Kandidaten welkom Reactietermijn gesloten Procedure afgerond

Manager Automatisering

Terug

Zorggroep Alliade, Heerenveen

vacature: Manager Automatisering

De Organisatie
Onze opdrachtgever, Zorggroep Alliade gevestigd te Heerenveen, biedt kwetsbare mensen zorg en ondersteuning. Alliade doet dat op zo’n manier, dat recht wordt gedaan aan hun verscheidenheid en ze zichzelf kunnen zijn, op een bij hen passende plek in de samenleving. Met meer dan 6000 medewerkers biedt Alliade gehandicaptenzorg, ouderenzorg, orthopedagogische behandeling, arbeidsre-integratie en thuiszorg.
De zorgpartners van Alliade, Talant, Meriant, Reik, Wil, BaanPlus, Zorgkompas en Support & Co, zijn zelfstandige organisaties met hun eigen identiteit. Ze hebben een gelijkwaardige positie naar de moederstichting.

Context
Zorgroep Alliade en de zorgpartners hebben één Raad van Bestuur en één Raad van Toezicht. De concernstaf en de ondersteunende diensten binnen het Alliade Servicecentrum, werken voor het concern en voor de zorgpartners. In de moederstichting wordt het concernbeleid ontwikkeld en de verbinding tussen de zorgpartners gelegd
De afdeling Automatisering maakt deel uit van het Alliade Service Centrum (ASC ).
Het ASC verricht uitvoerende werkzaamheden ten behoeve van Zorggroep Alliade en de aangesloten stichtingen. Daarnaast zijn hier enkele adviestaken ondergebracht. Het ASC wordt aangestuurd door een directeur. Er is een onderverdeling in administraties en services. Binnen de administraties zijn alle grote administraties ondergebracht zoals de financiële administratie. Het onderdeel services bestaat uit een aantal ondersteunende en adviesfuncties die ten behoeve van het hele concern werken: Inkoop & Ondersteuning, Facilities & Services, Automatisering en Vastgoed.

De Afdeling
De afdeling Automatisering is belast met het leveren van infrastructuur rondom de informatie en communicatie technologie. De taken van de afdeling Automatisering omvatten rekencentra, computernetwerken, het systeembeheer, het netwerkbeheer, werkplekbeheer en de helpdeskfunctie. Verder is de afdeling Automatisering technisch verantwoordelijk voor de vaste en mobiele telefonie. De afdeling bestaat uit een onderdeel Frontoffice en applicatiebeheer,  Backoffice en Business Intelligence BI), Service Level Management en Systeem Architect. Naast de diensten aan de verschillende stichtingen binnen de Zorggroep Alliade verricht de afdeling ook vergelijkbare diensten aan andere zorginstellingen in Nederland. Met de afnemers worden contracten en/of service-level-agreements (SLA’s) afgesloten.

De Functie
De manager Automatisering is gepositioneerd binnen het ASC en legt verantwoording af aan de directeur ASC en maakt onderdeel uit van het managementteam ASC.
Als manager Automatisering geef je direct leiding aan Front-Office, hoofd Back-Office, Systeemarchitekt en Business Intelligence. Totaal zijn er 32 medewerkers (HBO en MBO-niveau) werkzaam binnen deze afdelingen.
Automatisering neemt binnen Alliade steeds meer een belangrijke positie in om daarmee de concurrentiepositie van het bedrijf te versterken. Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van beleid voor de dienst; alsmede het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling en implementatie van het strategisch beleid van het ASC en het concernbrede strategisch beleid.
Ondersteuning van het primaire proces heeft de focus. Je weet de dienstverlening van de afdeling Automatisering optimaal en efficiënt af te stemmen op de wensen en behoeften van de klant door het aandragen van en enthousiasmeren voor (nieuwe) oplossingen, meedenken in de inbedding bijvoorbeeld in de feitelijk zorg en er voor zorgdragen dat de gekozen oplossingen passen in het geheel van systemen en platformen.

Gewenst profiel
De functie vereist een WO werk- en denkniveau, aangevuld met een managementopleiding en minimaal 5 jaar aantoonbare leidinggevende ervaring op strategisch, tactisch en operationeel niveau bij voorkeur binnen een vergelijkbare omgeving.

Je bent in staat om de dienstverlening te koppelen aan het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen en de kwaliteit hiervan in lijn te brengen met de verwachting van de klant. Daarnaast heb je ervaring met complexe automatiseringsprojecten en deze zijn succesvol geïmplementeerd.
Je weet je staande te houden binnen de dynamiek van een complexe organisatie. Je managementvaardigheden combineer je met een stevige persoonlijkheid met verbindende kracht. Overige competenties die van toepassing zijn: communicatief sterk, organisatiesensitief, klantgericht, oordeelsvorming, samenwerken, groepsgericht – en individueel gericht leidinggeven.
Enige kennis van de ontwikkelingen op het gebied van ouderenzorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, landelijk beleid op het gebied van de gezondheidszorg en relevante marktontwikkelingen is wenselijk.

Overige informatie
Het betreft een fulltime dienstverband (36 uur) voor de duur van een jaar. Bij gebleken geschiktheid zal een dienstverband voor onbepaalde tijd worden aangeboden. De inschaling vindt plaats conform CAO- Gehandicaptenzorg – FWG 70.

Een assessment kan onderdeel zijn van de procedure.

De standplaats is Heerenveen.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de Zorg Management Groep en vragen naar Frida Speelman of Tjeerd Bakker: 0528-235464.

Je reactie kun je voor 4 maart a.s. mailen naar: info@zorgmanagementgroep.nl

Procedure afgerond

Print vacature Terug

Onze opdrachtgevers: