Kandidaten welkom Reactietermijn gesloten Procedure afgerond

Manager Dienstverlening en Zorg

Terug

ZuidOostZorg, De Lijte, Ureterp

vacature: Manager Dienstverlening en Zorg

De Organisatie
Onze opdrachtgever ZuidOostZorg biedt verpleeg- en verzorgingshuiszorg en zorg thuis vanuit verschillende locaties in Zuid Oost Friesland.
ZuidOostZorg is als organisatie in ontwikkeling en geeft de ingezette kanteling uit ‘Bouwe & Bine’ vorm en inhoud, woonzorgcentrum de Lijte in Ureterp is één van de locaties (kijk voor meer informatie op zuidoostzorg.nl). Voor het woonzorgcentrum De Lijte betekent dit het op ‘Gastvrij & Gedreven’ wijze ontwikkelen van kwalitatief hoogwaardige klantgerichte zorg in een optimaal woonleef- of therapeutisch klimaat. Het ‘laag leggen’ van verantwoordelijkheden, of beter: samen verantwoording nemen, in relatie tot de ontwikkeling van het kenniscentrum voor ouderen, krijgt een prominente rol in de kwalitatieve bedrijfsvoering en geeft ruimte aan loopbaanontwikkeling en andere uitdagingen. Dit door het vorm en inhoud geven aan een welzijnsconcept. Kortom: de cliënt wordt naar wens ondersteund binnen de professionele en financiële mogelijkheden die er zijn.

De Functie
Als manager ben je verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van het bedrijf en specifiek die doelstellingen binnen jouw verantwoordelijke eenheid. Cliënten en medewerkers spelen daarin een belangrijke rol en als resultaat laten het cliënt- ervaringsonderzoek en medewerkertevredenheid onderzoek onder jouw verantwoording een goed resultaat zien. Je vertaalt veranderingen en ontwikkelingen vanuit de organisatie naar jouw eenheid vanuit de opdracht de ‘cliënt centraal’ te stellen en professionele, verantwoorde ondersteuning te bieden waarbij multidisciplinair wordt samengewerkt. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en realiseren van de doelstellingen in PREZO actieplannen, werkt binnen vastgestelde ZZP- en financiële kaders, draagt zorg voor een kwalitatief en kwantitatief verantwoorde cliëntplanning met inzet van medewerkers. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het medewerkerbeleid en in staat hen met oprechte aandacht te faciliteren en inspireren, waardoor zij op enthousiaste en innovatieve wijze verantwoording nemen voor hun functioneren en het resultaat.

Het Profiel
Je dient te beschikken over kennis en vaardigheden als manager in de gezondheidszorg op hbo-niveau. Je hebt tenminste 3 jaar aantoonbare ervaring in het leidinggeven, hebt kennis en inzicht in de actuele ontwikkelingen in de zorg en kan complexe situaties overzien. Je bent initiatiefrijk, innovatief, hebt passie voor gastvrij en gedreven ondernemen en houdt van mensen. Je luistert goed, communiceert helder en duidelijk en betrekt belanghebbenden bij het bereiken van gezamenlijke doelstellingen. Je bent besluitvaardig en stuurt op resultaat. Je manier van werken is creatief en planmatig tegelijkertijd, inzichtelijk en toegankelijk voor anderen. Kortom: je hebt voortdurend oog voor de cliënt en de kwaliteit van dienstverlening, je creëert met het team de omgeving om dit te bereiken en hebt daar plezier in.

Overige Informatie
Het betreft een vacature voor 32-36 uur per week, in eerste instantie voor de duur van een jaar. Bij gebleken geschiktheid en positieve resultaten wordt dit omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd. De functie is ingedeeld in FWG 55 conform CAO VVT en zal maximaal €3628.04 bedragen (fulltime dienstverband).
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Tjeerd Bakker of Frida Speelman; 0528-235464.
Uw reactie kunt u sturen naar: info@zorgmanagementgroep.nl

Procedure afgerond

Print vacature Terug

Onze opdrachtgevers: