Kandidaten welkom Reactietermijn gesloten Procedure afgerond

Hoofd Opleiding & Training

Terug

Zorggroep Alliade, Heerenveen

vacature: Hoofd Opleiding & Training

Voor Zorggroep Alliade, afdeling Onderzoek & Ontwikkeling te Heerenveen zijn we op zoek naar een

Hoofd Opleiding en Training
32 uur

De Organisatie
Zorggroep Alliade biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een grote mate van kwetsbaarheid. Alliade is actief op het gebied van de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en thuiszorg. Zorggroep Alliade is een concern bestaande uit vijf zorgorganisaties: Meriant, Talant, Driever’s Dale, Zorgkompas en Baanplus.
De Concernstaf heeft tot taak om de kwaliteit, de samenhang en de strategische beleidsontwikkeling van Zorggroep Alliade te bevorderen. De Concernstaf heeft tot taak om door het uitoefenen van een groot scala aan functies de Raad van Bestuur in staat te stellen haar statutair vastgelegde verantwoordelijkheden waar te maken.
De afdeling Onderzoek & Ontwikkeling (O&O) heeft tot taak nieuwe kennis te ontwikkelen, bestaande kennis te verspreiden en praktijken te toetsen aan beschikbare kennis. Het doel van het O&O is de professionaliteit van de zorgverlener te versterken door een directe relatie te leggen tussen kwaliteit en het optimaal benutten van kennis. Eén van de taken is om zorg te dragen voor competentieontwikkeling van medewerkers in relatie tot de cliëntcategorieën waar zij voor werken. Ten behoeve van deze taak is het Hoofd Opleiding en Training werkzaam.

De functie
Als Hoofd Opleiding en Training coach en ondersteun je de medewerkers binnen het aandachtsgebied Opleiding & Training. Binnen dit aandachtsgebied zijn 13 medewerkers werkzaam, waaronder vijf medewerkers secretariaat. Je voert periodiek overleg met hen en voert het personeelsbeleid uit.
Je hebt een actieve rol als het gaat om vernieuwing, ontwikkeling en evaluatie van (onderwerpen van) het opleidingsbeleid en de vastlegging daarvan. Je signaleert in- en externe ontwikkelingen binnen het aandachtsgebied. Tevens ontwikkel je instrumenten ter ondersteuning van de implementatie van nieuwe beleid en draag je zorg voor de implementatie hiervan. Daarnaast adviseer je over de consequenties van voorgenomen organisatieveranderingen voor de competentieontwikkeling van medewerkers en benodigde opleiding en training.
Tot slot draag je zorg voor de bedrijfsvoering van de afdeling Opleiding & Training en zorg je voor een adequate opleidingsadministratie; je ontwerpt en bewaakt daarvoor de werkprocessen (zowel inhoudelijk als administratief), implementeert deze en stuurt op de uitvoering daarvan. Ook draag je zorg voor – en bewaak je de activiteiten van de afdeling zodat deze aansluiten bij de (HR)strategie en de missie en visie van de organisatie als geheel. Tevens houd je contact en onderhandel je met opleidingsaanbieders, stimuleert hen tot een innovatief opleidingsaanbod en maakt (op hoofdlijnen) de samenwerkingsafspraken met hen.

Gewenst profiel
Voor deze aansprekende leidinggevende functie zoeken we kandidaten met een academisch werk- en denkniveau die minimaal beschikken over een HBO-opleiding Onderwijskunde of verwante opleiding aangevuld met didactische kennis. Tevens heb je een aantal jaren ervaring met leidinggeven in een complexe organisatie. Gezien de expliciete rol t.a.v. leidinggeven en beleidsontwikkeling is het van belang dat je op de hoogte bent van de ontwikkelingen binnen het vakgebied en beschikt over actuele theoretische kennis binnen het vakgebied, kennis van organisatie- en managementprocessen en wet- en regelgeving. Tevens is expliciete kennis van en ervaring met het nieuwe leren (e-learning, interactief) noodzakelijk. Tot slot beschik je over uitmuntende communicatieve vaardigheden waardoor je in staat bent om heldere beleidsadviezen te formuleren (zowel mondeling als schriftelijk).

 

Overige informatie
Rechtspositie en inschaling zijn conform de Cao Gehandicaptenzorg. De functie is ingedeeld in FWG-60.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de Zorg Management Groep en vragen naar Frida Speelman: 0528 – 23 54 64.

Je schriftelijke sollicitatie, gericht aan Frida Speelman, voorzien van cv, kun je sturen naar f.speelman@zorgmanagementgroep.nl.

Een assessment maakt deel uit van de procedure.

Procedure afgerond

Print vacature Terug

Onze opdrachtgevers: