Kandidaten welkom Reactietermijn gesloten Procedure afgerond

Directeur- Bestuurder

Terug

Stichting zorgorganisatie NiKo, Alkmaar

vacature: Directeur- Bestuurder

De Organisatie
Stichting zorgorganisatie NiKo (NiKo) is gevestigd in Alkmaar. Ze leveren zorg- en dienstverlening aan ouderen. Hun uitgangspunt is: wat kan iemand zelf en hoe kunnen we ondersteunen als het niet meer alleen lukt, thuis en in hun woonzorgcentra. Per 1 januari 2014 is NiKo gefuseerd. Er werken ong. 450 medewerkers en 150 vrijwilligers op 3 zorgcentra: De Kooimeer, De Nieuwpoort en De Palatijn in totaal 260 zorgvragers. Daarnaast bieden ze diverse zorg- en dienstverlening zoals thuiszorg en maaltijden thuis. Hun werkwijze is afgestemd op de wensen en behoeften van de zorgvrager vanuit de kernwaarden: passie, verschil durven maken, vertrouwen, verbinding en authenticiteit. NiKo is trekker van een landelijk werkend programma voor verbeterde kwaliteit van zorg in ouderenzorg. Een van NiKo’s vooruitstrevende speerpunten hierin is het intramuraal Persoons Volgend Budget (iPVB) waarmee zorgvragers zelf bepalen waaraan hun zorgbudget wordt besteed.

In verband met het vertrek van de huidige bestuurder komt de raad van toezicht van NiKo graag in contact met een kandidaat voor de functie van directeur-bestuurder.

De Functie

Als directeur-bestuurder ben je integraal verantwoordelijk voor de strategische, algemene en dagelijkse leiding van de organisatie. De doelen realiseer je middels een visie gedreven, richting gevende, verbindende en inspirerende manier van leiding geven. De ingezette koers van NiKo pak je voortvarend op, het uitgewerkte (strategisch) beleid verfijn je en het transitie traject rol je verder uit c.q. implementeer je concreet a.d.h.v. helder gecommuniceerde kaders. Met andere woorden: uitzoomen, inzoomen, mouwen opstropen en inspirerend meewerken de organisatie te bestendigen in deze fase van het transitietraject, en door.

Hiertoe voer je een goede bedrijfsvoering, stuur je effectief op kwaliteit en veiligheid en beheer je de huisvesting accuraat. Daarnaast veranker je de nieuwe inzichten, zorgprocessen, werkwijzen, kennis en kunde in een blijvend lerende organisatie, die de hiermee gepaarde gaande cultuurverandering omarmt. De belangrijkste interne verbindingen om dit succesvol te doen is samen met de teamcoaches, het ondersteuningsbureau en de medezeggenschapsraden. Hierin heb je wisselend een adviserende, een faciliterende, een bekrachtigende, een monitorende en een voorlopers rol. Je beweegt je zichtbaar door de gehele organisatie en je hebt een prettige transparante samenwerking met raad van toezicht, aan wie je ook rapporteert.

Als boegbeeld van NiKo heb je een visie op actuele ontwikkelingen in de intramurale zorg, extramurale zorg en sociaal domein (o.a. Wijkleerbedrijf en Goede Buur), neem je initiatieven voor de versterking van de regionale positionering en samenwerking met externe netwerkpartners. Hierbij geldt de toetssteen: wat schiet de zorgvrager er mee op? Tevens vertegenwoordig je NiKo o.a. bij de landelijke ZBO’s.

Het Profiel
Je beschikt over een HBO+/WO werk- en denkniveau en relevante zorg gerelateerde management opleidingen. Daarnaast heb je ruime (eindverantwoordelijke) managementervaring opgedaan binnen een vraag gestuurde zorgorganisatie. Je hebt kennis/ervaring op het gebied van bedrijfsvoering in brede zin (financiën, vastgoed, HR, ICT). Je bent uitstekend ingevoerd in een organisatie transitie vanuit een heldere visie en missie. Hierbij heb je ook je innovatieve capaciteiten toegepast en gecoacht in het concreet uitrollen van het traject. Je kan op een proactieve en ondernemende wijze in blijven spelen op (markt) ontwikkelingen en weet deze mogelijkheden maximaal te benutten.

Je draagt de visie vol vertrouwen vanuit je ‘DNA’ naar een gezamenlijk gedragen interne boodschap en weet deze ook naar concreet handelen te inspireren. Daarbij heb je een positieve persoonlijkheid en ben je gericht op samenwerking. De organisatie heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt die nog niet gereed is. Jij bent iemand die rust in de organisatie kan brengen met behoud van de energie die de transitie vraagt. Je bent veerkrachtig en beschikt over een scherp analytisch vermogen voor het blijven toetsen van strategie en beleidslijnen naar concreet haalbare- en consistente doelen op teamniveau. Je kunt goed luisteren, bent een verbinder, ondernemend, daadkrachtig, doortastend, resultaatgericht, innovatief, empathisch, klantgericht en besluitvaardig. Daarnaast sta je open voor kritische (zelf)reflectie, ben je soepel in de omgang, heb je relativeringsvermogen en bezit je humor.

Overige Informatie
Het betreft een fulltime functie. De arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de Beloningscode Bestuurders in de Zorg en de vigerende Wetgeving inzake Normering Topinkomens (WNT-2). In eerste instantie wordt een jaarcontract aangeboden. Bij gebleken geschiktheid en met wederzijds goedvinden zal het contract aansluitend worden verlengd dan wel worden omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.

NiKo laat zich in het selectieproces ondersteunen door Judith Veenman, senior consultant bij de Zorg Management Groep. Zij zal in eerste instantie gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. De “klik” gesprekken met NiKo zullen worden gehouden op donderdag 8 februari 2018. De selectie gesprekken volgen direct in de opvolgende weken. Een assessment- en/of referentieonderzoek kan deel uit maken van de procedure. Een Verklaring Omtrent Gedrag zal worden gevraagd.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Judith Veenman: 030-6332909. Je sollicitatie voorzien van een korte motivatiebrief en recent CV kun je vóór 21 januari a.s. mailen naar: info@zorgmanagementgroep.nl.

Procedure afgerond

Print vacature Terug

Onze opdrachtgevers: