Kandidaten welkom Reactietermijn gesloten Procedure afgerond

Directeur Doktersdiensten

Terug

Dokterszorg Friesland

vacature: Directeur Doktersdiensten

De Organisatie
Onze opdrachtgever Dokterszorg Friesland is een gezonde onderneming die momenteel een sterke groeifase doormaakt.
Dokterszorg Friesland ondersteunt en ontzorgt huisartsen in Friesland, zodat zij onbelemmerd en professioneel hun vak kunnen uitoefenen. Dokterszorg Friesland werkt vanuit de drijfveer ‘hart voor huisartsenzorg’. Samen met huisartsen en (keten)partners ontwikkelt Dokterszorg Friesland moderne diensten en producten. Door te zorgen voor actuele kennis en advies kan de huisarts zijn praktijk toekomstgericht beheren en ontwikkelen. Er wordt gewerkt zonder winstoogmerk. Enig aandeelhouder is de Ondernemende Huisartsenvereniging Friesland (OHF).
In de nieuwe structuur bestaat Dokterszorg Friesland uit de bedrijfsonderdelen Dokterswacht Friesland en Doktersdiensten Friesland.
Dokterswacht biedt ondersteuning aan ruim 290 huisartsen in Friesland bij het verlenen van professionele spoedeisende huisartsenzorg tijdens de avonden, nachten, weekenden en op feestdagen. Doktersdiensten biedt ondersteunende diensten aan in Friesland op het gebied van zorgvernieuwing, praktijkvoering en praktijkovername.

Doktersdiensten Friesland
Doktersdiensten Friesland bestaat uit 4 BV’s, t.w. Ketenzorg, Doktersacademie, Zorgvernieuwing en Detachering. Ketenzorg is de grootste BV en organiseert de 1e lijn gezondheidszorg in het verzorgingsgebied. Daarnaast neemt Ketenzorg de regie bij het realiseren van een nauwe samenwerking binnen de bestaande regionale verbanden in de 1e en 2e lijn en is daarin gesprekspartner voor specialisten, professionals, zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen.
Ketenzorg fungeert in de rol van zorgverzekeraar naar belanghebbenden. Er wordt zorg ingekocht bij de zorgverzekeraar. Bijvoorbeeld zorg op het gebied van diabetes, hartfalen, astma of COPD. Vervolgens wordt deze zorg verdeeld onder de aangesloten huisartsen. De Doktersacademie ondersteunt huisartsen op het gebied van kwaliteit en nascholing. Het gaat hierbij o.a. om workshops, seminars, cursussen, werkgroepen deskundigheidsbevordering en accreditatie.
Nieuwe projecten, zoals bijvoorbeeld substitutie, anderhalvelijnszorg en praktijkmanagement, worden ondergebracht in de BV Zorgvernieuwing. Detachering van medisch personeel is ondergebracht in de 4e BV.

De Functie
Je rapporteert rechtstreeks aan de algemeen directeur Dokterszorg en maakt deel uit van het directieteam Dokterszorg. Je bent verantwoordelijk voor de zorgvernieuwing en bedrijfsvoering van Doktersdiensten Friesland. Je onderzoekt marktbehoeftes bij stakeholders en toezichthouders. Je segmenteert de markt middels behoeften analyses en vertaalt de resultaten naar PMC’s. Je verbindt nieuwe en bestaande PMC’s aan prijsstellingen en voert alle PMC’s contractbesprekingen en contractonderhandelingen met ketenpartners en zorgverzekeraar. Je geeft leiding aan het ontwikkelen en implementeren van kwaliteitsbeleid. Je bewaakt en realiseert de begroting zodat de financiële doelstellingen kunnen worden gerealiseerd.
Je ontwikkelt het gewenste producten/diensten aanbod en stuurt op optimale dienstverlening binnen de budgettaire en organisatorische kaders. Je formuleert het beleid met betrekking tot de Doktersdiensten en levert een bijdrage aan de visie- en strategische beleidsontwikkelingen van de Dokterszorg organisatie. Je draagt zorg voor een optimale organisatorische en administratieve bedrijfsvoering en stelt het jaarplan met begroting vast.
Een belangrijk onderdeel van de functie is het relatiemanagement. Je onderhoudt relaties met in- en externe stakeholders en voert de contractonderhandelingen met zorgverzekeraars over de financiering van de ketens. De contractonderhandelingen met huisartsen en ketenpartners over de aard en de prijs van de in te kopen zorg worden door jou gevoerd. Je initieert, beheert en bevordert samenwerking met relevante partijen en organisaties, onderhoudt contacten met koepelorganisaties en draagt de missie en visie van Doktersdiensten uit.
Je geeft direct leiding aan de managers, coördineert de bezettingscapaciteit en bewaakt de kwaliteit en kwantiteit van de dienstverlening. Je stimuleert deskundigheidsbevordering bij medewerkers en draagt zorg voor een gezond werkklimaat. Huidige en gewenste product-markt combinaties (PMC’s) worden door je vast gelegd ten behoeve van verkoop activiteiten.

Het Profiel
Je beschikt over een afgeronde academische opleiding, aangevuld met een bedrijfskundige- of managementopleiding. Daarnaast heb je ruime managementervaring opgedaan binnen de commerciële (zorg) dienstverlening. Veel expertise breng je mee op het onderhouden en verder uitbouwen van het relatie netwerk. Je beschikt over ervaring met complex projectmanagement.
Je signaleert kansen en mogelijkheden voor bestaande en nieuwe diensten en producten en weet de mogelijkheden maximaal te benutten. Jouw commercieel vermogen komt tot uitdrukking door de kansen in de markt op waarde te schatten, klantgericht te handelen, de juiste relaties aan te gaan met visie en overtuigingskracht.
Je beschikt bijvoorkeur over een uitgebreid netwerk binnen de zorg en zorgverzekeraars. Je bent een ondernemer, samenwerker, verbinder, creatief, beschikt over humor en durft risico’s te nemen. Je weet de komende periode een forse verdere groei te realiseren, zowel kwalitatief als kwantitatief.

Overige Informatie
De standplaats is Heerenveen.
Het betreft een full time functie.
Dokterszorg biedt een uitstekend salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden.
Een assessment maakt deel uit van de procedure.
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Frida Speelman, Zorg Management Groep, telefoon: 0528-235464.
Je reactie kun je mailen naar: info@zorgmanagementgroep.nl

Procedure afgerond

Print vacature Terug

Onze opdrachtgevers: