Kandidaten welkom Reactietermijn gesloten Procedure afgerond

Hoofd Thuiszorg

Terug

De Stouwe, Meppel

vacature: Hoofd Thuiszorg

De organisatie
De Stouwe is samen met de thuiszorg De Stouwe Thuis een brede aanbieder van wonen, welzijn en zorg in Meppel en omstreken. Professionele zorg- en dienstverlening voor ouderen is onze missie met als doel een optimaal woon- en leefklimaat. Zo aangenaam mogelijk oud worden en zelf kiezen op welke wijze is waar wij ons hard voor maken.

De organisatie is volop in ontwikkeling, de zorgvraag groeit en de ouderenzorg ontwikkelt zich in een enorm hoog tempo, waarbij het scheiden van wonen en zorg een prominente plek inneemt. Dit leidt de komende jaren tot veel veranderingen die vorm en inhoud moeten krijgen en om aansturing vragen.

Binnen De Stouwe Thuis wordt gewerkt vanuit kleine zelfsturende teams. De Stouwe kent de volgende kernwaarden: klantgericht, stimulerend en betrouwbaar. De kernwaarden zijn een samenvatting van onze gedragsregels, onze mentaliteit en onze ambitie.
Ruim 500 medewerkers en 450 vrijwilligers zetten zich al dagelijks in voor De Stouwe.

De functie:

Het hoofd thuiszorg is een tijdelijke functie gekoppeld aan het transitieproces en is een direct leidinggevende functie met het accent op inbreng en overdracht van extramurale expertise. Als Hoofd Thuiszorg ben je verantwoordelijk voor een kwalitatief hoogwaardige zorg en dienstverlening gecombineerd met efficiënt beheer van middelen binnen de eenheid.

Je draagt zorg voor een kwalitatieve en kwantitatieve personele bezetting binnen de kaders van de personele begroting waarbij voortdurend afstemming plaatsvindt in het kader van herallocatie
Je coacht en stimuleert de medewerkers en draagt zorg voor deskundigheidsbevordering van de medewerkers.

Je ontvangt leiding van de Manager Zorg en Dienstverlening .

Gewenst profiel
Je beschikt over aantoonbare HBO Werk- en denkniveau. Hebt ruime kennis van en ervaring met het leidinggeven aan extramurale zorg. Daarnaast heb je kennis van externe ontwikkelingen (WMO, WLZ, ZVW) en vertaalt dit naar werkprocessen en zorg en dienstverleningsconcepten.
Competenties: Coach, pro-actief, innoveren, ontwikkelgerichte houding, communicatief vaardig (zowel mondeling als schriftelijke), motiveren, enthousiasmeren.

Overige informatie:
Het betreft een vacature voor 32 – 36 uur per week en voor de duur van één jaar. De aangeboden functie wordt gehonoreerd volgens FWG 55 van de CAO VVT. De overige arbeidsvoorwaarden van De Stouwe zijn op de functie volledig van toepassing.

Voor meer informatie over de functie voor kun je contact opnemen Frida Speelman of Tjeerd Bakker, 0528-235464.

Je reactie kun je vóór 7 maart a.s. mailen naar info@zorgmanagementgroep.nl

Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag behoort bij de aanstellingsprocedure.

Procedure afgerond

Print vacature Terug

Onze opdrachtgevers: