Kandidaten welkom Reactietermijn gesloten Procedure afgerond

Manager Bedrijfsvoering

Terug

Dokterszorg Friesland

vacature: Manager Bedrijfsvoering

De Organisatie
Onze opdrachtgever Dokterszorg Friesland is een gezonde onderneming die momenteel een sterke groeifase doormaakt.
Dokterszorg Friesland ondersteunt en ontzorgt huisartsen in Friesland, zodat zij onbelemmerd en professioneel hun vak kunnen uitoefenen. Dokterszorg Friesland werkt vanuit de drijfveer ‘hart voor huisartsenzorg’. Samen met huisartsen en (keten)partners ontwikkelt Dokterszorg Friesland moderne diensten en producten. Door te zorgen voor actuele kennis en advies kan de huisarts zijn praktijk toekomstgericht beheren en ontwikkelen. Er wordt gewerkt zonder winstoogmerk. Enig aandeelhouder is de Ondernemende Huisartsenvereniging Friesland (OHF).
In de nieuwe structuur bestaat Dokterszorg Friesland uit de bedrijfsonderdelen Dokterswacht Friesland en Doktersdiensten Friesland.
Dokterswacht biedt ondersteuning aan ruim 290 huisartsen in Friesland bij het verlenen van professionele spoedeisende huisartsenzorg tijdens de avonden, nachten, weekenden en op feestdagen.
Doktersdiensten biedt ondersteunende diensten aan in Friesland op het gebied van praktijkvoering praktijkovername en zorgvernieuwing. Daarnaast maken Doktersacademie en Ketenzorg Friesland deel uit van Doktersdiensten. Doktersacademie verzorgt (na-)scholingen op het gebied van deskundigheidsbevordering en kwaliteitsbeleid voor huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners. Ketenzorg Friesland ondersteunt huisartsen bij chronische eerstelijnszorg, zoals diabetes en hart- en vaatziekten.

De Functie
Je rapporteert rechtstreeks aan de algemeen directeur Dokterszorg. Je geeft leiding aan de afdelingen Financiën, Zorgadministratie, HR, ICT, Facilitair en Secretariaat. Je draagt zorg voor de ontwikkeling en voortgang van beleid, wat door de afdelingen zelf wordt ontwikkeld en geformuleerd. Op ICT gebied lever je een bijdrage ten aanzien van de invoering certificering NEN en de inhoudelijke beleidsontwikkeling.
Op basis van de behoeften vanuit de Holding en de divisies zorg je voor een gericht dienstenaanbod. Je stelt het jaarplan en de begroting samen. Je faciliteert en ondersteunt de afdelingen bij de ontwikkeling van het beleid, delegeert verantwoordelijkheden en stuurt op resultaten en ontwikkeling van medewerkers.
Je draagt zorg voor een kwalitatieve en kwantitatieve bezetting en realiseert geformuleerde doelstellingen. Je levert diensten op basis van dienstverleningsovereenkomst en jaarplan. Je bewaakt de realisatie van het beleid en het taakstellende jaarplan en de dienstverleningsovereenkomsten, zodanig dat de ondernemingsdoelen kunnen worden gerealiseerd. Je ontwikkelt divisie overstijgende projecten en bewaakt de voortgang. Je onderhoudt relaties met in- en externe stakeholders en voert contractonderhandelingen met leveranciers op het gebied van ICT.

Het Profiel
Je beschikt over een HBO+ of een academische opleiding, bij voorkeur op het gebied van bedrijfskunde. Je hebt ervaring in het leidinggeven aan professionals en hebt ruime managementervaring opgedaan binnen de aandachtsgebieden vallend onder bedrijfsvoering in een tactische en strategische setting. Je beschikt over voldoende ICT kennis en ervaring om het ICT beleid verder te ontwikkelen. Binnen het groeiproces van Dokterszorg weet je de juiste prioriteiten te stellen op basis van de geldende kwaliteitseisen. Als volwaardig gesprekspartner van de directie straal je senioriteit uit. Ervaring heb je opgedaan met complexe veranderingsprocessen (zowel structuur-, proces- maar ook cultuurkant) en daarbij aantoonbare resultaten gehaald. Je hebt visie, beschikt over een klant- en resultaatgerichte instelling, bent sociaal vaardig, betrouwbaar en je staat stevig in je schoenen. Taken en verantwoordelijkheden weet je te delegeren en medewerkers mee te krijgen in verandering en innovatie. Analyserend, abstraherend en probleemoplossend vermogen zijn van belang.

Overige Informatie
De standplaats is Heerenveen.
Het betreft een functie van 28 – 32 uur.
De cao Huisartsenzorg is van toepassing, waarbij functieschaal 10 of 11 van toepassing is.
Een assessment kan mogelijk deel uit maken van de procedure.

De gesprekken bij Dokterszorg Friesland zullen op 16 en 23 juni plaatsvinden.
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Tjeerd Bakker, directeur Zorg Management Groep, telefoon: 0528-235464.
Je reactie kun je voor 4 juni a.s. mailen naar: info@zorgmanagementgroep.nl

Procedure afgerond

Print vacature Terug

Onze opdrachtgevers: