Kandidaten welkom Reactietermijn gesloten Procedure afgerond

Klachtenadviseur

Terug

Talant

vacature: Klachtenadviseur

De Organisatie
Onze opdrachtgever Talant is één van de grootste gehandicaptenzorgorganisaties van Noord-Nederland en maakt onderdeel uit van Zorggroep Alliade. Talant helpt mensen met een verstandelijke beperking hun eigen leven te leiden.
Talant zet zich in om op basis van de individuele vraag en mogelijkheden van de cliënt passende ondersteuning te bieden – in nauwe samenwerking met de cliënt en diens sociaal netwerk. Talant wil de ondersteuningsvraag van cliënten op het gebied van wonen, werken, leren en/of leven voortdurend verduidelijken. Talant is gericht op de bevordering van de kwaliteit van het bestaan van mensen met een beperking. Men zet zich in om mensen met een beperking in staat te stellen deel te nemen aan de samenleving, waarbij de wensen, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt maatgevend zijn. Talant stelt zich tot taak belemmeringen, die deelname in de samenleving in de weg staan, te voorkomen en/of weg te nemen. Kernwaarden van Talant zijn: Persoonlijke aandacht, Betrouwbaarheid, Deskundigheid. Onderscheidende waarden zijn: Innovatie, Partnerschap in de Zorg en Duurzaamheid in relatie met cliënten.

De Functie
Als klachtenadviseur ondersteun je de cliënten en/of verwanten bij het kenbaar en bespreekbaar maken van een klacht conform de procedure Klachtenregeling voor cliënten van Talant. De klachtenadviseur zoekt samen met de klager naar wegen om een oplossing te vinden voor de klacht teneinde overbodige juridisering te voorkomen. De klachtenadviseur bewaakt de procedure en voortgang conform de afspraken die hierover met de klager zijn gemaakt. Hierbij worden afspraken gemaakt over hoe om te gaan met vertrouwelijke informatie.

Als klachtenadviseur zorg je voor een goede bekendheid en bereikbaarheid binnen de organisatie. Je onderhoudt contacten met relevante functionarissen en instanties zowel binnen als buiten de organisatie. Je hebt tevens de rol de medewerkers op alle niveaus te informeren en adviseren zodat zij tijdig signalen van onvrede herkennen en adequaat kunnen reageren op deze signalen.

De klachtenadviseur is onafhankelijk gepositioneerd binnen de organisatie en valt hiërarchisch rechtstreeks onder de Raad van Bestuur.

Het profiel
Je beschikt over een opleiding op HBO-niveau en enige jaren werkervaring in het werken met mensen met een verstandelijke beperking. Je beschikt over kennis van de specifieke wet- en regelgeving op het gebied van zorg en klachtafhandeling. Tevens ben je op de hoogte van de maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. Voor deze functie is het van belang dat je bestuurlijk inzicht hebt en in staat bent om op diverse niveaus binnen de organisatie te communiceren.

Overige informatie
Rechtspositie en inschaling zijn conform de Cao Gehandicaptenzorg. De functie is ingedeeld in FWG-55.

Er wordt gelijktijdig in- en extern geworven.

Talant laat zich bij de sollicitatieprocedure ondersteunen door de Zorg Management Groep. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de Zorg Management Groep en vragen naar Frida Speelman of Tjeerd Bakker: 0528 – 23 54 64.
Je schriftelijke sollicitatie, voorzien van cv, kun je vòòr 2 maart a.s. sturen naar info@zorgmanagementgroep.nl.

Procedure afgerond

Print vacature Terug

Onze opdrachtgevers: