Kandidaten welkom Reactietermijn gesloten Procedure afgerond

Hoofd T.A.L.

Terug

Limor, Zwolle

vacature: Hoofd T.A.L.

Voor Limor zijn we voor de thuisbegeleiding, het aanmeldbureau en het logeerhuis in de regio Overijssel op zoek naar een:

hoofd Thuisbegeleiding / Aanmeldbureau / Logeerhuis
32 – 36 uur per week

De organisatie
Limor is een professionele organisatie die klaar staat voor mensen die door allerlei omstandigheden zich (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen redden. Uitgangspunt bij de ondersteuning en begeleiding is het hervinden van eigen kracht en mogelijkheden; altijd met respect voor ieders eigenheid. Er wordt gestreefd naar een zekere mate van zelfredzaamheid, naar rehabilitatie. Limor wil cliënten weer zo zelfstandig mogelijk laten of leren functioneren op verschillende (leef)gebieden, hen helpen de regie over hun leven uiteindelijk zelf ter hand te nemen. Dat kan als men eerst zelf nieuwe ambities formuleert, succeservaringen kent en zo langzamerhand de greep op het eigen leven weer terugkrijgt.

 

De functie
De afdeling thuisbegeleiding bestaat uit 17 medewerkers en is binnen de regio Overijssel volop in ontwikkeling. De functie van hoofd thuisbegeleiding richt zich enerzijds op het optimaliseren van de hulpverlening aan de cliënten en anderzijds op het coachen van het team thuisbegeleiding.
Het team aanmeldbureau Overijssel bestaat uit 4 medewerkers, en het team logeerhuis bestaat uit 3 medewerkers. Als hoofd aanmeldbureau bent u verantwoordelijk voor de aansturing van deze medewerkers.
Voor deze functie geldt dat de werkzaamheden vooral zijn gericht op innovatie, groei en acquisitie in de gehele provincie Overijssel.
Het hoofd thuisbegeleiding / aanmeldbureau / logeerhuis is verantwoordelijk voor het primaire proces alsmede de implementatie en uitvoering van het organisatiebeleid.
Als hoofd thuisbegeleiding / aanmeldbureau / logeerhuis legt u rechtstreeks verantwoording af aan de regiomanager.

Gewenst profiel
* Relevante HBO-diploma aangevuld met een afgeronde management opleiding.
* Aantoonbare leidinggevende- en management kwaliteiten.
* In staat tot motiveren, coachen en instrueren.
* Plan- en organisatievermogen.
* Goed kunnen argumenteren en delegeren.
* Ervaring met de werksoort en de doelgroep.
* Analytisch en probleemoplossend vermogen.
* Affiniteit met wet-en regelgeving op het gebied van de financiering van de zorg.
* Affiniteit met kwaliteitsontwikkeling en borging.
* Proactieve en ondernemende houding.
* Uitstekende administratieve vaardigheden.
* In bezit van rijbewijs en auto.

Overige informatie
Voor de functie is van toepassing schaal 10 (maximaal € 4.016,- bij een fulltime dienstverband) van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Limor laat zich bij de sollicitatieprocedure ondersteunen door de Zorg Management Groep.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Frida Speelman of Tjeerd Bakker, telefoon: 0528-235464 .

Uw reactie kunt u voor 19 december a.s. mailen naar: info@zorgmanagementgroep.nl

Procedure afgerond

Print vacature Terug

Onze opdrachtgevers: