een goede balans te houden tussen vertrouwen en zorgdragen voor kwalitatief goede uitvoering.
Analytisch denken en zorgdragen voor een gezonde toekomstgerichte bedrijfsvoering behoort tot je sterke punten. Tevens ben je verbindend, energiek, gericht op samenwerking, beschik je over humor en reflecterend vermogen. Je bent vaardig in het communiceren op verschillende niveaus, zowel mondeling als schriftelijk.
Je hebt scherp oog voor het optimaliseren van kwaliteit van zorg, waarbij de vraag van de cliënt voorop staat. Je weet medewerkers op enthousiasme wijze te faciliteren en te motiveren hun werk professioneel en zelfstandig uit te voeren.

Overige Informatie
Arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO- Gehandicaptenzorg.
De functie is ingeschaald in FWG 60.
De standplaats is Almelo of Markelo.
Het betreft een dienstverband van 36 uur.
Een assessment kan onderdeel zijn van de procedure.
Er wordt eerst een jaarcontract aangeboden met de intentie dit vervolgens om te zetten in een vast dienstverband.
Aveleijn laat zich bij de sollicitatieprocedure ondersteunen door de Zorg Management Groep.
Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met Tjeerd Bakker, directeur, telefoon: 0528-235464.
Je reactie kun je voor 17 december mailen aan: info@zorgmanagementgroep.nl

Procedure afgerond

Print vacature Terug

Onze opdrachtgevers: