Kandidaten welkom Reactietermijn gesloten Procedure afgerond

Algemeen directeur a.i.

Terug

Stichting Eduzon, Wolvega

vacature: Algemeen directeur a.i.

De organisatie
Onze opdrachtgever Stichting Eduzon staat voor een positieve levensloop van een kind/jongere met een beperking in zijn ontwikkeling; door samen te werken aan ontwikkeling wordt betekenis gegeven aan leven. Eduzon is een snel groeiende en dynamische organisatie die ontwikkelingsgerichte begeleiding biedt in samenwerking met ouders, een Collectief en Netwerk van zelfstandig ondernemers. De naam Eduzon is herleid van educatie, zorg, onderwijs.

Stichting Eduzon staat voor het unieke concept Medierende Levensloopbegeleiding vanuit de gedachte dat:
• Ieder mens uniek is en het recht heeft zich te ontwikkelen
• Ieder mens een onbeperkt leer(ontwikkel)vermogen kent
• Ontwikkeling plaatsvindt door interactie met de omgeving
• De mens en zijn ontwikkeling leidend zijn in processen
Er vindt promotieonderzoek plaats naar het concept.

Bij elke zorgvraag wordt een team van deskundigen rond de cliënt en ouder/verzorger geformeerd. De teams bestaan uit minimaal een ontwikkelcoach en waar nodig uit andere professionals, zoals begeleiders, behandelaars, etc. De teams bestaan uit wisselende samenstellingen. De ontwikkelcoach is de coördinator binnen het begeleidingsteam.


De functie

Als directeur ad interim draag je zorg voor het realiseren van de beleidsmatige, operationele, financiële en personele doelstellingen binnen de organisatie en waarborgt deze dusdanig dat de dienstverlening van de organisatie op korte en lange termijn aansluit bij marktkansen, ontwikkelingen en -eisen. De directeur draagt zorg voor het bestaansrecht van Eduzon.

De directeur is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, uitvoering en realisatie van het strategisch en tactisch beleid, waarbij de directeur zich richt op het verder vormen en uitrollen van een samenwerkende organisatie, met zelfsturende teams en zoekt naar een externe partner waaronder Eduzon kan draaien. De eigenheid van Eduzon dient gewaarborgd te blijven. Het dient een partner te zijn waarbij MLB (Mediërende levensloopbegeleiding) beschikbaar is voor meer kinderen en jongeren.

 

Het profiel

Je beschikt over een afgeronde Hbo-opleiding, aangevuld met brede kennis van de doelgroep en de ontwikkeling van de mens van 0 tot 99. Specifiek vereist voor deze functie is kennis van mediërend leren, ontwikkelingsproblematiek en ontwikkelingsmogelijkheden Of bereid zijn deze kennis tot zich te nemen door het volgen van een basistraining.
Je hebt uitgebreide en relevante managementervaring in zorg en onderwijs en je houdt nauwlettend de maatschappelijke ontwikkelingen inclusief wet- en regelgeving m.b.t zorg, gemeentelijke voorzieningen en onderwijs in de gaten en weet deze ook te vertalen naar de stichting. Je weet aantoonbaar kansen om te zetten naar concrete plannen en resultaten.
Competenties: Visie, ondernemen, verbinden, resultaatgericht en omgevingsbewust.

Overige informatie
Het betreft een interim periode van een half jaar waarbij de algemeen directeur ad interim in dienst zal komen van de stichting. Bij goed functioneren wordt de functie voortgezet.

Het betreft een vacature van 22 uur gemiddeld per week.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ.
De functie is ingedeeld in FWG 70.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Frida Speelman of Tjeerd Bakker, telefoon: 0528-235464.

Je reactie kun je mailen naar: info@zorgmanagementgroep.nl

Procedure afgerond

Print vacature Terug

Onze opdrachtgevers: