Kandidaten welkom Reactietermijn gesloten Procedure afgerond

Adviseur wet- en regelgeving

Terug

vacature: Adviseur wet- en regelgeving

De Organisatie
Zorggroep Alliade biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een grote mate van kwetsbaarheid. Zorggroep Alliade heeft een aantal dochterstichtingen en zorgpartners: Meriant, Talant, Reik, Wil, Zorgkompas, BaanPlus en Super&co. Zij bieden ouderenzorg, gehandicaptenzorg, orthopedagogische behandeling, arbeidsre-integratie en thuiszorg.

De Afdeling
De afdeling Concerncontrol maakt onderdeel uit van de Concernstaf van Alliade. De Concernstaf heeft tot taak om de Raad van Bestuur te ondersteunen en te faciliteren zodanig dat zij hun bestuurlijke verantwoordelijkheid waar kunnen maken. Concerncontrol doet dit door de kwaliteit, de samenhang en de strategische beleidsontwikkeling binnen de Zorggroep te bevorderen en de organisatie zo effectief en efficiënt te ondersteunen. Adviseren en ondersteunen bij het realiseren van strategische doelstellingen en de Triple A status. Concerncontrol doet dat door deskundigheid toe te voegen, zodanig dat duurzame beslissingen genomen kunnen worden, innovatie tot stand komt en beslissingen congruent zijn met onze kernwaarden. Concerncontrol onderkent tijdig kansen en bedreigingen binnen en buiten de organisatie, analyseert deze en vertaalt ze naar adviezen op maat, zodat er op een efficiënte wijze mee omgegaan kan worden. Dat wil zeggen dat bedreigingen afgewend worden en kansen benut worden. Daarnaast ondersteunt en adviseert Concerncontrol vanaf 1 januari 2015 ook de lijn op going concernniveau bij de uitvoer van vastgesteld beleid en voert werkzaamheden op de specifieke vakgebieden uit.
Er worden – in samenhang met elkaar – 3 controlgebieden onderscheiden: Zorg & Ondersteuning, Human resources, Bedrijfsvoering & Financiën. Concerncontrol werkt vanuit een integrale benadering van deze drie gebieden. Concerncontrol bundelt kennis, kijkt over domeinen heen en werkt intensief samen om tot een Triple A ondersteuning te komen.

De Functie
Je rapporteert rechtstreeks aan de concerncontroller HR.
Als adviseur vertaal en implementeer je wet- en regelgeving, ontwerp je interne regelingen/procedures en pas je deze praktisch toe. Je adviseert en ondersteunt P&O adviseurs en (concern)controller HR bij vraagstukken op het terrein van juridische vraagstukken zoals arbeidsrecht, CAO en de uitvoering/toepassing van interne regelingen.

Het Profiel
Je beschikt over een opleiding rechten (bijvoorkeur een academische opleiding) en hebt aantoonbare ruime kennis en ervaring op het gebied van arbeidsrecht, primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en CAO. Deze ervaring heb je opgedaan binnen een HR afdeling in de gezondheidszorg.
Je bent een expert op je vakgebied, analytisch scherp en een uitstekend adviseur en sparringpartner voor P&O adviseurs en (concern)controller HR. Je bent helder in je communicatie en vaardig in het schriftelijk en mondeling formuleren van adviezen en regelingen. Je door- en overziet de organisatie en het effect van je adviezen en voorstellen.

Overige Informatie
Rechtspositie en salariëring zijn conform de CAO Gehandicaptenzorg.
De functie is ingeschaald in FWG 55/60, afhankelijk van opleiding en ervaring.
Het betreft in eerste instantie een tijdelijke vacature tot 1 januari 2017 voor 20 uur per week.
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Frida Speelman, senior consultant: 0528-235464.
Je reactie kun je voor 14 augustus a.s. sturen naar: info@zorgmanagementgroep.nl

Procedure afgerond

Print vacature Terug

Onze opdrachtgevers: