Kandidaten welkom Reactietermijn gesloten Procedure afgerond

Hoofd HR Services

Terug

Zorggroep Alliade, Heerenveen

vacature: Hoofd HR Services

De organisatie
Zorggroep Alliade biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een grote mate van kwetsbaarheid. Alliade doet dat op zo’n manier, dat recht wordt gedaan aan hun verscheidenheid en ze zichzelf kunnen zijn, op een bij hen passende plek in de samenleving. Zorggroep Alliade bestaat uit: Talant, Meriant, Reik, Wil, BaanPlus en Zorgkompas. Ze bieden gehandicaptenzorg, ouderenzorg, orthopedagogische behandeling, arbeidsre-integratie en thuiszorg.

Het ASC verricht uitvoerende en adviserende werkzaamheden ten behoeve van zorggroep Alliade en de aangesloten AWBZ- stichtingen. Het ASC kent de clusters Automatisering, Vastgoed, Facilities & Services en Inkoop & Ondersteuning. Binnen Inkoop & Ondersteuning zijn naast HR services de volgende afdelingen opgenomen: Inkoop, Financiële Administratie en Vervoer. Onder Inkoop en Ondersteuning valt tevens het Secretariaat van ASC. Het ASC wordt aangestuurd door een directeur.
HR services kent de onderdelen Mobiliteit, Contract Management Raet/YouForce en Werving & Selectie. Daarnaast ondersteunt de afdeling bij het verder uitlijnen en implementeren van geautomatiseerde HR-processen binnen Alliade en dochters en verricht zij ondersteunende administratieve werkzaamheden op het gebied van Dienstroosterplanning en Digitaal Personeelsdossier. Het hoofd HR services ontvangt hiërarchisch leiding van de manager Inkoop en Ondersteuning en geeft leiding aan de medewerkers van de afdeling HR Services. Het hoofd ontvangt functionele aanwijzingen van de HR-controller en aanwijzingen en richtlijnen van de HR beleidsmedewerker.

De functie
In deze veelzijdige functie geef je leiding aan de medewerkers en processen binnen het bureau HR Services en zie je toe op een kwalitatieve en kwantitatieve goede personeelsbezetting. Je bent onder verantwoordelijkheid van de manager belast met het ontwikkelen van het (strategisch) in-, door- en uitstroom beleid (gericht op duurzame inzetbaarheid van de medewerkers) van Alliade en adviseert de manager m.b.t. het te voeren mobiliteitsbeleid. Als beheerder van het uitbestedingcontract met You Force (Raet) ben je belast met afstemmingsvraagstukken tussen de personeels- en salarisverwerker van Alliade (Raet). Je zorgt voor efficiënte processen bij de diverse stichtingen vallend onder Alliade. Daarvoor houd je je bezig met het configureren, inrichten en digitaliseren van de HR-processen.
Het team waar je leiding aan geeft bestaat uit 7 tot 10 medewerkers, en bestaat uit adviseurs en administratief medewerkers. De werkzaamheden zijn zeer divers en de afdeling vervult een dienstverlenende functie binnen de organisatie.

Het profiel
Je hebt een op de functie gerichte HBO opleiding, bijvoorbeeld Bedrijfskunde of Personeel en Arbeid, aangevuld met kennis van personeels- en salarisadministratie. Voor een goede uitvoering van de functie heb je financieel-technisch inzicht en een gezonde dosis bedrijfsmatigheid en commercieel gevoel. Tact, invoelingsvermogen, overtuigingskracht en een initiatiefrijke houding zijn onmisbaar. Je kunt motiveren en stimuleren, hebt aantoonbare leidinggevende ervaring aan professionals en je hebt kennis van projectmanagement en sociale wetgeving. Van de interne klant zijn de wensen je bekend en je stelt je daarbij dienstverlenend op. Je bent op de hoogte van ontwikkelingen wat betreft duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Overig informatie
Het betreft een dienstverband van 36 uur per week, in eerste instantie voor de duur van één jaar.

Rechtspositie en salariëring zijn conform de CAO Gehandicaptenzorg. De inschaling van de functie moet nog definitief vastgesteld worden. De verwachte inschaling is in FWG 60. De standplaats is op het Servicebureau van Zorggroep Alliade in Heerenveen.

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Frida Speelman, bereikbaar op telefoonnummer 0528-235464.

Je schriftelijke sollicitatie, gericht aan Frida Speelman, voorzien van cv kun je vóór 11 augustus 2014 mailen naar info@zorgmanagementgroep.nl

De sollicitatiegesprekken bij Zorggroep Alliade vinden plaats op 21 en 22 augustus 2014

Procedure afgerond

Print vacature Terug

Onze opdrachtgevers: