Kandidaten welkom Reactietermijn gesloten Procedure afgerond

Adviseurs In voor zorg!

Terug

vacature: Adviseurs In voor zorg!

De Organisatie
In voor zorg! is het stimuleringsprogramma van het ministerie van VWS voor organisaties in de verpleging, verzorging en thuiszorg, gehandicapten en langdurige geestelijke gezondheidszorg.
Het programma heeft als doel deze organisaties toekomstbestendig te maken en moet uiteindelijk leidden tot meer klant- en vraaggerichte organisaties. De organisaties worden ondersteund bij de volgende thema’s : professionals, bedrijfsvoering en ketenzorg (www.invoorzorg.nl). VWS heeft aan Vilans gevraagd om dit programma uit te voeren. De Zorg Management Groep heeft het gegund gekregen om voor een termijn tot eind 2015 opdrachten hierin te vervullen. We zijn hier erg trots op en nemen je graag mee om een bijdrage te gaan leveren aan dit programma.

De Opdracht
Je hebt een aantal opdrachten als senior adviseur/ coach verricht in de langdurige zorg waarbij implementatie en borging tot stand zijn gekomen. Je kunt een referentieproject overleggen dat aansluit bij de opdracht in de uitvraag. Tevens ben je in staat om kort en bondig je visie op de aanpak van de opdracht te formuleren.
Na de gunning ben jij diegene die de organisatie adviseert en meeneemt, de interne projectleider coacht, verandertrajecten ontwikkelt, begeleidt, implementeert en borgt. Je rapporteert hierover naar de bestuurder.
De hieronder genoemde ervaringseisen en competenties zijn van belang voor een passende match.

Het Profiel
Per uitvraag varieert het gevraagde profiel. Je beschikt over een relevante hbo- of academische opleiding. Recente ervaring en minimaal 8 jaar ervaring binnen een gelijksoortige functie in de zorg is beslist noodzakelijk. Jij bent bekend met programma- en procesmanagement. Goed door gevoerd in het implementeren van veranderingen is een must. Je hebt hierin een coachende en adviserende rol naar Raden van Bestuur en leidinggevenden gericht op organisatieverandering en managementstijl.
Je kunt zelfstandig werken, problemen oplossen, organiseren en werken in een complexe omgeving waar in korte tijd een veelheid aan veranderingen plaatsvindt. Je bent communicatief vaardig op verschillende niveaus binnen de organisatie en kunt omgaan met onverwachte problematiek. Je beschikt over goede sociale en contactuele eigenschappen en een zeer goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Overige Informatie
Als er uitvragen van In voor zorg! bij ons binnen komen nodigen we je uit om mee te doen met het offerte traject. Een offerte traject bestaat uit een curriculum vitae en een uitgewerkt visiestuk over je plan van aanpak bij de opdrachtgever. Wij beoordelen deze offerte, overleggen met je over de passendheid en informeren je over de voortgang. De onderdelen van de offerte worden bij In voor zorg! separaat van elkaar beoordeeld en van punten voorzien. Als jouw offerte de meeste punten krijgt, worden referenties nagetrokken en wordt je uitgenodigd om je visie over de aanpak bij de opdrachtgever te schrijven en te presenteren aan de tranchemanager van In voor zorg! Na goedkeuring, ga je een gesprek aan met de bestuurder en de interne projectleider van de opdrachtgever.
Een criteria is, dat je de afgelopen 1,5 jaar geen opdrachten heb uitgevoerd voor de betreffende opdrachtgever.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de Zorg Management Groep en vragen naar Frida Speelman; 0528 – 235464.
Pas je binnen het weergegeven profiel, dan kun jij je CV mailen naar: info@zorgmanagementgroep.nl

Procedure afgerond

Print vacature Terug

Onze opdrachtgevers: