Kandidaten welkom Reactietermijn gesloten Procedure afgerond

Directeur Zorg en Welzijn

Terug

Sonneburgh, Rotterdam

vacature: Directeur Zorg en Welzijn

De Organisatie
Sonneburgh (ca. 450 medewerkers)  biedt zorg, wonen en welzijn aan ouderen in de regio Rijnmond.  Vanuit drie locaties: Charlois, Pernis en IJsselmonde  wordt Christelijke zorg gegeven. Daarbij zijn de waarden  samenwerking, wederzijds respect, vertrouwen en identiteit erg belangrijk voor Sonneburgh.

 

De Functie
Op het gebied van beleid:

 • Je ontwikkelt, als lid van het directieteam, mede het strategisch en tactisch beleid gebaseerd op onze visie, kernwaarden, wet- en regelgeving en in- en externe ontwikkelingen;
 • Je ontwikkelt mede inhoudelijk het beleid voor zorg en welzijn;
 • Je ontwikkelt en implementeert op strategisch en tactisch niveau het vastgestelde beleid en stelt het jaarplan en beleidsnotities op binnen de kaders;
 • Je adviseert (gevraagd en ongevraagd) de Raad van Bestuur bij strategische vraagstukken, organisatieprocessen en -modellen en beleid;
 • Je signaleert ontwikkelingen in de markt, vertaalt dit naar de impact voor Sonneburgh en bespreekt dit met de Raad van Bestuur en in het directieteam;
 • Je neemt deel aan in- en externe commissies en projectgroepen.

Op het gebied van bedrijfsvoering en leiderschap:

 • Je stuurt de teamleiders (zorg, informele zorg, welzijn, behandeldienst, cliëntservice bureau), geestelijke verzorging en centrale planning aan;
 • Je draagt zorg voor de uitvoering van het vastgestelde HR beleid;
 • Je voert functionerings- en beoordelingsgesprekken en coacht en begeleidt de teamleiders, centrale planners en de geestelijke verzorging;
 • Je stemt het functioneren van het organisatieonderdeel Zorg & Welzijn af met de andere organisatieonderdelen;
 • Je stuurt veranderingen binnen het organisatieonderdeel Zorg & Welzijn aan naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen in de dienstverlening;
 • Je draagt zorg voor een adequate overlegstructuur en verdere ontwikkeling van leiderschap binnen het organisatieonderdeel Zorg & Welzijn;
 • Je stelt de jaarlijkse begroting op en beheert budgetten;
 • Je stelt de kwantitatieve en kwalitatieve personeelsformatie op voor het organisatieonderdeel Zorg & Welzijn vast binnen de goedgekeurde begroting.

Op het gebied van kwaliteit:

 • Je bewaakt de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening en de realisatie van de (financiële) doelstellingen;
 • Je beoordeelt en rapporteert van en over de resultaten in relatie tot de doelstellingen, zoals geformuleerd in ons meer jaren kwaliteitsplan;
 • Je licht afwijkingen toe en formuleert verbeteringen voor de bedrijfsvoering en de dienstverlening van het organisatieonderdeel;
 • Je ontwikkelt nieuwe zorg- en welzijnsproducten en initieert zorgvernieuwingsprojecten;
 • Je initieert en ontwikkelt samenwerkingen met externe partijen;
 • Je neemt samen met de bestuurder en collega-directeur deel aan onderhandelingen met zorgverzekeraars.

Verder ontvang je hiërarchisch leiding van de raad van bestuur en je geeft direct leiding aan teamleiders zorg en welzijn, cliënt service bureau, de behandeldienst en geestelijke verzorging. Je geeft indirect leiding aan medewerker binnen het organisatieonderdeel zorg en welzijn (ca 150 fte).

 

Het Profiel
Je hebt ruime ervaring op eerdergenoemde taakgebieden. Verder beschik je over academisch werk en -denk niveau, aangevuld met meerjarige leidinggevende ervaring. Je beschikt over kennis van management technieken, gezondheidszorg en financiën. Verder ben je initiatiefrijk en beschik je  over sociale vaardigheden als tact, motiveren en stimuleren. Je bent sterk in het creëren van draagvlak en het overbruggen van tegenstellingen.  Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. Daarbij ben je alert, heb je geduld en doorzettingsvermogen, werk je systematisch en ordelijk, bezit je integriteit en ben je representatief. Van jou als mens verwacht Sonneburgh dat je de christelijke identiteit onderschrijft.

 

Overige Informatie
Sonneburgh biedt je een werkomgeving die vol in ontwikkeling is met prettige collega’s. Het is een fulltime functie (36 uur) en is ingeschaald in FWG 70. De inschaling is afhankelijk van je kennis en ervaring. De cao VVT is van toepassing. In eerste instantie zal een contract voor bepaalde tijd (1 jaar) worden aangeboden, met de intentie deze om te zetten naar onbepaalde  tijd.

 

In het selectie proces zal naar een verklaring omtrent gedrag (VOG) worden gevraagd. Een referentie check en/of assessment kunnen deel uitmaken van de procedure.

 

Sonneburgh laat zich in het selectieproces ondersteunen door de Zorg Management Groep. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Judith Veenman, senior consultant: 030 – 6332909. Je cv inclusief motivatie ontvangen we graag uiterlijk 2 juni as. via de button ‘Solliciteer’.

Procedure afgerond

Print vacature Terug

Onze opdrachtgevers: