Kandidaten welkom Reactietermijn gesloten Procedure afgerond

Bestuursondersteuner

Terug

Espria, Beilen

vacature: Bestuursondersteuner

De Organisatie

Espria is een zorgconcern met meerdere dochterorganisaties, actief in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, geestelijke gezondheidszorg en verpleging, verzorging en thuiszorg. De organisaties Evean, Icare, Zorggroep Meander, GGZ Drenthe en De Trans maken deel uit van Espria. Verder verzorgt Icare JGZ de jeugdgezondheidszorg in een aantal gemeenten en is Zorgcentrale Noord werkzaam op het gebied van personenalarmering en zorgtechnologie. Aan Espria is een grote Ledenvereniging verbonden die een groot aantal aanvullende diensten aanbiedt.

Belangrijke strategische thema’s worden behandeld bij de experttafels die bestaan uit medewerkers uit alle geledingen van de dochterorganisaties met kennis van de thema’s.

De Functie

De Raad van Bestuur wordt voor de strategische besturing van het concern ondersteund door een klein bestuursbureau van stafmedewerkers. De bestuursondersteuner maakt deel uit van dit bestuursbureau en rapporteert aan de bestuurssecretaris. Je ondersteunt de Raad van Bestuur bij de uitvoering van bestuurlijke taken, bij het verzamelen, ordenen en redigeren van relevante informatie en bij interne- en externe informatie. Stukken ten behoeve van de Raad van Bestuur werk je uit, zoals bijvoorbeeld het opstellen van beleidsstukken en –rapportages. Je schrijft begeleidende informatie c.q. samenvattingen m.b.t. (beleids)stukken. Je signaleert relevante ontwikkelingen in de sectoren waarin de groepsmaatschappijen van Espria werkzaam zijn en verzamelt relevante informatie over diverse ontwikkelingen. Richtlijnen, procedures of reglementen ontwerp je op diverse gebieden (in afstemming met de betreffende stafmedewerkers). Je voert (voor)overleg voor het verkrijgen van nadere informatie dan wel het inventariseren en afstemmen van standpunten.

In verband met verlof van de bestuurssecretaris neem je tijdens haar afwezigheid de taken van bestuurssecretaris waar. Hierbij verleen je dagelijkse ondersteuning aan de Raad van Bestuur en geef je functionele sturing aan het secretariaat. Je coördineert de activiteiten van de verschillende functies binnen het bestuursbureau en levert een bijdrage aan de interne communicatie binnen het concern. Je draagt zorg voor het procesmatig en inhoudelijk voorbereiden van vergaderingen in overleg met de voorzitter Raad van Bestuur en controle op de verslaglegging van vergaderingen. Je bewaakt de afspraken vanuit de diverse vergaderingen en overleggen en zet de afgesproken actiepunten uit. In beperkte mate kan het voorkomen dat activiteiten plaatsvinden op avonden.

Het Profiel

Kennis en ervaring

 • Een academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur een achtergrond in de gezondheidswetenschappen en/of gedragswetenschappen;
 • Brede kennis op het gebied van de zorgsector en de daarin van toepassing zijnde ontwikkelingen, in het bijzonder ten aanzien van de domeinen waarbinnen Espria werkzaam is;
 • Kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot bestuurlijke en governance thema’s voor het concern.

 Competenties

 • Een goed ontwikkeld conceptueel vermogen, goede adviesvaardigheden en vaardigheid in het opstellen van beleidsnotities;
 • Een goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
 • Organisatiesensitiviteit en tact;
 • Zakelijke en resultaatgerichte instelling;
 • Proces-, project- en planmatig kunnen werken;
 • Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden;
 • Een hands-on werkhouding in een werkomgeving waarin voortdurend geschakeld moet kunnen worden tussen strategisch, tactisch en operationeel;
 • Onafhankelijk en integer, analytisch, punctueel en pro-actief.

Overige Informatie

Het betreft een vacature binnen één van de grootste zorgaanbieders van Nederland.

Arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO- VVT. De functie is ingeschaald in FWG 65

De standplaats is Beilen.

Gedurende de waarneming betreft het een dienstverband voor 36 uur per week. Na de waarneming is een dienstverband van 28 – 32 uur van toepassing.

Een assessment kan onderdeel zijn van de procedure.

Er wordt eerst een jaarcontract aangeboden met de intentie dit vervolgens om te zetten in een vast dienstverband bij wederzijdse positieve evaluatie.

 

Espria laat zich bij de sollicitatieprocedure ondersteunen door de Zorg Management Groep.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Tjeerd Bakker, directeur Zorg Management Groep, telefoon: 0528-235464.

Je reactie ontvangen wij graag via de button “solliciteer”.

Procedure afgerond

Print vacature Terug

Onze opdrachtgevers: