Kandidaten welkom Reactietermijn gesloten Procedure afgerond

Clustermanager

Terug

Maeykehiem, Sint Nicolaasga

vacature: Clustermanager

De Organisatie
Maeykehiem te Sint Nicolaasga is een organisatie voor zorg en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. Maeykehiem levert zorg en dienstverlening tegen de achtergrond van de maatschappelijke ontwikkelingen en inzichten en werkt daarbij aan een actieve deelname aan samenleving en dorp en regio. Maeykehiem staat open voor nieuwe ontwikkelingen, inzichten en vragen van cliënten. Maeykehiem levert zorg en dienstverlening aan cliënten, zodanig dat zij kunnen rekenen op een passend antwoord. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op vraag gestuurde wijze zorg en ondersteuning vragen, op een wijze en plaats binnen de samenleving die zo gewoon mogelijk is, zodat zij een volwaardig bestaan kunnen leiden.

De Functie
Je rapporteert rechtsreeks aan de directeur/bestuurder en maakt onderdeel uit van het MT.
Je levert een bijdrage aan het strategisch beleid van Maeykehiem en ontwikkelt het tactisch beleid. Het beleid van de organisatie vertaal je naar een jaarplan waarin doelstellingen, resultaten, middelen en planningen voor activiteiten zijn opgenomen. Op integrale wijze geef je leiding aan je cluster en begeleidt, instrueert, coacht en controleert daartoe teamleiders bij het creëren van een optimaal woon-, zorg- en behandelklimaat voor de cliënten. Accenten leg je op zelfsturing en ontplooiing van de medewerkers. Je draagt verantwoordelijkheid voor de uitvoering van een optimale zorg- en dienstverlening binnen kaders, waarbij de kwaliteit en het welbevinden van de cliënten en de tevredenheid van familie of vertegenwoordigers van de cliënten wordt gewaarborgd. Je bewaakt de kwaliteit van de zorg en dienstverlening aan cliënten in het kader van de zorgvisie en doelstellingen van Maeykehiem. Onderzoek voer je uit en je geeft richtlijnen naar de mate waarin de kwaliteit van zorg en dienstverlening zich ontwikkeld, in de vorm van kwaliteitsaudits (HKZ). Je draagt zorg voor het financieel beheer, zowel met betrekking tot de exploitatiebegroting als ten aanzien van goedgekeurde investeringen. Voorstellen voor de begroting en het formatieplan stel je op, je beheert het budget van het cluster. Je initieert discussies over kwaliteit en professionaliteit in de dagelijkse zorgverlening en binnen de organisatie. Periodiek rapporteer je over de voortgang van activiteiten van het cluster en je legt verantwoording af aan de directeur/bestuurder door middel van voortgangsrapportages, voortgangsgesprekken en het opstellen van het jaarverslag. Je neemt deel aan overlegsituaties/projecten, zowel in- als extern en je kunt tevens als projectleider optreden.

Het Profiel
Je beschikt over een HBO opleiding, aangevuld met een managementopleiding. Recente ervaring heb je opgedaan binnen een vergelijkbare functie binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg. Je bent een ervaren en ondernemende peoplemanager die de veranderingen binnen de zorg, de organisatiedoelen en de persoonlijke doelen kan samenbrengen en verbinden en concreet vorm kan geven. Je voelt je thuis in een kleinschalige ontwikkel organisatie. Belangrijke competenties zijn: zelfstandigheid, sociaal vaardig, zelfreflecterend vermogen, analytisch en autonoom.

Het Aanbod
De functie is ingedeeld in FWG 60.
Het betreft een functie voor onbepaalde tijd, waarbij in 1e instantie een jaarcontract wordt aangeboden.
Het betreft een vacature van 32 uur waarbij je af en toe voor 36 uur beschikbaar bent.

Overige Informatie
Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.
Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Frida Speelman: 0528-235464.
Je reactie kun je z.s.m. mailen naar: info@zorgmanagementgroep.nl

Procedure afgerond

Print vacature Terug

Onze opdrachtgevers: