Kandidaten welkom Reactietermijn gesloten Procedure afgerond

Manager Financien en Bedrijfsvoering

Terug

Cosis, Assen

vacature: Manager Financien en Bedrijfsvoering

De Organisatie
Samen krachtig werken aan de kwaliteit en continuïteit van zorg voor onze cliënten. De zorg van vandaag en morgen en die van de toekomst. Kleinschalig en verankerend in de lokale samenleving. Dat is waar onze opdrachtgever Cosis, NOVO en Promens Care samen voor staan.
Dat is waar u, als Manager Financiën en Bedrijfsvoering, samen met meer dan 3000 collega’s een bijdrage aan levert.
Zowel in Groningen als Drenthe helpt Cosis vanuit 220 locaties verstandelijk beperkte mensen en mensen met een psychiatrische beperking om weer grip te krijgen op hun leven. Van (beschermd) wonen, dagopvang, maatschappelijke opvang tot hulp thuis.

De drie organisatieonderdelen Promens Care, Novo en Cosis vormen een onlosmakelijk geheel. Cosis heeft als doel om het geheel te borgen en doet dit vanuit de Raad van Bestuur, Bestuursondersteuning, Concern Control, Communicatie, het Expertisecentrum en het Servicecentrum.

Het Organisatieonderdeel Financien en Bedrijfsvoering
U bent een verandermanager, die bij Cosis de uitdaging aangaat om leiding te geven aan een uitdagend verandertraject. U inspireert mensen en weet draagvlag te creeeren voor verandering.
Als Manager Financien en Bedrijfvoering ligt er een uitdagende taak voor u, als eindveranwoordelijke van alle afdelingen van het Servicecentrum, op het gebied van integratie van twee bedrijfsvoeringsorganisaties en het optimaliseren van processen.
Het Servicecentrum bestaat uit de volgende afdelingen:
Business, Informatiebeleid en Control (BIC)
P&O
Facilitair Servicecentrum
Automatisering
Financiele / Personele / Salaris / Client Administratie
Advies, Bemiddeling en Contractering (ABC)

De ambitie om voor de middellange en langere termijn een (nog) eenvoudigere en compactere overall-structuur neer te zetten stelt ondermeer eisen op het gebied van verdergaande standaardisatie en het op elkaar afstemmen van bedrijfsvoeringsprocessen.
Het is uw taak om mensen mee te krijgen in de verandering. Dit doet u door door coachend leider te zijn en er te zijn voor de mensen die werken op het Servicecentrum. Ook brengt u met uw netwerk de buitenwereld naar binnen.
U bent verantwoordelijk voor Financien en Bedrijfsvoering op tactisch en strategisch niveau met alle daartoe behorende werkprocessen. U initieert, faciliteert en controleert de beoogde verander- en verbeterprocessen, die moeten leiden tot professionalisering van de financiële functie.

Cosis en haar werkmaatschappijen worden door een tweehoofdige Raad van Bestuur bestuurd.
De Raad van Bestuur neemt besluiten die door het managementteam (MT) zijn voorbereid.
U ontvangt hiërarchisch leiding van de Raad van Bestuur en bent lid van het MT van Cosis; U geeft (indirect) leiding aan 220 collega’s;

Het Profiel
U hebt heeft een coachende stijl van leiding geven;
U bent een zeer ervaren manager met een financiële / bedrijfseconomische achtergrond;
U hebt ervaring met leiding geven aan verandertrajecten, bij voorkeur binnen grote   zorgorganisaties;
U bent een stevige sparringpartner voor externe stakeholders, de Raad van Bestuur, en de MT-collega’s;
U bent een ondernemer;
U voelt zich thuis binnen een grote, complexe en ambitieuze organisatie;
U beschikt over een groot netwerk op het gebied van Financiën en Bedrijfsvoering;
U hebt ervaring met risicomanagement.

Overige Informatie
Het betreft een full time functie van 36 uur.
In eerste instantie wordt een jaarcontract aangeboden met uitzicht op een vast dienstverband.
De standplaats is Assen.
De salariëring is conform de cao Ghz, FWG schaal 75.
De gesprekken bij Cosis staan gepland op 13 en 14 juli in de ochtend.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Tjeerd Bakker, directeur Zorg Management Groep, telefoon: 0528-235464.
Uw reactie kunt u voor 30 juni a.s. mailen naar: info@zorgmanagementgroep.nl

Procedure afgerond

Print vacature Terug

Onze opdrachtgevers: