Kandidaten welkom Reactietermijn gesloten Procedure afgerond

Coördinator Zorgbemiddeling / Zorgcontrol

Terug

Lievegoed, Bilthoven

vacature: Coördinator Zorgbemiddeling / Zorgcontrol

De Organisatie
Lievegoed biedt door het hele land gehandicaptenzorg, psychiatrie en verslavingszorg. De zorg is regulier waar het moet en antroposofisch waar het kan. Lievegoed werkt en is georganiseerd aan de hand van vier zorginhoudelijke aandachtsgebieden, oftewel clusters (waarvan 3 gehandicaptenzorg en 1 GGZ). Onder ieder cluster valt een aantal locaties. Drie stafdiensten ondersteunen de Raad van Bestuur en het management: een afdeling Financiën, Control & Informatievoorziening (inclusief Zorgverkoop), een afdeling Organisatieondersteuning (Kwaliteit, HR, Planning en Bestuurssecretariaat) en een afdeling Facilitaire Zaken, Vastgoed en ICT.

De afdeling Financiën, Control & Informatievoorziening (FC&I) is verantwoordelijk voor financial control, business control, de financiële administratie, centrale zorgadministratie geestelijke gezondheidszorg (GGZ), zorgbemiddeling gehandicaptenzorg, zorgregistratie en –declaratie gehandicaptenzorg, informatievoorziening (waaronder beheer en ontwikkeling BI-tool) en coördinatie van de zorgverkoop. De financiële administratie, zorgregistratie en –declaratie gehandicaptenzorg en beheer en ontwikkeling BI-tool zijn vrijwel geheel uitbesteed. Voor de financiering van de GGZ geldt dat sprake is van onderaannemerschap bij een andere GGZ-zorgaanbieder.

De Functie
Als Coördinator Zorgbemiddeling/Zorgcontrol zorg je ervoor dat het cliëntproces van de gehandicaptenzorg optimaal is ingericht en verloopt. Dit is gericht op:
(1) het ontzorgen, in hun kracht zetten en informeren van zorgmedewerkers, clustermanagers en locatiecoördinatoren op de locaties op het gebied van de administratieve lasten. Dit door het zorgdragen voor en implementeren van een helder en efficiënt ingericht cliëntproces inclusief daarin noodzakelijke maatregelen van interne controle/beheersing. Dit heeft als doel een optimale bedrijfsvoering en continuïteit in de gehandicaptenzorg te waarborgen (= zorgcontrol);
(2) een betrouwbare (volledige, juiste en tijdige) registratie in het zorgregistratiesysteem inclusief elektronisch cliëntendossier ONS (= zorgcontrol);
(3) toegankelijkheid voor (potentiële) cliënten en optimale bezetting (= Zorgbemiddeling).

Zorgregistratie & Declaratie (3 medewerkers) draagt zorg voor de administratieve ondersteuning van zorgverkoop, het berichtenverkeer met zorgfinanciers (Wlz, Wmo, Jeugdwet, hoofdaannemers en PGB), interne controle/dossiercontrole van de productie, declaraties aan zorgfinanciers, stuurinformatie en debiteuren- en incassobeheer. Lievegoed heeft Zorgregistratie & Declaratie uitbesteed.

Zorgbemiddeling (2 medewerkers) verleent – nieuwe en bestaande – cliënten toegang tot het zorgaanbod gehandicaptenzorg. Zorgbemiddeling ondersteunt daarbij medewerkers op de werkvloer bij het verkrijgen van een passende en gelegitimeerde indicatie voor de te leveren zorg.

De Coördinator Zorgbemiddeling/Zorgcontrol rapporteert aan de manager Financiën, Control en Informatievoorziening (FC&I). De Coördinator Zorgbemiddeling/Zorgcontrol geeft functioneel leiding aan de zorgbemiddelaars (frontoffice) en voert de regie over het werk van het team Zorgregistratie & Declaratie (backoffice). De Coördinator Zorgbemiddeling/Zorgcontrol werkt nauw samen met de Business Controllers (FC&I heeft 2 Business Controllers en 1 Financial Controller).

Werkzaamheden zijn gericht op:
Frontoffice werkzaamheden >
• Je werkt als Coördinator Zorgbemiddeling met de Zorgbemiddelaars en zorgt er samen met hen, voor dat Lievegoed in beeld is bij (vertegenwoordigers van) cliënten, (potentiële) verwijzers en zorgaanbieders waar Lievegoed mee samenwerkt.
• Je bent als Coördinator Zorgbemiddeling – samen met de Zorgbemiddelaars – het aanspreekpunt voor (vertegenwoordigers van) (potentiële) cliënten en (potentiële) verwijzers.
• Je zorgt er, met de zorgmedewerkers op de locaties, voor dat een zorgvraag van een (potentiële) cliënt helder wordt gemaakt en wordt gematcht met het zorgaanbod van Lievegoed. Dit leidt tot de aanvraag van een passende indicatie. Je hebt daarover contact met (vertegenwoordigers van de) cliënt, gemeentes (wijkteams, ouder– en kind teams en centra voor jeugd en gezin) en zorgkantoren en je bent het aanspreekpunt in deze.
• Je coördineert het werk van Zorgbemiddeling.

Backoffice werkzaamheden >
• Je coördineert de samenwerking binnen de afdeling FC&I en met de 3 clusters gehandicaptenzorg t.a.v. zorgcontrol.
• Je zorgt ervoor dat op het gebied van zorgcontrol stappen worden gezet gericht op continue verbetering van het cliëntproces (betrouwbaarheid registratie; efficiency proces van aanmelding tot uit zorg gaan van cliënten). Je stemt daarover af met de business controllers.
• Je neemt de regie in het verloop van de cliëntroute vanaf aanmelding tot plaatsing. Je zorgt daarbij voor duidelijke kaders ook t.a.v. de verantwoordelijkheden en taken van de verschillende medewerkers.
• Je zorgt ervoor dat ONS optimaal wordt ingezet en benut. Dit onder meer door procedurevoorstellen te schrijven (die door het management moeten worden goedgekeurd) en instructies te geven en te bewaken dat deze worden nageleefd.
Je zorgt voor afstemming tussen en communicatie met alle bij het cliëntproces betrokken medewerkers.

Het Profiel
Voor deze functie zoeken wij kandidaten die beschikken over:
• Een afgeronde Hbo-opleiding, bij voorkeur een zorg gerelateerde opleiding.
• Meerdere jaren ervaring in een vergelijkbare functie binnen de zorg en hebt kennis van zorgfinanciering.
• Inzicht in en ervaring met financieel management.
• Bekendheid met de complexiteit van zorgverkoop en de relatie tussen zorgorganisatie en zorgfinanciers.
• Bekendheid met de maatregelen (in het kader van de administratieve organisatie waaronder de interne beheersing) die nodig zijn de cliëntroute binnen middelgrote zorgorganisaties geroutineerd te laten verlopen.
• Inzicht in de zorg voor kinderen én volwassenen met een verstandelijke en veelal ook een lichamelijke beperking.
• Ondernemerschap gericht op het belang van de cliënt én op het belang van Lievegoed. Je toont ondernemerschap en hebt affiniteit met de in dat kader benodigde marketing
• Zelfstandigheid om binnen vastgestelde ruime kaders te opereren en op eigen initiatief – met de nodige creativiteit – uiteenlopende knelpunten signaleren en oplossingen bieden.
• Het kunnen overbruggen van tegenstellingen en snel een – goed onderbouwde – mening vormen.
• Met externen kunnen contacten (zoals verwijzers en anders zorgaanbieders) te onderhouden. Je bent communicatief sensitief en sterk. Je bent proactief.
• Analytisch vermogen en ben je oplettend, volhardend, integer en representatief. Je hebt een overtuigingskracht, tact en kun je goed systematisch werken en samenwerken.
• Verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het advies van eigen werk.
• Zowel schriftelijk als mondeling heb je een sterke uitdrukkingsvaardigheid, wat je kunt gebruiken in overlegsituaties en het schrijven van o.a. procedurevoorstellen.

Overige Informatie
Lievegoed is een bijzondere zorginstelling. Niemand werkt hier toevallig. Werken bij Lievegoed is een bewuste keuze en dat merk je ook. Ook voor alle medewerkers geldt ”je bent meer dan je denkt’’. Werken in een antroposofisch geïnspireerde organisatie met korte lijnen en een open sfeer qua omgang. Een aanstelling van 32-36 uur per week, vooralsnog voor de duur van een jaar met de intentie tot verlenging. Het salaris is marktconform en de arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO GHZ.

Het is een uitdagende functie in een klein team met persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden én mogelijkheden de kwaliteit van FC&I te verbeteren. Werken in Bilthoven op een mooie en inspirerende locatie.

Lievegoed laat zich bij de sollicitatieprocedure ondersteunen door de Zorg Management Groep. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Judith Veenman, sr. consultant: 030-6332909. Je sollicitatie voorzien van een korte motivatiebrief en recent CV kun je vóór 19 november a.s. mailen naar: info@zorgmanagementgroep.nl.

Procedure afgerond

Print vacature Terug

Onze opdrachtgevers: