Kandidaten welkom Reactietermijn gesloten Procedure afgerond

Arbeidsdeskundige/mobiliteitsadviseur

Terug

KwadrantGroep, Drachten

vacature: Arbeidsdeskundige/mobiliteitsadviseur

De organisatie
KwadrantGroep biedt in iedere fase van het leven zorg en ondersteuning. Van huishoudelijke hulp tot volledige verzorging, verpleging en specialistische zorg. Thuis of in één van onze woonzorgcentra. Kwadrantgroep werkt in zelforganiserende teams onder regie van hun cliënten. Ze trekken hierbij samen op met mantelzorgers, vrijwilligers en zorgprofessionals, maar ook met lokale netwerkorganisaties. Kwandrantgroep vindt het belangrijk een actieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in wijken en dorpen.
KwadrantGroep is geworteld in Friesland en bestaat uit zeven merken; de zorgbedrijven Elkander, De Friese Wouden, Palet, Zorgmaatwerk/In Hoofdzaken (ambulante GGZ), servicepakket PluZ en maaltijdenbedrijf Van Smaak. Bij de KwadrantGroep werken 6.300 medewerkers (2.900 fte) en 1.600 vrijwilligers.

De afdeling
Binnen het team Mobiliteit in Drachten waar een teamleider mobiliteit/arbeidsdeskundige én een mobiliteitsadviseur werkzaam zijn, ontstaat in verband met uitbreiding de vacature van Arbeidsdeskundige/mobiliteitsadviseur. Het team Mobiliteit vormt onderdeel van de HR-afdeling.
Het team Mobiliteit richt zich in het bijzonder op twee aspecten:
1. Loopbaanadvies en ondersteuning:
Zowel preventief als curatief in de vorm van o.a. re-integratie 1e en 2e spoor, werk – werk begeleiding, boventalligheid/ outplacement, coachingstrajecten, talent-ontwikkeling.
2. Voorzien in flexibele arbeid middels een flexbureau:
Beheren van een flexibele zorgschil als ook van een “herplaatsingspool”.

De functie
Arbeidsdeskundige: Je levert een oordeel/advies met betrekking tot re-integratie, voorzieningen en communicatie met medewerkers. Het moet voldoen aan wet- en regelgeving, arbeidskundige standaarden, professioneel statuut van arbeidsdeskundigen en interne richtlijnen.
• Je toetst inspanningen van werkgever en werknemer voorafgaand aan de claimbeoordeling.
• Op basis van de rapportage van de bedrijfsarts bepaal je mede de mogelijkheid voor het verrichten van arbeid door de medewerkers.
• Je beoordeelt op verzoek re-integratie-inspanning van werkgever en werknemer en de arbeidsmogelijkheden van de werknemer.
• Op verzoek verstrek je SV-informatie aan de werkgever/werknemer.
• Je geeft een arbeidskundig oordeel over de noodzaak van voorzieningen.
• Je stelt na overleg met betrokkene een re-integratievisie op.
• In dit kader verricht je je eigen onderzoek en schakelt zo nodig specialisten in.

Mobiliteitsadviseur: Je levert een inhoudelijke, ondernemende bijdrage aan de mobiliteit van interne opdrachtgevers, m.b.t. medewerkers, die zich op de in- en/of externe arbeidsmarkt moeten of willen bewegen.
• Je draagt zorg voor de matching tussen vraag en aanbod van (tijdelijk) werk en
• adviseert het management over in- en externe (arbeidsmarkt)ontwikkelingen en individuele casuïstiek.
• Je draagt zorg voor dossiervorming die ‘wetgevingsproof’ is, in het kader van re-integratietrajecten en de Wet verbetering Poortwachter. Je voorziet o.a. in loopbaanbegeleiding, coaching, talentontwikkeling, outplacementtrajecten voor medewerkers die om welke reden dan ook in- of extern herplaatst moeten worden.
• Je gaat actief op zoek naar nieuwe afzetmogelijkheden in nieuwe en bestaande markten.
• Je draagt zorg voor een rendabel en permanent aantrekkelijk en bijdetijds portfolio van producten en diensten van het mobiliteitsbureau.
• Je ontvangt (potentiële) kandidaten, je analyseert de klantvraag en maakt met de kandidaat en opdrachtgever werkafspraken omtrent trajecten.
• Je draagt zorg voor afwikkeling of overdracht van de dossiers van kandidaten.

Het profiel
Je hebt een relevante Hbo opleiding op het HRM werkterrein, aangevuld met een afgeronde Post Hbo arbeidsdeskundige opleiding.
Je hebt aantoonbare meerjarige ervaring in een vergelijkbare functie.
Je beschikt over kennis (en houdt deze bij) van:
o financiering
o gangbare software
o organisaties, cao
o beleid op strategisch, tactisch en operationeel niveau
o werkprocessen
o ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (binnen het vakgebied)
o SV wet- en regelgeving, Arbo wet- en regelgeving en methodieken.

De volgende kerncompetenties zijn op jou van toepassing: klantgericht, resultaatgericht, teamplayer, analytisch, goed kunnen werken onder tijdsdruk, goede contactuele vaardigheden, flexibel, heldere visie, (pro-) actief, sterk communicatief en interpersoonlijk sensitief.

Overige informatie
Het betreft een uitdagende functie in een ambitieus team, met volop ruimte voor eigen initiatief. Daarnaast zijn er uitstekende opleidingsmogelijkheden en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. De cao VVT is van toepassing. Inschaling vindt plaats in FWG 55. Het betreft een vacature voor 36 uur per week (fulltime). 32 uur is bespreek baar. Er wordt een dienstverband aangeboden voor in eerste instantie 1 jaar met de mogelijkheid tot verlenging.

Kwandrantgroep laat zich bij de sollicitatieprocedure ondersteunen door de Zorg Management Groep.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Frida Speelman, senior consultant van de Zorg Management Groep. Telefoon: 0528-235464. Je reactie kun je voor 10 juli a.s. mailen naar: info@zorgmanagementgroep.nl

Procedure afgerond

Print vacature Terug

Onze opdrachtgevers: