Kandidaten welkom Reactietermijn gesloten Procedure afgerond

Beleidsfunctionaris Kwaliteit

Terug

Dokterswacht Friesland, Heerenveen

vacature: Beleidsfunctionaris Kwaliteit

De Organisatie
Dokterswacht Friesland verleent professionele huisartsenzorg ’s avonds, ’s nachts, in het weekend en tijdens feestdagen aan inwoners van Friesland. Dokterswacht Friesland is een organisatie van en voor Friese huisartsen en verlenen spoedeisende hulp die niet kan wachten tot het spreekuur van de eigen huisarts. De zorg is goed bereikbaar en van een goede kwaliteit.
Dokterswacht Friesland maakt onderdeel uit van de holding Dokterszorg Friesland.
Dokterszorg Friesland is een organisatie van en voor huisartsen. Samen met huisartsen en (keten)partners ontwikkelt zij moderne diensten en producten die huisartsen ondersteunen en ontzorgen. Het gaat hierbij om kwaliteit en nascholing van huisartsen (Doktersacademie Friesland), medische ondersteuning van dokterspraktijken (Dokterspraktijk Friesland) en ondersteunende diensten aan huisartsen op het gebied van praktijkvoering en praktijkovername (Doktersdiensten Friesland).
Dokterswacht Friesland is gehouden aan de kwaliteitswet zorginstellingen (KWZ), welke zorginstellingen verplicht hun eigen kwaliteit te bewaken, te beheersen en te verbeteren. De wet noemt vier kwaliteitseisen waaraan een instelling moet voldoen: verantwoorde zorg, op kwaliteit gericht beleid, het opzetten van een kwaliteitssysteem en het maken van een jaarverslag.

De Functie
Je rapporteert rechtstreeks aan de manager Dokterswacht.
Je initieert en stelt (zorginhoudelijk) beleid op en vertaalt het beleid naar concrete werkafspraken, procedures en protocollen. Je initieert en stimuleert het kwaliteitsdenken binnen huisartsen diensten. Je maakt voorstellen ten aanzien van het formuleren van het (zorginhoudelijk) beleid. Je adviseert de manager Dokterswacht en MT over de ontwikkeling, verbetering en aanpassing van het kwaliteits- en zorginhoudelijke beleid. Voorstellen maak je op het gebied van (bij)scholing om de kwaliteit te verbeteren en te waarborgen. Beleidsnotities en kwaliteitsbulletins stel je op ten behoeve van de waarborging en verbetering van kwaliteit. Je registreert en verzamelt relevante gegevens ten behoeve van het kwaliteitsjaarverslag en stelt mede het kwaliteitsjaarverslag op.
Je toetst en evalueert de naleving van het kwaliteitsbeleid. Trends en ontwikkelingen signaleer je op het gebied van gezondheidszorg en huisartsenzorg, je vertaalt de consequenties naar de eigen organisatie en informeert belanghebbenden. Het kwaliteitscontrolesysteem ten behoeve van de accreditatie wordt door jou ontwikkeld. Je registreert en ziet toe op de naleving van wet bescherming persoonsgegevens. Je organiseert tevredenheidsonderzoeken.

Het Profiel
Je beschikt over een afgeronde HBO- of academische opleiding op het gebied van beleid binnen de gezondheidszorg. Daarnaast beschik je over enige jaren ervaring binnen een soortgelijke functie. Meerdere jaren ervaring heb je in het schrijven van strategische beleidsnotities en protocollen. Je hebt inzicht in en visie op actuele ontwikkelingen op het gebied van huisartsenzorg, NTS- triagesystematiek en kwaliteitsmanagement. Je bent een verbinder, laagdrempelig, zoekt het contact met anderen op, initiërend, organisatiesensitief en samenwerkingsgericht. Je bent sociaal- en schrijfvaardig en kunt helder communiceren en woord en geschrift.

Overige Informatie
Het betreft een dienstverband van 32 uur.
In eerste instantie wordt een tijdelijk contract aangeboden met de intentie dit na afloop om te zetten in een vast dienstverband.
De functie is ingeschaald in schaal 8 van de CAO Huisartsenzorg.
De standplaats is Heerenveen.
De gesprekken bij de Dokterswacht zullen plaatsvinden op maandag 17 februari
’s middags en dinsdag 18 februari om 12.30 uur.
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de Zorg Management Groep en vragen naar Frida Speelman of Tjeerd Bakker: 0528-235464.
Je reactie kun je voor 11 februari a.s. mailen naar: info@zorgmanagementgroep.nl

Procedure afgerond

Print vacature Terug

Onze opdrachtgevers: