Kandidaten welkom Reactietermijn gesloten Procedure afgerond

Manager (FWG 70)

Terug

Palet Leeuwarden

vacature: Manager (FWG 70)

De Organisatie
Palet is een innovatieve zorgorganisatie, die ouderen en hun naaste omgeving in Leeuwarden en Noordwest Friesland ondersteunt om hun leven zo lang mogelijk zelfstandig voort te zetten. Palet is gespecialiseerd in het bieden van ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg en wonen. Daarbij onderscheidt ze zich door aanwezig te zijn in wijken en dorpen. Dit doet Palet vanuit zorgcentra en multifunctionele centra in Leeuwarden, de gemeenten Leeuwarderadeel, Menameradiel en Harlingen).
Palet is een gezonde organisatie en kenmerkt zich door korte lijnen en innovatieve slagkracht.

De Functie
Je rapporteert rechtsreeks aan de directeur van Palet. Je geeft direct leiding aan 10 leidinggevenden en indirect aan ca. 200 medewerkers. Je neemt deel aan het MT van Palet.
Je draagt verantwoordelijkheid voor het functioneren van meerdere organisatorische eenheden in een werkgebied. De werkzaamheden richten zich enerzijds op het leiding geven aan het zorg- en dienstverleningsproces en anderzijds op het leveren van een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van Palet.
Als manager ben je in staat het strategisch beleid te vertalen naar de eenheden, binnen duidelijke algemene kaders van de directie, met een grote mate van vrijheid bij de invulling hiervan. Je stuurt de interne organisatie van de eenheden aan; in samenhang met de omgeving en de externe partners. Je beschikt over een duidelijke eigen visie op het vormgeven aan de eenheden en je toont persoonlijk en inspirerend leiderschap binnen een continue veranderende context. Je levert een bijdrage aan Palet-brede ontwikkelingen.
Verantwoordelijkheid draag je voor een goede zorg en dienstverlening in- en vanuit de eenheden en je geeft daar uitvoering aan middels een goed financieel, personeel- en huisvestingsbeleid.
Je draagt zorg voor een efficiënte en effectieve organisatie van de eenheden en de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. Je stuurt op een bedrijfsmatige wijze de eenheden aan en bent budgetverantwoordelijk voor de betreffende eenheden.
Je levert een bijdrage aan de uitvoering en ontwikkeling van het strategisch beleid van
de organisatie en zorgt voor de afstemming van de eigen eenheden met de overige organisatieonderdelen. Als maatschappelijk ondernemer ben je op een proactieve wijze bezig Palet verder te ontwikkelen. Je weet strategisch te opereren, teneinde een zo optimaal mogelijk service niveau in de wijk-regio te realiseren.
Als lid of voorzitter van projectgroepen werk je mee aan de verdere ontwikkeling van Palet. Je werkt op constructieve en inspirerende wijze samen met collega-managers van Palet.

Het Profiel
Voor deze uitdagende functie zijn wij op zoek naar kandidaten met een HBO+/academisch werk- denkniveau.
Je beschikt over aantoonbare, meerjarige leidinggevende ervaring op tactisch en strategisch niveau in een complexe setting, bijvoorkeur binnen de VVT-sector.
Je bent analytisch sterk, beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden en je hebt ruime ervaring met het leiden van stevige projecten, bijvoorbeeld op het gebied van organisatie veranderingsprocessen.
Je hebt een visie op zorg en weet de vertaalslag te maken naar je eigen organisatie onderdelen.

Overige Informatie
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor Verpleeg- Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT).
De functie is ingedeeld in FWG 70.
Het betreft een functie van 36 uur.
Je standplaats is Leeuwarden.
Een assessment maakt deel uit van de procedure.
Gezien de samenstelling van het team is er een lichte voorkeur voor een man.
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de Zorg Management Groep en vragen naar Tjeerd Bakker of Frida Speelman, telefoon: 0528-235464.
Je reactie kun je sturen naar: info@zorgmanagementgroep.nl

Procedure afgerond

Print vacature Terug

Onze opdrachtgevers: