Kandidaten welkom Reactietermijn gesloten Procedure afgerond

Manager Bedrijfsbureau

Terug

Medrie, Zwolle

vacature: Manager Bedrijfsbureau

De organisatie
Medrie is een huisartsenorganisatie, waarbij ongeveer 270 huisartsen aangesloten zijn. Medrie kent drie regio’s: Zwolle, Flevoland en Hardenberg (Vechtstreek). Het totale werkgebied heeft 600.000 inwoners.
In de regio’s ondersteunt en organiseert Medrie hoogwaardige en patiëntgerichte spoedeisende zorg voor huisartsen in de avond-, nacht- en weekenduren. Dit gebeurt in vier huisartsenposten. Voor het hele werkgebied is er een centrale Triagepost in Zwolle voor de eerste opvang van spoedvragen. De Triagepost Medrie verwijst de patiënt naar de juiste plek voor de juiste zorg.
In de regio´s organiseert en coördineert Medrie zorglijnen voor mensen met een chronische ziekte. Op dit moment zijn dat Diabetes Mellitus, COPD en CVRM (Cardio Vasculair Risico Management).
Daarnaast heeft Medrie een scholingsbureau dat de scholingen verzorgt voor diverse beroepsgroepen zoals triagisten, doktersassistenten, praktijkondersteuners en huisartsen in het werkgebied.

Medrie werkt voor huisartsen en wil de drijvende kracht achter huisartsen zijn. De strategische ambitie is dat Medrie het collectief verbindt, versterkt en organiseert, zodat de huisartsenzorg in de regio toekomstbestendig blijft.
Medrie wil huisartsen adequaat ondersteunen bij het organiseren en uitvoeren van de zorgverlening en wil een voortrekkersrol in de regio gaan spelen met regio-overstijgende projecten.
Actuele thema’s voor de komende periode zijn: wijk- en personeelsgerichte zorg, verschuiving van zorg van 2e naar de 1e lijn, en versteviging van het contact met de ketenpartners.
Medrie is een organisatie in ontwikkeling. We werken op dit moment aan het herstructureren van werkprocessen en het implementeren van een nieuw aansturingsmodel.
Kortom, werk genoeg! En daar hebben we jou bij nodig!

De functie
Je geeft op coachende wijze leiding aan de medewerkers van het bedrijfsbureau en rapporteert rechtstreeks aan de bestuurder. Het bedrijfsbureau bestaat uit de aandachtsgebieden P&O, Financiën, ICT, Kwaliteit en Facilitair en wordt ondersteund door het secretariaat. Totaal ca. 20 medewerkers.
Het betreft een nieuwe functie binnen Medrie, waarbij je samen met de medewerkers het bedrijfsbureau verder laat groeien naar een optimaal faciliterend bureau dat servicegericht en professioneel werkt.
Je zet de dienstverlening van (het bedrijfsbureau van) Medrie goed op de kaart, zodat (interne) klanten, (potentiële) relaties en de huisartsen graag met (het bedrijfsbureau van) Medrie samenwerken.

Je zorgt samen met de medewerkers voor het opstellen en de uitvoering van het jaarplan. Je zorgt voor ontwikkeling en voortgang van beleid, dat de verschillende disciplines van het bedrijfsbureau zelf ontwikkelen. Je faciliteert en ondersteunt de medewerkers, delegeert verantwoordelijkheden, coacht de medewerkers in hun ontwikkeling en brengt verbinding en samenhang aan tussen de verschillende disciplines. Je participeert in of draait diverse projecten.
Je maakt deel uit van het MT, dat verder bestaat uit de regiomanagers, de manager triagepost de business controller en de manager scholingsbureau. Als manager bedrijfsbureau ben je bij uitstek een verbindende kracht binnen (het MT van) Medrie.
Vanuit jouw verantwoordelijkheid adviseer je de Raad van Bestuur over organisatiebreed beleid en ben je mede verantwoordelijk voor het organisatiebrede beleid, het uitdragen hiervan en het creëren van draagvlak hiervoor. Je voorziet de Raad van Bestuur van input en advies gericht op het nemen van (strategische) besluiten en het optimaliseren van de structuur en middelen voor de organisatie om doelen en ambities te realiseren. Ook stimuleer je het organisatiebreed denken en handelen binnen Medrie.

Het profiel
Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau.
Ervaring heb je opgedaan in het leidinggeven aan professionals en bij voorkeur binnen de aandachtsgebieden vallend onder het bedrijfsbureau in een tactische- en strategische setting.
Je beschikt over een brede achtergrond, bij voorkeur opgedaan binnen de zorg. Je adviseert het management als volwaardig businesspartner. Als relatiemanager analyseer je de mogelijkheden voor nieuwe dienstverlening voor de huisartsenpraktijken. Ervaring heb je opgedaan met complexe veranderingsprocessen (zowel de structuur- proces- maar ook aan de cultuurkant) en daarbij aantoonbare resultaten gehaald. Je hebt affiniteit met de 1e lijnszorg, weet je hierbinnen flexibel te bewegen en weet de verbinding te maken met de professionals. Je hebt visie, procesmatig inzicht en kunt procesmatig werken. Je beschikt over een klant- en mensgerichte instelling, bent sociaal vaardig, schrijfvaardig, betrouwbaar en staat stevig in je schoenen. Taken en verantwoordelijkheden weet je te delegeren en je weet medewerkers mee te krijgen in verandering en innovatie. Analyserend, abstraherend en probleemoplossend vermogen zijn van belang. Je hebt kennis en ervaring met projectmanagement. Je beschikt over een open en positieve uitstraling. In verband met de werktijden van huisartsen zijn sommige besprekingen ook in de namiddag en avond.

Overige informatie

  • Het betreft een vacature binnen een organisatie die volop in ontwikkeling is waar je mede vorm en inhoud aan kunt geven
  • Het betreft een dienstverband van 32 – 38 uur.
  • De arbeidsvoorwaarden zijn conform cao-huisartsenzorg.
  • De functie is ingedeeld in schaal 11, maximaal € 5.362,-
  • De standplaats is Zwolle.
  • Een assessment kan onderdeel zijn van de procedure.

De gesprekken bij Medrie zullen plaatsvinden op maandag 19 februari a.s. en een eventuele 2e gespreksronde op woensdag 21 februari a.s.

Medrie laat zich bij de sollicitatieprocedure ondersteunen door de Zorg Management Groep. Voor nadere informatie en de functiebeschrijving kun je contact opnemen met Tjeerd Bakker, directeur, telefoon: 0528-235464.
Je reactie kun je voor 5 februari a.s. mailen naar: info@zorgmanagementgroep.nl

Procedure afgerond

Print vacature Terug

Onze opdrachtgevers: