Kandidaten welkom Reactietermijn gesloten Procedure afgerond

ICT change manager

Terug

GGZ in het zuidoosten van het land

vacature: ICT change manager

De organisatie
Het betreft een grote GGZ-organisatie in het zuidoosten van het land.

De functie

De ICT change manager is gepositioneerd binnen het bedrijfsonderdeel F&I en legt verantwoording af aan de directeur F&I en maakt onderdeel uit van het managementteam F&I. Samen met de manager Project en Informatie Management geeft je vorm en uitvoering aan het informatiebeleid van de organisatie.

Als ICT change manager stuur je circa 15 ICT’ers aan (75% HBO – 25% MBO). Ondersteuning van het primair proces heeft de focus. Samenwerking is gericht op het versterken van regie en eigenaarschap bij cliënt en medewerkers. Het werken vanuit het perspectief van de klant is daarbij de onderscheidende factor in de dienstverlening. Daarnaast vertaal je het strategisch organisatiebeleid naar tactisch beleid voor de afdeling en ben je verantwoordelijk voor het tot stand komen van het jaarplan. Je richt de interne processen zodanig in dat deze gericht zijn op resultaatgericht en efficiënt werken. Daarnaast zorg je voor de meetbaarheid van resultaten door servicenormen, kengetallen en PI’s te ontwikkelen en in te voeren

Bedrijfsvoering
Draagt verantwoordelijkheid voor het realiseren van de bedrijfsvoering (gericht op de “harde ICT kant”; de ICT Architectuur, Infrastructuur en ICT Services, afgestemd op de behoeften vanuit de Business, de informatiebehoefte en de gewenste procesondersteuning.
Vertaalt ICT visie en meerjarenbeleid van de organisatie naar een projectportfolio. Stelt hiervoor de projectportfolio planning op en is verantwoordelijk voor het realiseren hiervan.
Richt de bedrijfsprocessen in en organiseert de dienstverlening zodanig dat uitvoering wordt gegeven aan de wensen en behoeften van de interne afnemers en dienstverleningsovereenkomsten met externe dienstverleners. Streeft daarbij naar integratie met andere service verlenende processen, zodanig dat deze voor de interne afnemers uniform en vanuit het gezichtspunt van de klant worden georganiseerd. Stuurt aan op de totstandkoming van een geoliede, efficiënte, effectieve en servicegerichte organisatie.

Ontwikkelen en uitvoeren van beleid
Houdt zich op de hoogte van relevante in- en externe ontwikkelingen, anticipeert hierop en vertaalt deze naar beleid en (werk)processen. Uitgangspunt hierbij is dat het accent van de interne werkzaamheden voor 80% gericht is op vernieuwing en innovatie (organisatiespecifiek) en voor max. 20% op instandhouding en beheer (generiek).

Het profiel
De functie vereist een WO werk- en denkniveau, aangevuld met een management opleiding, minimaal 5 jaar ervaring in het managen van verandering in een IT omgeving binnen de gezondheidszorg en grondige kennis van IT infrastructuren, IT principes en serviceverlening. Vanuit deze kennis ben je in staat om de juiste beslissingen te nemen en acties uit te zetten gekoppeld aan het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen van de organisatie.

Ervaring met het implementeren en uitvoering geven aan strategische verandertrajecten en bedrijfsbrede ICT-vernieuwingsprocessen binnen de zorg. Creativiteit, initiatiefrijk en out of the box kunnen denken is belangrijk. Bedrijfskundige inzichten, kennis van projectmanagement en ervaring in het werken in projectstructuren.

Je bent een change manager en combineert een stevige persoonlijkheid met verbindende kracht. Je hebt oog voor efficiency en effectiviteit en je bent in staat om de dienstverlening te koppelen aan het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen en de kwaliteit hiervan in lijn te brengen met de verwachting van de klant. Zakelijke instelling, feeling voor de financiële aspecten in de functie. Als manager ben je zichtbaar en toegankelijk, kan relativeren en zo nodig rust brengen, Je bent communicatief sterk, besluitvaardig en ondernemend en je hebt daarbij een hands-on mentaliteit.

Overige Informatie
Het betreft een vacature voor 36 uur per week. Aanstelling voor de duur van 1 jaar.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ. Inschaling FWG 70.
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Frida Speelman of Tjeerd Bakker, telefoon: 0528-235464.
Je reactie kun je mailen naar: info@zorgmanagementgroep.nl

Procedure afgerond

Print vacature Terug

Onze opdrachtgevers: