Kandidaten welkom Reactietermijn gesloten Procedure afgerond

Algemeen Directeur Witte Kruis

Terug

Midden van het land

vacature: Algemeen Directeur Witte Kruis

De organisatie
Witte Kruis is één van de grootste zelfstandige ambulanceorganisatie van Nederland. Het is een dynamische, vernieuwende en landelijk actieve organisatie. Driven by care!

De totale organisatie bestaat uit 760 medewerkers en 165 voertuigen. In de vijf regio’s waarbinnen Witte Kruis actief is wonen bijna 3,3 miljoen mensen. Vanuit 28 ambulanceposten kunnen dag en nacht ruim 90 ambulances en Rapid Responders uitrijden om patiënten te vervoeren in die regio’s. Vanuit 13 huisartsenposten (HAP) kunnen 16 voertuigen uitrijden om huisartsen te vervoeren.
De diensten die Witte Kruis levert bestaan uit ambulancezorg, huisartsenvervoer, opleidingen (ACM), en innovatieve zorgconcepten, zoals Hartveilig wonen, E-learning en SOS-toegang.

De landelijk georganiseerde mobiele zorg activiteiten worden regionaal uitgevoerd door professionals die werken met passie om de beste mogelijke zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt te brengen. Dit gaat in nauwe samenwerking met ketenpartners als ziekenhuizen, huisartsen praktijken, meldkamer, GGZ-instellingen, verloskundige praktijken en GGD’s. De jaarlijkse omzet van Witte Kruis is 70 miljoen euro en maakt als mobiele zorg onderdeel uit van Transdev Nederland.

Als ambulance zorgverlener is Witte Kruis actief in de regio’s: Haaglanden, Kennemerland, Noord-Holland-Noord (NHN), Noord- en Oost Gelderland (NOG) en Zeeland. Verder neemt Witte Kruis geregeld deel aan maatschappelijke evenementen en geven de medewerkers voorlichting op basisscholen en maatschappelijke organisaties. Huisartsenpostvervoer wordt gedaan in de regio’s Zeeland en Haaglanden.

Witte Kruis heeft daarnaast een eigen opleidingsinstituut, ACM opleidingen. ACM biedt naast zorgopleidingen, opleidingen op het gebied van onder andere bedrijfshulpverlening en rijopleidingen. ACM maakt hierbij gebruik van blended learning en serious gaming.

De ambitie van Witte Kruis is om de meest betrouwbare en complete mobiele zorgverlener van Nederland te zijn. Het doel is vooruitstrevende zorg en producten aan patiënten te leveren, op de plek waar het nodig is, met behulp van een zo efficiënt mogelijke inzet van hun mensen en materieel.

Meer informatie is te vinden op de website: www.wittekruis.nl en www.transdev.nl


De functie

Algemene kenmerken
Als algemeen directeur ben je verantwoordelijk voor de algehele performance van Witte Kruis, op het vlak van bedrijfsvoering, financieel beleid en groeimogelijkheden. Tevens ben je verantwoordelijk voor de versteviging van de integratie van Witte Kruis in zowel de regionale als de politieke omgeving. Daarbij is het van belang de uitgezette koers – realisatie van een duurzame positie in de mobiele zorgmarkt – te stimuleren en bekrachtigen.

Organisatorische positie
Als algemeen directeur werk je samen en leg je verantwoording af aan Raad van Bestuur van Transdev Nederland. Tevens leg je verantwoording af aan Raad van Commissarissen van Witte Kruis en treed je op als bestuurder richting de OR. Het MT van Witte Kruis wordt gevormd door Manager Operations, Manager ACM, Business Development Manager, Financieel Directeur, Human Resource Manager, Medewerker Projects& Legal, Medisch Directeur en de Algemeen Directeur. Daarbij ben je bestuurder van de coöperatieve verenigingen regionale ambulance vervoer, de brancheorganisatie AZN, bestuur Meldkamer Oost Nederland (MON) en Huisartsen Vervoer (HAP).

Verantwoordelijkheden
In samenwerking met Raad van Bestuur van Transdev Nederland werk je de visie en missie van Transdev Nederland uit naar de organisatiestrategie van Witte Kruis. Vervolgens weet je dit te vertalen naar het inzetten van de juiste bedrijfsvoering. Daarbij draag je zorg voor het realiseren van de beleidsmatige, tactische, operationele, financiële en personele doelstellingen binnen de organisatie. Daarvoor zet je een effectieve leiderschapsstijl in waarbij alle professionals worden betrokken, geïnspireerd, uitgedaagd en gefaciliteerd om uiteindelijk de hoogwaardige zorg nog beter te kunnen blijven leveren. Natuurlijk houd je rekening hierbij met de wettelijke kaders en service overeenkomsten omtrent mobiele zorg.

Je voert een accuraat financieel beleid en het bewaakt de budgetten. Je draagt zorg voor de continuïteit en optimalisatie van de interne bedrijfsprocessen en maakt de jaarverslagen. Verder richt je je op het verstevigen van de marktpositie van Witte Kruis. Verder zal je aandacht liggen op het doorvoeren van kwaliteitsontwikkelingen in compliance met wet- en regelgeving.

Je neemt de regie in het versterken en bestendigen van relaties met stakeholders, netwerk- en ketenpartners om de belangen van Witte Kruis te behartigen en de publieke rol zeker te stellen. Daarvoor voer je overleg met zorgverzekeraars voor o.a. contractafspraken, begeleid je de bijeenkomsten met de regionale corporaties, neem je deel aan regionale veiligheid bijeenkomsten met gemeente/ brandweer/ politie, en werk je samen met ziekenhuizen en huisartsenposten.

Het profiel
Je beschikt over een afgeronde WO opleiding met bij voorkeur brede kennis van en ervaring in de (zelfstandige mobiele) zorgsector. Actuele kennis van de huidige relevante wet- en regelgeving is gewenst. Je hebt uitgebreide en relevante managementervaring, kennis en inzicht in de organisatorisch en administratieve bedrijfsvoering, ervaring met financieel- en personeel beleid. Je bent een sterke leider, kunt coachend leidinggeven en hebt bewezen ervaring met verandertrajecten

Je onderhoudt en bestendigt de goede relaties met stakeholders en gaat sterke samenwerking verbanden aan met netwerk- en ketenpartners. Je behartigt de belangen en versterkt het goede imago van Witte Kruis, en je beweegt gemakkelijk in politiek gevoelige omgevingen. Je hebt oog voor nieuwe business mogelijkheden en verricht acquisitie.

Uiteraard draag je in de uitvoering van al je verantwoordelijkheden en werkzaamheden de zorg voor good governance.

Benodigde competenties: relationeel sterk, politiek- en omgevingssensitief, teamspeler, verbindend leiderschap, analytisch en praktische aanpak, zien van business mogelijkheden, resultaatgericht en besluitvaardig.

Overige informatie
Het betreft een full time functie. Door de aard van de werkzaamheden wordt vanuit diverse locaties gewerkt onder andere Hilversum, Den Haag, en Elburg. Het salaris is afhankelijk van je werkervaring, waarbij rekening wordt gehouden met WNT.
Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Witte Kruis laat zich in het selectieproces ondersteunen door de Zorg Management Groep. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Judith Veenman, senior consultant: 030 – 6332909. Je reactie kun je mailen voor 11 juli 2016 naar: info@zorgmanagementgroep.nl

Procedure afgerond

Print vacature Terug

Onze opdrachtgevers: