Kandidaten welkom Reactietermijn gesloten Procedure afgerond

Hoofd Servicebureau

Terug

Meriant, Heerenveen/Wolvega

vacature: Hoofd Servicebureau

De Organisatie
Meriant maakt onderdeel uit van zorggroep Alliade.
Zorggroep Alliade biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een grote mate van kwetsbaarheid. Zorggroep Alliade is actief op het gebied van ouderenzorg, gehandicaptenzorg en thuiszorg. Alliade is geen zelfstandige zorgaanbieder; het is een concern bestaande uit vijf zorgorganisaties:
• Meriant: ouderenzorg in en om Wolvega en Heerenveen;
• Talant: zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking in Friesland;
• Driever’s Dale: behandelcentrum in Winschoten voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedrags- of ontwikkelingsproblemen;
• Zorgkompas: thuiszorg in Noord- en Midden-Nederland;
• BaanPlus: reïntegratie van arbeidsgehandicapten in Noord-Nederland;

Meriant is een organisatie die ondersteuning en langdurige zorg biedt aan cliënten, veelal senioren, met een grote mate van kwetsbaarheid. De medewerkers verlenen zorg en ondersteuning aan de cliënten op een zodanige manier dat recht gedaan wordt aan hun verscheidenheid en dat zij zichzelf kunnen zijn, op een bij hen passende plek. In de bejegening en de wijze van werken worden de waarden van Meriant uitgedragen en vormgegeven; persoonlijke aandacht, betrouwbaar zijn, deskundigheid in zorg en ondersteuning (vakbekwaamheid).

De Functie
Je rapporteert rechtstreeks aan de directeur Meriant.
Je coördineert de werkzaamheden binnen het servicebureau en geeft direct leiding aan de medewerkers. Een optimale afstemming tussen ondersteuning en primair proces is een belangrijk onderdeel van de functie.
Je stelt het afdelingsplan op en vertaalt daarbij de strategische/tactische doelen van de organisatie naar concrete doelen voor het servicebureau. Het budget wordt door jou beheerd en bewaakt en dit geldt ook voor de voortgang van de werkzaamheden, ontwikkelingen en knelpunten. De bedrijfskritische processen worden door jou verder ontwikkeld en verbeterd. Verder onderhoud je contacten met de hoofden van het Alliade servicecentrum teneinde de administratieve processen goed te laten verlopen en de samenhang op organisatieniveau te borgen. Afspraken worden gemaakt t.b.v. SLA’s en vervolgens gemonitord. Je levert een bijdrage aan de verdere beleidsontwikkelingen en participeert in werk- en projectgroepen.
De medewerkers van het servicebureau zijn werkzaam in Heerenveen en Wolvega.

Onder het servicebureau vallen de volgende disciplines;
• Rooster & Planbureau
• Cliëntenadministratie
• Zorgbemiddeling
• Secretariaat
• Praktijkbegeleiding
• Coördinator vrijwilligers
• Preventiemedewerkers

Het Profiel
Je beschikt over een afgeronde HBO-opleiding, aangevuld met een managementopleiding.
Gezien de grote diversiteit aan disciplines waar je leiding aan geeft, ben je in staat snel te schakelen, zowel op de inhoud als op verschillende niveaus. Door je abstraherend vermogen ben je in staat in grote lijnen te denken en te handelen, maar hebt ook oog voor details. Je bent verbindend, een bruggenbouwer, servicegericht, daadkrachtig, overtuigend, maar weet ook op de juiste wijze om te gaan met weerstanden. Het coachen van diverse uiteenlopende functies vergt doorzettingsvermogen en zeker ook flexibiliteit. Je bent sociaal- en schrijfvaardig.

Overige Informatie
In eerste instantie betreft het een dienstverband voor een jaar met vervolgens de intentie van een dienstverband voor onbepaalde tijd.
De standplaats is Heerenveen en Wolvega.
De functie is ingeschaald in FWG 60.
Een assessment kan mogelijk onderdeel uitmaken van de procedure.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 24 en 28 januari a.s.

De vacature wordt gelijktijdig intern en extern geplaatst.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de Zorg Management Groep en vragen naar Frida Speelman of Tjeerd Bakker: 0528-235464.
Je reactie kun je voor 8 januari a.s. mailen naar: info@zorgmanagementgroep.nl

Procedure afgerond

Print vacature Terug

Onze opdrachtgevers: