Kandidaten welkom Reactietermijn gesloten Procedure afgerond

Hoofd Opleidingen

Terug

Zonnehuisgroep Noord, Zuidhorn Gr

vacature: Hoofd Opleidingen

De Organisatie
Zonnehuisgroep Noord is een organisatie voor welzijn, wonen en zorg in het noordoostelijke en westelijke deel van de provincie Groningen. De organisatie is stevig geworteld in de regio en biedt een breed pakket aan zorg en diensten, dicht bij de cliënten.
De cliënt wordt gezien in samenhang met zijn netwerk, interesses en voorkeuren.
De zorg- en dienstverlening wordt hierop afgestemd waarbij de cliënt zo lang mogelijk zelfstandig kan functioneren. De beroepszorg vormt een aanvulling op de zelf- en mantelzorg. De cliënten maken hun eigen keuzes.
Zonnehuisgroep Noord wil een zorggemeenschap zijn, vertrouwd en dichtbij.
Bij de Zonnehuisgroep Noord zijn ca. 2500 medewerkers werkzaam.

De Afdeling
Zonnehuisgroep Noord hecht er waarde aan dat er professionele mensen werken die blijven leren in een stimulerende en prettige werkomgeving. De afdeling Opleidingen staat ervoor management, medewerkers, leerlingen en stagiaires zo goed mogelijk te faciliteren op het gebied van opleiden en ontwikkelen, zodat zij professioneel en persoonlijk kunnen groeien.
De afdeling Opleidingen bestaat uit 13 praktijkopleiders, 2 opleidingsadviseurs en een administratief medewerker Opleidingen.
Naast de invulling van het praktische deel van diverse BBL en BOL opleidingen waarin leerlingen en stagiaires vakinhoudelijk binnen de zorginstelling worden begeleid, coördineert de afdeling de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het opleidingsbeleid voor de gehele organisatie.
De afdeling richt zich zowel op het leerproces en ontwikkeling van groepen als individuele medewerkers. Indirect houdt de afdeling zich bezig met de kwaliteit van het zorgproces en meer direct levert de afdeling een bijdrage aan het PO&O-beleid.

De Functie
Je rapporteert rechtsreeks aan de manager PO&O.
Je geeft leiding aan de medewerkers van de afdeling Opleidingen en bent naar hen een initiator in het benutten van kansen en mogelijkheden om mens en organisatie binnen Zonnehuisgroep Noord verder te ontwikkelen. Je vertaalt strategie naar een concreet opleidingsplan en jaarplannen en draagt zorg voor de realisatie hiervan.
Trainingstrajecten worden door jou gecoördineerd, o.a. op basis van input van overige organisatieonderdelen, waarbij planning, budget en kwaliteitsnormen worden bepaald en bewaakt.
Daarnaast draag je zorg voor de bedrijfsvoering van de afdeling Opleidingen en bewaak je dat de werkzaamheden worden uitgevoerd conform het werkplan en aansluiten bij de (HR)strategie, missie en visie van de organisatie als geheel.
Je hebt een actieve rol bij het verder vormgeven van de Electronische leeromgeving (samenwerking met andere zonnehuizen in Nederland).
Je participeert in de verdere ontwikkeling van het zorggemeenschapsmodel. Je neemt deel aan werk- en projectgroepen en kan optreden als projectleider. Je volgt ontwikkelingen binnen het werkveld en neemt initiatief als op ontwikkelingen ingespeeld kan worden.

Het Profiel
Je beschikt over een relevant HBO-diploma, aangevuld met een managementopleiding en bent in staat om veranderingsprocessen te begeleiden. Vanuit een visie op organisatieontwikkeling weet je inhoud te geven aan opleiding en ontwikkeling van management en medewerkers. De koers van de organisatie kun je vertalen naar concrete opleidings- en beleidsplannen.
Verder heb je een enthousiasmerende, ondernemende, resultaatgerichte en teamgerichte instelling. Je bent creatief, ondernemend, klantgericht en dienstverlenend. Je bent duidelijk in de communicatie, een teambuilder en je kunt op alle niveaus makkelijk communiceren.

Overige Informatie
Het betreft een vacature binnen een ambitieuze organisatie die volop in ontwikkeling is.
De standplaats is Zuidhorn maar je bent ook op andere locaties van Zonnehuisgroep Noord werkzaam.
De functie is ingedeeld in FWG 55, CAO-VVT.
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de Zorg Management Groep en vragen naar Tjeerd Bakker, telefoon: 0528-235464.
Je reactie kun je mailen naar: info@zorgmanagementgroep.nl

Procedure afgerond

Print vacature Terug

Onze opdrachtgevers: