Kandidaten welkom Reactietermijn gesloten Procedure afgerond

Hoofd Backoffice

Terug

Zorggroep Alliade, Drachten / Heerenveen

vacature: Hoofd Backoffice

De organisatie
Zorggroep Alliade is een samenwerkingsverband van Talant, Meriant, Reik, Wil, BaanPlus, Zorgkompas, Support & Co en Ouderen Psychiatrie Friesland en biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een grote mate van kwetsbaarheid. Alliade doet dat op zo’n manier, dat recht wordt gedaan aan hun verscheidenheid en ze zichzelf kunnen zijn, op een bij hen passende plek in de samenleving. Alliade biedt gehandicaptenzorg, ouderenzorg, orthopedagogische behandeling, arbeidsre-integratie en thuiszorg. Bij Zorggroep Alliade wordt zorg en ondersteuning geboden aan ruim 12.000 cliënten. Er zijn ruim 6800 medewerkers werkzaam bij Zorggroep Alliade.

De afdeling
De afdeling Automatisering maakt deel uit van het Alliade Service Centrum en is belast met leveren, in stand houden en onderhouden van infrastructuur rondom de informatie en communicatietechnologie, zoals werkplek-, servertechnologie en netwerkbeheer. De afdeling bestaat uit de Frontoffice, Backoffice, Systeem Architect en Service Level Manager.
De afdeling Automatisering van Zorggroep Alliade zet zich in om antwoord te geven op de innovatie ambitie van Zorggroep Alliade. Alle activiteiten worden uitgevoerd vanuit de context toegevoegde waarde voor de klant. Voor de afdeling Automatisering is van belang dat met een innovatieve en vernieuwende manier de dienstverlening plaats vindt, zodoende de organisatie te ondersteunen bij het bereiken van de triple A status. Met andere woorden: aandacht voor een op de klant toegespitste vorm/wijze van dienstverlening en het verhogen van de klantgerichtheid door de ondersteuning af te stemmen op de belangen en behoeften van de klanten. Naast de zorg voor stabiliteit en beveiliging van het ICT platform betekent dit flexibiliteit en slagkracht om vernieuwingen snel door te kunnen voeren. Op deze manier kan de afdeling zich verder positioneren als voorwaardige en toekomstgerichte ICT afdeling binnen de organisatie.

De functie
Als hoofd Backoffice geef je functioneel en hiërarchisch leiding aan 14 medewerkers en ben je daarmee verantwoordelijk voor de rekencentra, systeembeheer, netwerkbeheer en business intelligence. Daarnaast treed je als hoofd Backoffice op als (technisch) projectleider. Het hoofd Backoffice geeft verder mede vorm aan het beleid van de afdeling Automatisering en implementeert dit beleid binnen de Backoffice. Bij afwezigheid van de manager Automatisering zul je de manager Automatisering waarnemen.
Het betreft een aantrekkelijke functie waarin een efficiënte inzet van mensen en middelen centraal staat met het accent op doelgroepgerichte dienstverlening. Een aantal andere speerpunten voor de komende jaren zijn: het toewerken naar een nieuwe werkomgeving en het realiseren van een optimalisatieslag van de infrastructuur.

Het profiel
Voor deze functie zijn we op zoek naar een peoplemanager met een opleiding bedrijfskunde of informatica of gelijkwaardig op HBO-niveau. ICT kennis is een vereiste, evenals ervaring met regievoering en contractmanagement over uitbesteed werk. Dit aangevuld met opleiding en ervaring met complexe infrastructuren en de ITIL processen. Daarnaast is leidinggevende ervaring in de ICT en tevens ervaring in het leiden van projecten noodzakelijk. Je bent op de hoogte van wet- en regelgeving met betrekking tot ICT in de gezondheidszorg en hebt visie op de ontwikkeling van ICT processen in een grote samengestelde organisatie.
De afdeling Automatisering is op zoek naar een hoofd Backoffice die verder wil bouwen aan excellente ICT diensten afgestemd op de belangen en behoeften van de klanten voor zowel nu als de toekomst. Je vindt het een uitdaging om telkens mee te bewegen met de organisatie en kan als geen ander de medewerkers begeleiden bij veranderingen. Competenties die van toepassing zijn: creatief, oplossingsgericht, analytisch, ondernemerschap, resultaatgericht, klantgericht, coachen, integriteit, sensitiviteit en zelfontwikkeling.

Overige informatie
• Rechtspositie en salariëring zijn conform de CAO Gehandicaptenzorg.
• De functie is ingeschaald in FWG 60.
• Het betreft een vacature van gemiddeld 36 uur per week.
• In eerste instantie zal een dienstverband voor een jaar worden aangeboden. De mogelijkheid bestaat dat deze vervolgens wordt omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd.
• De standplaats is vooralsnog Drachten, op termijn wordt dit Heerenveen.
Een assessment kan onderdeel zijn van de procedure.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Frida Speelman, senior consultant van de Zorg Management Groep: 0528-235464. Je sollicitatie kun je sturen naar info@zorgmanagementgroep.nl

Procedure afgerond

Print vacature Terug

Onze opdrachtgevers: