Kandidaten welkom Reactietermijn gesloten Procedure afgerond

Business Controller

Terug

Medrie, Zwolle

vacature: Business Controller

De Organisatie
Medrie is een huisartsenorganisatie, waar ongeveer 270 huisartsen bij aangesloten zijn. Medrie kent drie regio’s: Zwolle, Flevoland en Hardenberg (Vechtstreek). Het totale werkgebied heeft 600.000 inwoners.

In de drie regio’s ondersteunt en organiseert Medrie hoogwaardige en patiëntgerichte spoedeisende zorg door huisartsen in de avond-, nacht- en weekenduren (ANW). Dit gebeurt in vier huisartsenposten en binnen één dienstenstructuur. Voor het totale werkgebied is er een centrale Triagepost voor de eerste opvang van spoed vragen. De Triagepost Medrie verwijst de patiënt naar de juiste plek voor de juiste zorg.

In de regio´s organiseert en coördineert Medrie een drietal zorglijnen voor chronisch zieken. Deze multidisciplinaire ketenzorg zetten wij in voor patiënten met Diabetes Mellitus, COPD en CVRM (Cardio Vasculair Risico Management).

Binnen Medrie is een scholingsbureau actief. Dit bureau verzorgt de organisatie van scholingen voor triagisten, doktersassistenten, praktijkondersteuners en huisartsen in het werkgebied.

Kernwaarden van Medrie zijn: vakmanschap, respect, openheid en ondernemerschap.

De Functie
Je valt hiërarchisch onder de voorzitter van de Raad van Bestuur en rapporteert daarnaast rechtstreeks aan de Raad van Bestuur. Je geeft direct leiding aan de medewerkers van de Financiële Administratie en de ICT-afdeling (7 medewerkers). Je bent lid van het MT. Je voert regie op de totale planning & control-cyclus en bent hiervan de proceseigenaar.

In 2016 evalueren we de bestaande structuur van de organisatie en maken we plannen voor wijzigingen hiervan. De business controller levert hierin een actieve bijdrage.

Op een servicegerichte en transparante wijze ben je een gezaghebbende sparringpartner voor het bestuur en management. Je analyseert, vertaalt en duidt stuurinformatie voor Raad van Commissarissen, aandeelhouders, Raad van Bestuur en management. Je maakt de vertaalslag van wensen en verwachtingen van bestuur en MT op het terrein van bedrijfsvoering in samenhang met het organisatiebeleid. Je adviseert en ondersteunt het bestuur en MT over primaire (ontwikkel) processen vanuit business control en rekent allerhande businesscases, beleidsmaatregelen en plannen door zodat bestuur en MT de (financiële) consequenties weet en de nodige acties voor de toekomst kan uitzetten. Je werkt hierin nauw samen met de managers van het primair proces.

Je volgt de ontwikkelingen in de zorgmarkt op het gebied van zorgfinanciering en bekostigingssystemen en vertaalt deze naar het financieel-economische beleid voor Medrie. Je adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur en management op basis van zijn/haar analyses en denkt actief mee aan de verdere ontwikkeling en inrichting van de organisatie. Een voorbereidende, ondersteunende en adviserende rol heb je in de onderhandelingen met de zorgverzekeraar. Je onderhoudt contacten met externe partijen, waaronder accountant, ziekenhuizen en banken.

Je voert regie over het ontwikkelen en uitvoeren van het financieel beleid, waaronder het opstellen van begrotingen, de jaarrekening, managementrapportages, risicoanalyses en projectberekeningen. Je monitort de voortgang van de bedrijfsvoering, de voortgang in het bereiken van de afgesproken resultaten en bent pro-actief in het bij de les houden van de organisatie. Je bent in staat om een PDCA-cyclus te hanteren en kent de principes van projectmanagement. Je rekent het tot je verantwoordelijkheid om je afdeling, de AO/IC en werkprocessen op een moderne, efficiënte en optimale wijze in te richten.
Op coachende en inspirerende wijze geef je leiding aan de Financiële Administratie en de ICT-afdeling en neemt de medewerkers mee in de verdere ontwikkeling van de afdelingen.

Het Profiel
Je beschikt over een afgeronde financiële opleiding op HBO- of WO niveau. Daarnaast heb je minimaal 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie bij voorkeur binnen de zorg. Voor deze functie vinden wij het belangrijk dat je op een inspirerende, transparante en energieke wijze de verbinding weet te maken tussen financiën en zorg business, zowel op de inhoud als op het persoonlijke vlak. Je beschikt over up to date kennis van de ontwikkelingen binnen de zorgmarkt, de financieringsvormen, de wet- en regelgeving binnen de zorg, maar ook op aanverwante gebieden. Je bent bedreven in het opstellen van duidelijke financiële en bedrijfskundige vraagstukken, financiële rapportages en managementinformatie en het doorrekenen van businessplannen. Je hebt een coachende stijl van leidinggeven en weet medewerkers mee te nemen in de diverse ontwikkelingen. Je beschikt over inzicht in en vaardigheid met geautomatiseerde systemen. Daarnaast heb je affiniteit met verregaande digitalisering van processen en informatievoorziening.
Belangrijke competenties zijn: deskundig, accuraat, vernieuwende blik, analytisch, verbindend, integer, inspirerend, sociaal vaardig en ondernemend.

Overige Informatie
Een uitdagende functie binnen een organisatie die volop in ontwikkeling is met vele kansen in de markt.
Het betreft een functie van 38 uur (full-time).
De standplaats is Zwolle.
In eerste instantie wordt een jaarcontract aangeboden met de intentie dit om te zetten in een contract voor onbepaalde tijd.
Schaal 10/11 van de CAO Huisartsenzorg is van toepassing.

De sollicitatiegesprekken bij Medrie zullen plaatsvinden op donderdag 21 april. Op dinsdag 26 april (ochtend) vinden de afrondende gesprekken plaats.

Medrie laat zich bij de sollicitatieprocedure ondersteunen door de Zorg Management Groep.
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Tjeerd Bakker, directeur Zorg Management Groep, of Frida Speelman, Senior Consultant, telefoon: 0528-235464. Een assessment kan onderdeel zijn van de procedure; deze vindt dan plaats op vrijdag 22 april (middag).

Je reactie kun je mailen naar: info@zorgmanagementgroep.nl.

Procedure afgerond

Print vacature Terug

Onze opdrachtgevers: